Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

És az Ige testté lett...
Jn l;1-16

Az IGE, vagyis az Isten szava, a kimondott szó, nemcsak egy gondolat vagy szándék kifejezője, kinyilvánítása, hanem Isten kimondott Önmaga, vagyis ugyanolyan ISTEN.
Ugyanolyan Teljesség, ugyanolyan soha meg nem szűnő ÉLET a Szentlélek által!

Az ATYÁNAK ez a kimondott Igéje, hogy "LEGYEN", amivel az egész világmindenséget teremtette, és teremt ma is folyamatosan, ez a SZÓ a Földre született ISTEN, MAGA JÉZUS KRISZTUS.

A világmindenség Általa lett, Nélküle semmi sem lett, semmi sem létezhet.
Ő maga is valóságos Isten, Aki mindig is az Atyánál volt, öröktől fogva.

Fényként jött a sötétségbe, a világba. Életet hozott és szabadulást, de az emberek nem ismerték fel ŐT, annak ellenére sem, hogy a próféták századokon át RÓLA írtak.
A Sajátjába jött, mert minden az ŐVÉ, Ő teremtette, de az övéi, a teremtett szellemi lények, akik átmenetileg a Földön élnek, nem akarták befogadni.

Akik befogadták, és hittek BENNE, a TELJESSÉGÉBEN részesülnek, mint újjászületett teremtmények, mint ISTENBŐL újjászületettek.

A FIÚT az ATYA küldte a világba, hogy ÁLTALA megmentődjünk, és hazajuthassunk az igazi Otthonunkba, az ISTEN ORSZÁGÁBA.

Amen

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2011. 03 15.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu