Jézus - Hang - evangéliumok - Szűz Mária - MedjugorjeÉGI BÉKE A FÖLDÖN


Főoldal
Abszolút Első
Advent
Boldogság
Párbeszédima
Szerelem
Utolsó idők

Intelligens tervezés

Pilatus levele Jézusról
Mahátma Gandhi élete

Beszélgetések JézussalBeszélgetések Jézussal
- gondolatok Isten és ember kapcsalatáról -


"Az az ember boldog,
akinek a szíve
egy ütemre dobog Jézuséval"

                (A Hang: 1/46)

Út a Boldogsághoz

Az Istennel való találkozásom

Ahol Isten van, ott nincs hiány. Hogy is lehetne, mikor mindent és mindenkit pótol: testvért, férjet, gyermeket, szülőt, bárkit, akire úgy gondolok, hogy az illető nélkül magányos lennék.

Azért nem érzem az egyedüllétet, mert Isten velem van. Nem érzem senkinek és semminek a hiányát, mert Isten jelenléte a hiányérzetet megszünteti bennem, amit akkor éreznék, ha Isten nem lenne velem. Istennel együtt átélem azt, hogy a végtelen gazdagság kellős közepén vagyok, átélem, hogy megvan mindenem, átélem, hogy Isten ott van bennem és körülöttem, vagyis mindenütt. Érzem, hogy velem van. Szinte tudatosodik bennem, hogy jelen van. Egyedül Istenre van szükségem ahhoz, hogy semmi és senki másra ne legyen szükségem.

Ahová a szeretet koncentrálódik, ott bőség van. Ott a Teljesség kiárad. A Teljesség kiáradásával a hiány és a rossz visszahúzódik, értelmetlenné válik. Már egyáltalán nincs jelentősége. Ha nincs jelentősége, nem tud hatni rám, megszűnik a léte. Ha megszűnik, nem létezik. Nincs! Aki nem vonzódik a Tisztasághoz, a Teljességhez, az nem tudja, hogy mit veszít ezzel. Az Istennel átélni az igazi Valóságot, olyan nyomot hagy az ember szívében, lelkében, hogy egyre többet akar megtapasztalni Isten jelenlétéből.

"Csak el kell indulni Felém" - mondja Jézus -, "a tanulást nem abbahagyni, nem lazítani, a többi már az Isten dolga. Neked csak hinni kell! Aki tanul Engem, az tudja jól, hogy a Teljességet be lehet fogadni. Aki ennek ellenére a hiányt éli meg, és azt mondja, benne élek, az hazudik magának és másoknak is."

Lejegyezte: Lóky Valéria

Budapest, 2010. február 26.


Szerkesztő: Nagy Péter
06-30-202 5553
info@web-hang.hu
http://web-hang.hu