Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

A hűtlen intéző
Lk 16;1-18

A törvény, vagyis a Tízparancsolat betartása, a próféták tanítása szerint való igazodás, Jánosig tartott. Jánossal lejárt a próféták ideje.
Eljött az Úr Jézus, és betöltötte a törvényt. Már csak egyetlen egy törvény, parancs létezik, az új parancs. A szeretet parancsa:
"Úgy szeressétek egymást, amint Én szerettelek titeket." (Jn 13;34)

Jézus Krisztus óta már csak ennek a parancsnak a betartásával lehet hazajutni mindenkinek az igazi hazájába, az Isten Országába. Ezt a parancsot sem átírni, sem kisebbíteni, sem megmásítani, sem kikerülni nem lehet.
Ezzel a paranccsal csak önmagamon követhetek el erőszakot, mást erre rávenni nem lehet.

Isten tanítását sem forgathatom a magam kénye-kedvére, mint ahogy az Ószövetség idején tették ezt az írásmagyarázók, az írástudók, a törvénytudók, akikre akkor Isten rábízta a zsidó nép lelki vezetését. Intézőknek, gondnokoknak állította őket, hogy az Istennel kötött Szövetséget megtartsák, és főleg aszerint éljenek. De ez nem így történt, és ezt az esetet ismerteti az Úr Jézus a hűtlen intéző példázatával.
Nemzedékeken keresztül az írástudók, törvénytudók tanították a népet arra, hogy hogy is kell érteni és főleg betartani a Tízparancsolatot a szövetség népének. Hogyan is kell érteni a próféták tanításait, írásait.
Ezt a törvényt és ezeket a prófétai tanításokat kezdték el szép lassan félretenni, mert nem volt ezt olyan könnyű betartani, és főleg eszerint élni.

Ma is így van ez! Ma sem könnyű betartani Jézus szeretetparancsát, de érdemes. Ma is nehéz jónak lenni, de jó. Ma is könnyű rossznak lenni, de rossz.

A farizeusok közül lévő írástudók és törvénytudók főleg magukra nézve értelmezték úgy az Írásokat, hogy az nekik könnyebbséget jelentsen, maguk nem is nagyon tartották be, csak másokkal tartatták be, főleg a néppel.
Mondja is az Úr Jézus: "amit mondanak, tegyétek, de tetteik szerint ne igazodjatok." (Mt 23;3)
Mázsás terheket raktak a népre, de ők egy újjal sem nyúltak hozzá (Lk 11;46). Egymásnak adtak így igazolást arról, hogy az adóslevelet, amit magával hoz az ember a Földre, átírták.
Kisebbítették az adósságot, amivel az ember Isten felé tartozott.


Hazugság árán szerezni barátokat, ez csak a Földön lehetséges.

Isten Országába ezzel a meghamisított adósság-levéllel bemenni nem lehet!

De a hazugság ideje egyszer lejár mindenkinek, és haza kell menni véglegesen. Ha olyan buzgalommal, olyan elszántan képviseled majd az igazi vagyont, a sokat, az égit, mint a keveset, a földit, akkor az égi vagyont, a tiédet biztosan rád bízza majd az Isten. Neked adja!

Mindig csak egy urat lehet szolgálni elszántan. Vagy az Istent, vagy a hazugság atyját.
De az írástudók ehhez az általuk kitalált törvényhez sem voltak hűek, mert magukra nézve nem alkalmazták, csak másokat köteleztek rá. Kitaláltak egy hamis törvényt, ami nem is hasonlított Isten parancsához, a Tízparancsolathoz, másokat erre kényszerítettek, de maguk egy újjal sem nyúltak sem az igaz, sem a hamis törvényhez.
Jézus belelátott a szívükbe. Tudta jól, hogy színészkednek, csak az emberek előtt mutatták magukat igaznak.

De lejárt a próféták ideje, már nem lehet így is és úgy is magyarázni semmit. Az írásokon már egy pontocskát sem lehet változtatni, mert az Úr Jézussal betöltődött a törvény, és a szeretet parancsa lépett érvénybe.
Most már mindenkinek erőfeszítéseket kell tennie, hogy bemehessen Isten Országába. Már nem lehet tömegesen, a régi szövetség szerint Istenhez tartozónak tudni magamat, és jogokat formálni Isten Országára.
Jézus óta már csak egyénileg lehet Istenhez tartozni.

A szövetség törvényét már nem lehet csűrni-csavarni, mert az Istennel kötött szövetség hasonló a házassághoz, ahol két ember szövetségét sem lehet felbontani. Ha mégis megteszik, házasságtörést követnek el.
Ezért hívta házasságtörő nemzedéknek az Úr Jézus a farizeusokat, akik megtörték az isteni tanításokat, átírták, átértelmezték a Szövetséget biztosító Tízparancsolatot.

Rossz - hűtlen - gondnoknak, intézőnek bizonyultak.

Amen

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2011. 03. 01.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu