Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Gondban lenni, vagy Istenben lenni

"Az Enyéim kétségbe soha nem eshetnek. A mulandó dolgok miatti nyugtalanság, az aggódás nem Istentől való. Az a kísértő területe.

A belső nyugtalanság Isten elfogadásának a hiányát jelenti.

Mindig azt tanítottam HANGOM által, hogy bízzatok az Isteni Gondviselésben, mert aki befogadott Engem, akiben élhetek, aki élő kapcsolatban van Velem, az megélheti azt, hogy az ISTENI GONDVISELÉS nem üres ígérgetés. Akkor ez a lélek átélheti Velem, hogy nincsenek nyugtalanító gondolatai a megélhetéssel kapcsolatban.

Ha valakinek Isten az első helyre kerül az életében, az már nem magával foglalkozik, hanem Velem! Nincs olyan nyugtalanító gondja, ami Istenben megoldásra ne találna.

Az Istennel való foglalkozás az, amikor ÉN töltöm be valakinek az életét, vagyis ÉN állok élete középpontjában. Tehát az Istenben levés nem gondokat nagyít fel, hanem fontossági sorrendet állít fel az ember életében. A legfontosabb kerül előtérbe. Tehát az abszolút első az Isten és a Vele való foglalkozás!

Ezáltal hátrébb kerülnek a mulandóság miatti aggódások. Megoldás mindig csak Bennem van!

Az Istenben levés és a gondban levés nem fér össze!

Ha valakinél mégis összefér, az azt jelenti, hogy az illető nem hisz Bennem. Nem tudott annyira elmerülni Bennem, hogy nyugodtan RÁM tudná bízni magát.

Ahol Isten az abszolút első, ott olyan megoldások tárháza kínálkozik fel, ami csak Istennel együtt élve lehetséges.

A gond mindig ott van, ha az illető Isten nélkül akar megoldást találni.

Megoldás MEGOLDÁS nélkül fából vaskarika! Ez mindig azt látszik alátámasztani, hogy az illető a saját látása szerint képzeli el az életét, és az Én erőmet nem akarja igénybe venni.

Ha a mulandóságban egyedül tudnál megoldást találni Nélkülem, akkor Nekem már nem is kellett volna eljönnöm. A Földön Nélkülem is boldog lehetnél. Van, aki ezt így is gondolja.

De ez nem így van! Neked Belém kell kapaszkodni ahhoz, hogy boldogítani tudjalak. Az Én erőmre, gondviselésemre van szükséged. Magamhoz akarlak ölelni, hogy HAZAVIHESSELEK, ha már eljöttem érted!

UTAT akarok mutatni neked! Bebizonyítom, hogy mindig mindenre van megoldás! De csak VELEM!

Tanulj Engem, fogadj be Engem, az ISTEN ORSZÁGÁT, hogy átélhesd, hogy milyen az, mikor az ISTEN BENNED ÉL!

Istenülj meg, hogy helyre álljon benned a helyes értékrend, amit a látásoddal, illetve a sötétben való nem látásoddal elveszítettél!"

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2010. február 26.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu