Vissza az előző oldalra Főoldal

Gondolatok a jó párkapcsolatról

III. rész

Az oldal nyomtatása

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Web-Hang oldaláról letölthető Hang kötetek lektorálás előttiek, emiatt az Internetes levelek számozása időnként eltér a könyvben már megjelent levelek számozásától, tartalmukban azonban teljesen megegyeznek.

25.

"Akkor remélhető, hogy az Én áldásommal indul el egy házasság, ha mindkét fél Engem tart élete irányvonalának. Csak az a házasság lehet boldogító, amelyben az Értem élésben segítik egymást a házastársak. Azok a házasságok, amelyekben sem imádkozni nem tudnak együtt a házastársak, de még azt sem tudják megtenni, hogy külön-külön, de legalább egy időben imádkozzanak, csak nagy nehézségek árán képesek megközelíteni az Általam felkínált boldogságot. Mindenkinek olyan az élete, mint az imaélete!"

Hang 22/2196 (Internet: 22/2207)

26.

"Aki azért akar házasságra lépni, hogy ne legyen egyedül, az biztosan csalódni fog!"

Hang 22/2200 (Internet: 22/2211)

27.

"Minden párkapcsolat annyiban hordozza áldásomat, amennyiben tagjai Hozzám segítik közelebb egymást. Ez a döntő! Ha téged nem segít közelebb Hozzám a párod, akkor ő már régen nem a párod! Amíg nem akadályoz a Felém irányuló úton, addig a te hűséged nagyon fontos. De Én senkit nem kényszerítek képtelenségre! Senkinek nem kell együtt élnie azzal, aki állapotszerűen együtt él az ördöggel!"

Hang 22/2202 (Internet: 22/2213)

28.

"Férjedtől kell megkérdezned, hogy mit kell tenned házasságodért. Meg kell fogadnod tanácsát mindaddig, amíg bűnt nem követel tőled, vagyis olyasmit, ami ellenkezik a lelkiismereteddel. De ha van ilyen, akkor ezt meg kell tudnod fogalmaznod, tehát meg kell okolnod! Ha őt nem érdekli ez, akkor szabad vagy tőle, mivel nem te hagytad el őt, hanem ő hagyott el téged!"

Hang 22/2224 (Internet: 22/2235)

29.

"Csak akkor lehettek boldogok egymással, ha Bennem vagytok boldogok. Ez olyan törvény, amely soha meg nem másítható, és soha meg nem szüntethető. A látszat-boldogság szintjén időszakosan föl lehet ugyan függeszteni, de előbb-utóbb feltétlenül csalódottságot idéz elő!"

Hang 23/2233 (Internet: 23/2245)

30.

"Férjeddel kapcsolatban föl kell szítanod azt az első szeretetet, ami kezdetben ráhangolt téged arra, hogy őt válaszd magad mellé egy életre. A hűség nagyon fontos! A legfontosabb! Igen, mert csak a partneri hűség segít benneteket ahhoz, hogy megértsétek, ember embert képtelen boldoggá tenni, s így Hozzám fordultok, mint boldogságotok egyedüli Forrásához!
Más dolog az, ha valakit elhagy a társa. Lelkem a kapcsolat lelke, és ezért a hűség mindig áldásom hordozója marad! Azért az, akit elhagytak, ha élő kapcsolatban marad Velem, akkor érzi is áldásom erejét!
Az áldozatvállalás elől menekülni és az áldozatvállalással szembesülni, ez két annyira különböző magatartás, hogy Lelkem csak az egyiket áldhatja meg. Azt, hogy melyiket, könnyen eldöntheted!"

Hang 23/2244 (Internet: 23/2256)

31.

"Ember és ember közötti boldogító kapcsolat csak bizonyos feltételek között jöhet létre. Alapelv az, hogy másnak boldogtalanságán senki boldogsága nem épülhet fel! Ez a NAGY EGÉSZNEK olyan szikla-törvénye, amelyet senki a világon soha meg nem változtathat! Feltétlenül csak ebből az alapból lehet kiindulni, ha hinni akarsz bármiféle boldogító kapcsolatban.
A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy csak Isten és ember boldogító kapcsolatából nőhet ki ember és ember között boldogító kapcsolat.
A boldogságot a földön soha nem lehet az élvezet mérlegén mérni, mivel a föld soha nem lesz mennyország! Itt a boldogság alapja mindig áldozatvállalás annak érdekében, hogy hűtlenséggel soha ne lehessen vádolni téged!
Az Én Lelkem annyiban is a kapcsolatok Lelke, hogy nem ismer elhagyást! Más az, ha valakit elhagytak! Lelkem mindig csak azzal tud azonosulni, akit elhagytak, és soha azzal, aki mást elhagyott!
Ha a fentieket komolyan átgondolod, akkor egyértelművé válik előtted az, hogy az áldás és az átok között melyiket választottad. A kettő összekeverhetetlen!"

Hang 23/2248 (Internet: 23/2260)

32.

"...minden kapcsolat terén, a döntő nem az, hogy érted mennyi áldozatot vállal a másik, hanem az, hogy te mennyi áldozatra vagy képes Értem!"

Hang 23/2248 (Internet: 23/2260)

33.

"Van egy kialakult, általános emberi szabály, amely szerint a férfinak kell eldöntenie, hogy hol lakjon a család. Tehát az asszony akkor tesz helyesen, ha követi férjét.
Mint tudod, amikor Egyiptomba kellett mennünk Betlehemből, akkor az angyal Józsefnek jelentette ezt, és nem Máriának. Pontosan ez történt akkor is, amikor Egyiptomból vissza kellett térnünk. Még csak nem is az angyal, hanem József döntötte el, hogy Názáretbe menjünk!
Tehát te helytelenül tettél, amikor nem helyeselted férjed döntését a lakásotokkal kapcsolatban. Ha most férjed úgy látja jónak, hogy elköltözzetek, függetlenül attól, hogy mi készteti erre az elhatározásra, akkor ne kezdj megint ellenkezni, hanem mondd meg neki, hogy te már itt is és ott is jól akarod érezni magadat, és fel akarsz zárkózni az ő döntése mellé. Meg kell vele értetned, hogy neked nem az az érdekes, hogy hol laktok, hanem az, hogy mellette légy, és ahol ő van, te ott akarod szebbé tenni az életét. Ezért vagy a felesége!
Hidd el, hogy nem neked kell viselned a döntésért a felelősséget! És bármiképpen is alakuljanak a dolgok, neked mindig az lesz a feladatod, hogy szíve légy a családnak, és ne feje! Ez egyáltalán nem másodrangú szerep!"

Hang 23/2252 (Internet: 23/2264)

34.

"Ha bármelyik közületek tudatosan nem Bennem, Jézus szeretetében akarja élni tovább életét, akkor annak teljesen mindegy, hogy mit tesz, mert úgyis átkot cipel magán. Ilyenkor annak, aki Bennem szándékozik élni tovább, mindent vállalnia kell! Csak így remélheti azt, hogy párja visszatér Hozzám legalább azon a szinten, amelyen nagyobb áldozatvállalásra kényszerül maga is."

Hang 23/2277 (Internet: 22/89)

35.

"Párkapcsolatot Én soha nem alakítok ki ember és ember között. Ez a ti komoly, felelősségteljes feladatotok. Szándékban, döntésben nem úgy kell elindulnia senkinek, hogy embertől érjen el Istenhez, hanem fordítva! Istentől kell elindulnia az ember felé. Aki nem Engem tesz életében az abszolút első helyre, - tehát nem Én vagyok az egyetlen ELSŐ -, annak életébe szinte semmi beleszólásom nincsen.
Döntő tehát az, hogy te az örökkévalóság megmásíthatatlan valóságát szemed előtt tartva, vagyis minden döntésre rákérdezve: mi ez az örökkévalósághoz képest?, mindennap Velem beszéld meg teendőidet. Erre való a reggeli ima. Napközben is többször fordulj Hozzám, mint egy festő, aki festi a tájat, s bár a vászonra koncentrál, de rendre felnézve abból, szinte belefényképezi a tájat a tudatába, hogy onnan az a vászonra kerüljön. Így kell neked napjaidat végezned, végigélned!
Ami pedig a párkapcsolatot illeti, azt közösen kell megbeszélnetek, és egyikőtök sem hivatkozhat Rám, mint felelős személyre, csupán önmagára.
Az mindenképpen áldatlan dolog, hogy távol legyenek egymástól azok, akik együtt akarnak élni! Feltétlenül ennek megszüntetésére kell törekednie azoknak, akik egymást valóban komolyan veszik. Mindaddig, amíg nem ezt teszitek, arról tesztek tanúságot, hogy boldogságotokat, benső békéteket kívülről akarjátok biztosítva látni. Akik igazán szeretik egymást, azok a leglehetetlenebb körülményekben is egybe tudják fonni földi életüket. Ha nem, akkor ezzel azt igazolják, hogy lelkük mélyén sem Hozzám, sem egymáshoz nem tudnak kötődni. Ez tehát mindenképpen áldatlan állapot!"

Hang 23/2288 (Internet: 23/2300)

36.

"Minden bizonnyal helyén valónak érzed, hogy életed kiteljesedéséhez természetesnek gondolod azt, hogy saját családod legyen. De ezt csak te gondolod, és általában az emberek. Én úgy gondolom, hogy életed kitejesedéséhez az is hozzá tartozhat, hogy saját családod legyen, de ez nem lényeg. A lényeg az, hogy te Hozzám tartozzál! Családban, vagy család nélkül, egyre megy! Minden család pontosan annyi előnyt jelent, mint amennyi hátrányt is ahhoz, hogy valakinek a benső világa, tehát az, ami örök, folyamatosan fejlődjék. A család amennyi lehetőséget ad az áldozatos szeretet megvalósítására, annyi megkötözöttséget is jelent a szabadságra teremetett szellemi lények számára. Ezért az a jó, ha valaki nem erőlteti, hanem csupán belesodródik egy életre szóló párkapcsolatba."

Hang 23/2294 (Internet: 23/2306)

Budapest, 2004-02-29

Válogatta: Nagy Péter

Főoldal Vissza az előző oldalra

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Fax-westel: 06-30-8077 451
Mobiltelefon: 06-30-202 5553