Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az igazi boldogság - 1.

Mt 5;3 "Boldogok a szellemi nincstelenek (a szellem koldusai), mert övék az Egek (Istenének) Királysága (királyi uralma).

Amikorra az ember belemerevült az anyagba, addigra teljesen elvesztette a kapcsolatát a szellemi világgal.
A ma élő embert bizony jogosan nevezhetjük szellemi koldusnak, vagyis lelki szegénynek, aki az után sóvárog, hogy újból megtapasztalhassa az ő Istenét.
Az Úr Jézus eljövetelével lehetőséget kaptunk arra, hogyha befogadjuk Őt a szívünkbe, ez a szellemi ínség oldódni tud. Hiszen az Ő befogadásával magát a Mennyek Országát fogadjuk be. Máris a bensőnkben találhatjuk azt a szellemi világot, ami az Úr Jézus világa.
Csak a bennünk élő Isten elfogadása által lehetünk boldogok. Ha elfogadtam, befogadtam, már nem kell koldulni a Szellemet, az Istent, mert már velem van. Bennem él!

Az Úr Jézus arra tanít, hogy mindig mindenben csak Őhozzá hasonlítsam magam.
Ő legyen nekem az Érték és a Mérték. Ha így teszek, bizony be kell látnom és elismernem, hogy a Szellemben való fejlődésben még van mit tennem, és ez olyan érzéssel tölt el, hogy a szellememben egyre jobban gazdagodni akarjak.
Vagyis gazdagodnom kell Istenben, az Őt megismerésben - megszeretésben.
Így tudok megfelelni annak az isteni parancsnak, hogy:

"Szeresd az Urat, Istenedet egész szívedből, egész lelkedből, és egész erődből és egész gondolkozás(mód)odból, és a legközelebbi embertársadat is, mint saját magadat." (Lk 10;27) Ha valaki komolyan veszi ezt a parancsot, azt veszi észre, hogy a szellemi nincstelen állapot egyszer csak átalakul Istent birtoklássá.
Egyre többet akarok Istenből birtokolni az Őt megismerés által, és ennek soha nem lesz vége.
Az első helyre kell hogy kerüljön az életemben, vagyis minden és mindenki felett állónak kell tudnom Őt.
Abszolút elsőnek, mert csak így vagyok képes a lemondásokra, a megkötözöttségeim oldására.
Figyelmeztet arra a lemondásra, hogy sok minden nélkül meglehetek, csak Isten nélkül nem. A lemondást tanulni kell. Már most el kell kezdeni lélekben lemondani mindenről, amihez ragaszkodunk, ami mulandó, és mindent és mindenkit eszköznek tekinteni a CÉL elérése érdekében.
A CÉL-t Magát kell birtokolni, vagyis Jézus Krisztust. Ez az igazi boldogság, mely az elvesztés félelme nélkül az enyém.

Mi öröm van abban, hogy folyton aggódni kell egy mulandó dolog miatt, hogy azt megtartsam bármi áron? Ez fárasztó, de nem vezet sehová.
Csak az Istennel való együttélés boldogít már itt a Földön is.
Ha az Isten nem az enyém itt a Földön, odaát már hiába keresem.

Nincs két boldogság - egy égi és egy földi.
Csak EGY, Akit már itt a Földön magamhoz tudok ölelni, az Ő útját járva. Így juthatok el az Égi Hazámba, Isten örök boldogságába.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2012. április


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu