Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az igazi boldogság -bevezető

Az ember olyan erkölcsi lény, aki Istenre, a Boldogságra, a Szabadságra, a Szeretetre lett teremtve. Arra lett teremtve, hogy Isten benne éljen boldogító módon.
Így örök értékeket csak a szeretők, a boldogok hordoznak magukban. Ők azáltal, hogy felismerték Isten boldogító jelenlétét önmagukban, ezzel Isten valóságát tudják átvenni és más felé is sugározni.
Isten nélkül senki sem lehet boldog. Tudatosan kell Istenhez tartozni, hogy át tudjam venni az Ő boldogító lelkületét, a lényegét (szeretetét, igazságát, irgalmát, megbocsátását, jóságát, szelídségét, békéjét).
A tudatos Istenhez tartozást vállalók már a szívükkel gondolkodnak, látnak, éreznek, hallanak. Ők képesek a leghatékonyabban felfogni a szellemi tanításokat az Ige befogadása által.
Őket képes a Szentlélek új lélekké szülni. Ők valóban boldogok.
Az ilyen emberekkel tud mit kezdeni igazán a Jó Isten. Ezek az emberek kitartóak, állhatatosak. Ők az igazi tanítványok.

Máté evangéliuma tudósít bennünket arról, hogy az Úr Jézus a pusztai megkísértés és Bemerítő János börtönbe vetése után visszavonul Galileába. Itt kezdi el Maga köré gyűjteni a tanítványokat - a Galileai-tenger mellett járva -, és itt kezdi el hirdetni az Isten Királyságának örömhírét, és itt kezdődnek el a gyógyítások is.
Híre is ment mindenfelé, még a szomszédos országokban is, de mint gyógyítónak.
Emiatt rengetegen követték, és hordták Jézushoz a betegeket. Az Úr Jézus látva azt, hogy csak a testi gyógyulás érdekel mindenkit, elkezdte őket tanítani arra, hogy ne a test gyógyulása után esedezzenek.

Nem a test gyógyulása miatt kell Őt követni, hanem a Tanítás miatt - amit elhozott nekik az Atyától -, amit ha magukévá tesznek, elfogadnak, befogadnak a szívükbe, akkor történik meg az igazi gyógyulás, mert ezáltal újból kapcsolatba kerülnek azzal az Istennel, Akitől elszakadtak. Akivel újból egységbe kell kerülniük, mert így lesznek igazán Egészségesek, és ez az igazi boldogság.

A Máté evangéliuma 5. fejezetében - az 1-48-ig szóló igehelyeknél - a Hegyi beszéd tartalmazza az Úr Jézus boldogságról szóló tanítását, amit mindenki, akit érdekelnek az Úr Jézus tanításai, a "Nyolc boldogság" néven ismer.
A "Nyolc boldogság" nem nyolc kijelentő mondat csupán, amint azt Jézust tanulásom során tapasztaltam, hanem maga a Tanítás.

Tanulásom során a Vida Sándor fordította Újszövetségi Szentírásból, a Hang-könyvek tanításából merítve gyűjtöttem össze a boldogság-mondások bővebb magyarázatát a Szentlélek segítségével, vezetésével.
Ezt nyújtom át mindenkinek szeretettel lelke épülésére - szépülésére.

Hát akkor a következő részekben nézzük meg, hogy kik is valójában a boldogok!

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2012. április


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu