Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
- gondolatok Isten és ember kapcsalatáról -


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Isten tékozló gyermekeiről

Drága Gyermekem!

Csak azokat tudom tanítani, akik átérzik azt, hogy milyen kicsi és tehetetlen az ember Isten nélkül. Csak azokat, akik alázatosak és nyitottak az Istent tanulásra, mert érzik, hogy nagyon nagy szükségük van az Istent megismerésre.

Ahogy az Istent egyre jobban megismered, megérted, a birtokába jutsz az ezzel együtt járó SZELLEMI VILÁGOSSÁGNAK, ami tulajdonképpen nem más, mint magának az IGÉNEK a megismerése.

Ahol ez a Szellemi világosság teret kap a szívekbe beültetett IGE által - és ez HITTÉ is tudott válni bennük -, ott a szellemi sötétségnek már nem sok keresni-valója van. Egyszerűen kiszorul onnan.

Ahol Isten van, ott a sötétség hátrébb húzódik.

Meg kell tehát az Istent ismerni, hogy számotokra egyre jobban érthető legyen Isten világa. Szellemi világosság tehát az, amikor valaki mindent megért az Isten tanításából.

Ahogy egyre közelebb kerültök Istenhez, úgy szűnik meg a sötétség bennetek!
Minél közelebb kerültök Istenhez, úgy kerültök egyre távolabb a világtól, az anyagtól, ami fogva tart benneteket. Ahogy közeledtek Istenhez, mindig nagyobb és nagyobb szeretetet tudtok magatokba építeni belőle. Egyre több szeretet tud felszínre kerülni bennetek, ami eredetileg is a tiétek volt, bennetek volt, hisz az Isten belétek ültette, amit csak adhatott nektek, mikor megteremtett benneteket!
Ennek a teljességnek a birtokában éreztétek magatokat istennek!

Ezért tudtátok, illetve gondoltátok, hogy el tudjátok hagyni, ezért éreztétek magatokat nagynak.

Minden képességet megkaptatok, amit csak teremtmény megkaphat Istentől.
Ezek a képességek bennetek el tudnak homályosodni, el tudnak halványulni itt a Földön, az Isten nélküli világban. De eltűnni nem tudnak, ti rejtettétek el.
Isten akkor is bennetek élt, mikor ti elfelejtettétek ŐT. Ha nem így lenne, akkor a Szentlélek nem tudna mit megtisztítani bennetek, mikor Lélekkeresztségben részesít. Tehát a képességek bennetek vannak.

A visszafelé vezető úton, mikor már tíz, öt és egy talentumnyira vagytok Istentől, tehát a HAZAFELÉ vezető úton (ezek az inkarnálódásokra vonatkoznak) ezek a képességek - ahogy ti újból felveszitek a kapcsolatot Istennel - az Istent tanulással erősödni tudnak.

Ti a talentumok birtokában mentetek el Istentől, a teljes vagyonnal, úgy, mint a "Tékozló fiú". Ezt a vagyont veszítettétek el, és az újraszületésekkel lehet ezt visszaszerezni. Ki hol tart? Van, aki már a tíz talentumnál, közel az Istenhez, van, aki az ötnél, ő is közel az Istenhez. De van, aki még csak az egynél, és több életen keresztül is még mindig csak egynél, és van, aki még ezt az egyet is el tudja veszíteni, annyira nem akar visszafordulni Istenhez.

Most ledöbbentél? Nem baj! Csak veled tudtam ezt közölni, aki át tudja érezni azt, hogy mit jelent a visszafelé ÚT! És mennyi mindent kell visszaszerezni abból az embernek, amit elveszített! Milyen mérhetetlen vagyont pazaroltatok el azzal, hogy

ELFORDULTATOK ISTENTŐL, az ÉLETTŐL!

A Föld arra való, hogy rádöbbenjetek, ezt a vagyont vissza kell szereznetek bármi áron! Ezért van a sok leszületés, mert ez bizony nehezen megy. Nagyon sok nekifeszüléssel, szellemi munkával, elesésekkel. De Isten tudja, hogy ez mindenkinek sikerülhet. Akár száz élet árán, akár tíz élet árán, attól függ, hogy mikor esik le a tantusz valakinek, hogy Isten nélkül lehetetlen létezni. Csak rajta múlik, hogy azt a VAGYONT, amit magából eltékozolt, hogyan tudja visszaépíteni. Azt a LELKÜLETET hogyan tudja visszaszerezni, ami eredetileg is az övé volt, ami nélkül nem tud megmaradni Isten Országában.

Isten Országa benne volt, és ő az Isten Országában volt. Eljött Isten Országából. Most visszafelé tart az Isten Országába. (Már az, aki oda akar menni.) De csak azzal a lelkülettel tud visszatérni, ami az övé volt valamikor. Ezért kell ezt az országot újból felfedeznie magában, miután ÉN ezt az Országot elvittem utánatok, hogy be tudjátok fogadni. Csak ezzel a befogadással és tanulással, Istent megismeréssel lehet gyarapítani magatokban ezt a vagyont, ezt a lelkületet, Aki Maga az ISTEN, a TELJESSÉG, ami eredetileg is a tiétek volt, mert bennetek volt.

Azért tudtátok elpazarolni, mert aki a sötétben van, az nem lát, nem tudja hová lép, nem tudja, mit tesz, nem tudja, mit csinál, vak minden jóra.
Az értékeket csak a világossággal lehet felfogni, a SZELLEMI VILÁGOSSÁGGAL. Csak a VILÁGOSSÁG való arra, hogy az ember értelmesen tudjon cselekedni. Az értelmes dolgok belülről indulnak, Istenből. Belülről kifelé! Az értelmetlen dolgok kívülről befelé, a sötétségből indulnak.
A vagyon eltékozlása, ami a lélek megélhetését biztosítja, ami a lélek öröksége volt, értelmetlen, embertelen, istentelen cselekedet, mert ezzel az ÉLETTŐL, az ISTENTŐL fosztotta meg saját lelkét, lelki halott lett!

Mivel Isten azonos a vagyonával, a TELJESSÉGGEL, a valósággal, a boldogságával, ezt itt a Földön csak Bennem, JÉZUSBAN, találhatjátok meg. Induljatok el Felém, az UTAT tudjátok! ÉN megmutattam, a többi rajtatok áll! ÉN, JÉZUS, felajánlom a segítségemet, hogy így együtt könnyebb legyen!

Ne haragudj, Gyermekem, hogy ezeket rád zúdítottam, de már annyi mindent bevetettem és be is vetek, hogy figyelmeztesselek benneteket a tanulás fontosságára. Nincs olyan, hogy valaki nem érti, mert még nem tart ott.
Hol nem tart, tessék mondani?
Mindenki ott tart, ahol akar! Hisz rajtatok áll minden!
Mindenki saját magáért felel!

Rajtatok áll, hogy tanultok, vagy az a mérhetetlen szellemi restség lesz úrrá rajtatok, ami szintén a világhoz tartozik. Hisz ott tanultátok!

Gondolj bele, hogy mit veszít azzal a lélek, hogy újból és újból kimagyarázza magát!!!!!

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2010. március 09.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu