Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

A gonosz szőlőművesek
Mt 21;33-46

A szőlő és a fügefa az ószövetségi zsidóságot jelképezte. Ezeket a jelképeket használja az Úr Jézus a példabeszédeiben, amikor az Őt hallgatókat tanítja.

A szőlősgazda minden esetben a Mennyei Atyát jelképezi, más igehelyeknél a Fiú a szőlőtő, és a szőlővesszők azok a lelkek, akik vagy bele tudnak oltódni a Szőlőtőbe, Jézusba, hogy élhessenek, vagy leszáradnak Róla.

Az Úr Jézus ebben a példabeszédben elmondja, hogy milyen gondossággal lát hozzá a gazda a szőlőtelepítéshez. Minden feltételt megteremt a jó gazda gondosságával, ami egy jó szőlőültetvényhez kell.

Már csak dolgozni kell a szőlőben, vagyis Izrael népét lelkileg vezetni, tanítani.
Ezt bízta a törvénytudókra és a farizeusok közül való írástudókra, a nép vezetőire, vagyis a szőlőmunkásokra.

A gondozásnál a Tízparancsolat - vagyis Isten törvénye - szerint kellett volna eljárni.

Mikor közeleg az idő, a termés betakarításának az ideje, kiderül, hogy érett-e a szőlő. Bizony, a szőlőmunkások nem tudnak felmutatni gyümölcsöt, főleg olyat nem, ami az Isten törvényén érett volna be. Ezért a gazda elküldi szolgáit, a prófétákat, akiket nem szívesen fogadnak a szőlőmunkások, megverik, megölik őket.
Nem tudtak olyan lelki gyümölcsöt teremni a szőlővesszők, amivel az Isten Országába be lehetett volna jutni, mert a szőlőművesek - félretéve Isten törvényeit - saját elképzelésük szerint gondozták a szőlőt, ami bizony terméketlenséghez vezetett. Nem hallgattak senkire, mentek a saját fejük után, az Isten embereit megölték.
Mindenkit kiiktattak, aki csak hatalmukat megingathatta volna. Saját tanításaikat gondolták üdvözítőnek, hogy majd azzal elnyerhetik a királyságot.
Mint kiderült, rosszul gondolták.

Végül Isten Fiának kellett eljönni, hogy Isten törvénye létjogosultságot nyerjen, beteljesüljön, és Izrael népe végre eljuthasson a gyümölcsérésig, ha hisz a Földre született Istenben, Jézusban.

Mikor Jézus a farizeusok tudtára adja, hogy így nem lehet a szőlőt gondozni (a népet vezetni), ezért más fogja megkapni gondozásra, már Őt is meg akarják ölni, és arra várnak, hogy a megfelelő idő elérkezzen.
Jézus tudja, hogy az életére törnek, és tudatja velük, hogy az Ő megkerülésével nem lehet bejutni az Isten Országába.

Elvetették, megölték a Fiút, Akit a próféták - mint erős követ - hirdettek, Akibe kapaszkodni lehet, Akit számításba vehetnek ahhoz, hogy Istenhez eljussanak.
Ezt a Sziklát vetették el az írástudók, törvénytudók, és alkalmazták helyette a maguk által sziklának hitt homok-lazaságú tanításaikat, ami bizony nem juttatta el gyümölcsérésig Izrael népét.

Jézus szerint a jó házépítő leás a szíve mélyére, és megkeresi azt a Sziklát, Akire alapozhat. Megkeresi Jézust, azt a Belső Sziklát, Akire itt a Földön a lelki életét építheti az, aki élni akar.

Isten szándékát elvetni egyet jelent: szétzúzódni azon a kőszikla alapon, ami maga Jézus Krisztus, és maga a Tanítása. Elvetették azt az alapot, Akit az Isten Iránnyá és Céllá magasztosított fel, mint Szegletkövet.
Isteni tanítással nem lehet alátámasztani emberi tanításokat, ha nincs bennük semmi közös. Összetörik alatta. A súlyos, mázsás igazságok, isteni tanítások - amire az embernek szüksége van lelki fejlődése során - összetörik azokat a könnyű, értéktelen emberi tanításokat, amivel csak itt a Földön lehet operálni.

Jézus tanítása hatalom és erő az Igazságban. A Valóságot hirdeti. A Valóság összezúzza a valótlan állításokat. Ezért van szükség a Jézus szerinti gondolkodás-átalakításra, hogy a mi gondolkodásunk is a Valóságot tükrözze, azt a Valóságot, amit Jézus képviselt itt a Földön.

Amit itt a Földön magadba építettél, az lesz Odaát nyilvánvaló, de csak akkor leszel az Isten Országának lakója, ha örök értéket vittél át.

Ha értéktelent vittél magaddal, az Ott, a Valóságban, összetörik, semmivé válik, amikor a lélek Jézus, az Igazság, fényében átvilágítódik.

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2011. 03 21.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu