Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az igazi boldogság - 2.

Mt 5;4 "Boldogok, akik szomorkodnak (keseregnek), mert vigaszt(alást) nyernek."

Csak addig lehet szomorú a lélek, míg rá nem lát a benne élő Istenre.
Amíg nem bontotta le azt a kőfalat a szíve körül, amivel elzárta magát a boldogító Istenétől.

Mikor már tudja, hogy benne él az, Akire mindig számíthat, Akire építhet, Akiben megbízhat, reményét vetheti, mikor már tudja, hogy van egy olyan benső világa, egy sziklája, Akire támaszkodhat, Akihez vigasztalásért fordulhat, akkor már nem kesereghet!
Már kit tud lépni önmagából, és a másik emberre gondolva már ő is képes arra, hogy vigaszt tudjon nyújtani a hozzá fordulóknak.
Belülről, a bennünk élő Istenből meríthetünk olyan erőt, hogy átlépve önmagunkon már nem magunkkal foglalkozunk, hanem szeretettel tudunk a másik felé fordulni.
Csak a Jézushoz tartozás vigasztalhatja és teheti boldoggá a szomorkodókat.
Ha nyugtalan a lélek és kesereg, az biztos, hogy Jézus elfogadásának a hiányát jelenti.
Jézus szeretete, a Vele való élő kapcsolat mindig építi, buzdítja és vigasztalja övéit, és nem engedi, hogy a kétségbeesésnek, az elkeseredésnek a lelkülete el tudjon uralkodni rajtuk.
Mulandó dolgok miatt pedig nem érdemes szomorkodni, mert aki ezzel hagyja magát nyugtalanítani, az azt éri el, hogy a szeretet körén kívülre kerül, mert kizárja magából a Békét, az Úr Jézust, s így nem tud Jézusban boldog lenni.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2012. április


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu