Felhasználó Rendezés Privát megjelölés
szerint
4780 megjelölés 239 oldalon:
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
>I
2
101
EGY RÁKOS BETEG VÁGYA BENSŐ BÉKE UTÁN.
Drága Uram! Egy sokat szenvedett, rákos daganat operáción átesett magányos asszonyt hozok most Eléd. Kérlek, adj választ kérdéseire, melyek lelkében most is akadályt jelentenek a Tőled kapott és elvárt béke és harmónia átélésében!
2
102
VÉLEMÉNY A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATRÓL
Uram! Egy természetgyógyász kérdéseit hozom eléd. Kérdése az, hogy egyáltalán mi erről a véleményed.
2
103
AKI TÖBBET VÁLLAL, MINT EREJE BÍRJA
Uram! Egy olyan fiatalembert hozok most Eléd, aki úgy érzi, nagyon nagy fába vágta fejszéjét, s most úgy tűnik számára, hogy nehézségei meghaladják erejét. Tanácsot vár Tőled arra, hogy életének további részében jobban együtt tudjon haladni Veled.
2
104
AKI OLYASMIBEN KÉR TANÁCSOT, AMIT NEM HOZ NYILVÁNOSSÁGRA SENKI ELŐTT.
Uram! Valaki úgy érzi, hogy szüksége lenne személyére szóló válaszra arra a problémára, melyet magában hord.
2
105
A BIBLIA SÚLYOS ERKÖLCSI ELLENTMONDÁSAIRÓL
Uram! A mi kultúrkörünk legszentebb könyve a Biblia. Ezzel kapcsolatban számunkra egy igen csak súlyos problémát hozok Eléd. Nem azokról a látszólagos, vagy nem látszólagos ellentmondásokról kérdezlek, melyek természetszerűen fölmerülnek, ha különböző kultúrkörök, térben különböző helyen, és időben különböző korban bizonyos képletes beszédet értelmezni akarnak. Nem. Ami súlyos problémát jelent, az az, hogy szó szerint húsbavágó erkölcsi elvek tűnnek feloldhatatlannak. Kérdésem: Hogyan mondhatja ugyanaz az ISTEN egyszer azt, hogy öljünk halomra embereket, máskor pedig éppen ennek ellenkezőjét, vagyis, hogy szeressük ellenségeinket. Sőt! Inkább szeressük ellenségeinket!
2
106
AZ ÉLET ELFOGADÁSÁRÓL
Uram! Az itt leírt szavaid remélhetőleg mind nyilvánosságra kerülnek. De vannak olyan kérdezők, akik szeretnének teljesen inkognitóban maradni. Kérlek segíts nekem, hogy szavaidat ennek megfelelően tudjam mondatokba foglalni. Most valaki az élet elfogadásáról kérdez Téged. Körülményei ehhez nagyon nem tűnnek kedvezőnek.
2
107
A SZABADSÁGRÓL ÉS A HANG HITELESSÉGÉRŐL
Uram! Belső kényszert érzek, hogy kollégámnak olyan választ adjak levelére, mely meggyőződésem szerint Tőled jövő, és jó, ha mások is olvasni fogják, bár természetesen az illető személye teljesen titokban marad.
2
108
TESTVÉREMRŐL
Uram! Három kérdést teszek Eléd, majd arra kérlek, szólj valamit azokról az álmokról, melyeket a kérdező intéz Hozzád. 1. Jó úton jár-e testvérem? 2. Mi az igazi feladata? 3. Miért vallanak sorra kudarcot üzleti vállalkozásai?
2
109
AKI TÚLSÁGOSAN NYITOTTÁ VÁLT IDEGEN HATÁSOKBEFOGADÁSÁRA.
Uram! Egy olyan ember-testvérem kérését hozom Eléd, aki úgy érzi, túlságosan nyitottá vált idegen hatások befogadására, s nem tudja e hatásokat megfelelően kezelni. Kérlek, mondj erről véleményt!
2
110
AKIT ELHAGYOTT HITVESE, S NEM ÉRT MEG GYERMEKE.
Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki a jelenben sok sebből vérzik, s szeretne kissé belelátni a jövőbe. Akár azért, hogy jobban fölkészülhessen, akár azért, hogy abból erőt meríthessen. Házastársa elhagyta, s ő gyermekével ugyancsak vergődik, aki éppen most kezdi azokat a kamasz-éveket, melyek még egy harmonikus családban is problémáktól terhesek.
2
112
TUDATOSAN FERDÍTETT GREBER?
1. J. Greber tudatosan ferdített, vagy félre informálták? Itt átadom ismét neki a szót. Szívesen válaszol.
2
113
HONNAN IGAZ, HOGY VAN JOBB, MINT AMIT GREBER ÍRT?
2. Honnan igaz, hogy van jobb, mint amit írt?
2
114
MIT JAVASOLSZ AZ EGYHÁZAK HELYETT?
3. Mit javasolsz az egyházak helyett? Kell-e, lehet-e megreformálni a meglévő egyházakat?
2
115
MI SZÁRMAZIK AZ ÖRDÖGTŐL?
4. Mi származik az ördögtől? Hogyan lehet megkülönböztetni a látszat-jót az igazi jótól?
2
116
VAN-E ISTENTŐL SZÁRMAZÓ KÉZRÁTÉTELES GYÓGYÍTÁS?
5. Van-e Istentől származó kézrátételes gyógyítás?
2
117
AMIT TUDNI KELL A BIOENERGIÁRÓL
6. Mit kell tudni a bioenergiáról?
2
118
PÁR GONDOLAT A BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉGRŐL.
Pár gondolat a BOKOR bázisközösségről.
2
119
HELYES MAGATARTÁS-E A NAGY ELFOGLALTSÁG?
Uram! Valaki, aki nagyon elfoglaltnak tudja magát, tudni szeretné, helyes úton jár-e?
2
120
VALAMIT A KÖNNYEK ADOMÁNYÁRÓL
Uram! Egy, a BOKOR-hoz közel álló testvérem kérdéseit hozom Eléd. Első kérdése: Mit jelent a könnyek adománya?
2
121
NEVEZHETŐ-E NEM-JÉZUSINAK EGY HAGYOMÁNYOS KERESZTÉNY?
Nevezhető-e nem-jézusi embernek egy hagyományoskeresztény tudattal rendelkező, és e szerint élni igyekvő ember?