Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
evangéliumi magyarázatok


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

A Jó Pásztor
Jn 10;1-16

A Jó Pásztor története azoknak a farizeusoknak szól, akik kidobták a zsinagógából azt a koldust, aki születésétől fogva vak volt, de az Úr Jézus látóvá tette. Nem hitték el, hogy ez a csoda megtörténhetett.
Nem hittek, pedig ez a messiási csodák egyike volt.
Nem hittek az előttük álló Istenben.

Saját magukat jól látóknak mondták - tudták - ennek ellenére.
Nem hittek az Isten kinyilvánított munkájában. Egyszerűen nem akarták tudomásul venni, hogy ezekre a csodákra csak a Messiás képes.
Ráadásul még a látóvá vált vak is felhívja rá a figyelmüket, és ennek lett a következménye az, hogy kidobják a zsinagógából.
Egy bűnös figyelmezteti őket, a nem bűnösöket, az igazakat, hogy vegyék már észre, mi is történik körülöttük! Ez háborította fel igazán őket!

Pedig az Úr Jézus pontosan ezekért a bűnösökért jött, hogy kivezesse őket a szellemi sötétség aklából, hogy - mint a VILÁGOSSÁG - a tanításával világítson előttük a hazafelé vezető úton.
A Jó Pásztor nem úgy lép be a juhok életébe, mint az előtte jött áltanítók, hamis próféták és hamis messiások, akik - karddal a kezükben - kívülről akarták a választott nép körülményeit megváltoztatni.

A Jó Pásztor kopog a szívem ajtaján, amit én nyitok ki Neki.
Erőszakkal nem lép be. Én hallom meg a hangját, a tanítását, mert Ő az egyedüli, aki ismer engem, és én is ismerem Őt Odaátról. Miután megszólítja a szívemet az ismerős hang, én követem Őt. Így jutok ki a sötét karámból, a rabságból a világosságra, a fényre. Követem Őt, mert ismerem.

Már nem akarok idegen hangokat hallani, idegen tanításokat, mert tudom, hogy az árt nekem. Csak a Jó Pásztorra akarok hallgatni, az igaz tanításra.
Az Úr Jézus befogadásával már nem akarok meghallani szirénhangokat, mert nem használ, és falsul cseng. Csak Jézust akarom követni a hazafelé vezető úton, mert tudom, hogy csak Általa juthatok Haza, az Atyához.
Ő az ajtó, amin át beléphetek Isten Országába.
Most már én kopogtatok bebocsátásért, és hogy ne engedné be azt, aki egész életében az Ő útján járt.

Mindenki tévtanítónak bizonyult, aki a Jó Pásztor előtt jött, csak rombolták a juhok lelkét tanításaikkal, amelyek hazugok voltak. Nem is tudták kivezetni a juhokat a sötétségből, a rabságból.

Egyedül Jézuson keresztül mentődünk meg, csak Ő képes kivezetni minket a halálból az Életre. Csak Általa üdvözülünk.
Az Úr Jézus az, Aki azért jött, hogy Életre jussunk, hogy Életünk legyen.
Ő az egyedüli Jó Pásztor, Aki képes odaáldozni az életét a juhokért - az övéiért!

A béres, akinek nem a tulajdonában vannak a juhok - csak rájuk van bízva, úgy mint a farizeusokra a választott nép vezetése, lelki gondozása -, nem fog semmit tenni a juhokért.
A farizeusokat nem érdekelte, hogy a hamis tanítók milyen lelki rombolást vittek végbe a juhok között. Nyugodtan odadobták a juhokat a farkasoknak.

Csak az Eszményi Pásztor, az Igaz Pásztor ismeri jól a saját juhait, és azok megbíznak Benne, mert szintén ismerik Őt.
Mint ahogy az Atya és a Fiú között, pontosan olyan szoros a kapcsolat, az egymásban levés a Fiú és a Fiút befogadó lélek között, akikért az Életét is odaáldozza.

Más juhok is vannak, szerte a világban, akik majd meghallják az Ő hangját, és befogadják az Istent a szívükbe, hogy
                     ők is HAZA tudjanak menni,
                     el innen, a sötét karámból,
                     ki a FÉNYBE, a SZABADSÁGBA, az ISTEN ORSZÁGÁBA!

Amen

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2011. 03 17.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu