Vissza az előző oldalra Főoldal

Gondolatok a jó párkapcsolatról

II. rész

Az oldal nyomtatása

(Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Web-Hang oldaláról letölthető Hang kötetek lektorálás előttiek, emiatt az Internetes levelek számozása időnként eltér a könyvben már megjelent levelek számozásától, tartalmukban azonban teljesen megegyeznek.)

13.

"A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! A Szentlélek nem ismer elválást. A Szentlélek mindig és mindenkiben a szeretet egységén dolgozik! Amíg a Szentlélek működik benned, addig nem ismerhetsz elválást. Más az, ha téged elhagy valaki lélekben. Akkor Lelkem tovább él és működik, mégpedig boldogítóan működik benned, az elhagyottban."

Hang 21/2018 (Internet: 21/2029)

14.

"...egyik (fél) sem dönthet a másik beleegyezése nélkül olyan témában, ami nem tartozik az erkölcs köréhez. Csak közös megegyezés alapján dönthetitek el, hogy ki mit csináljon! E téren amelyik nem alkalmazkodik a másikhoz, az erkölcstelen, tehát negatív módon lépett be a kettejüket érintő erkölcsi területre!"

Hang 21/2041 (Internet: 21/2052)

15.

"A házasság eszköz arra, hogy Bennem megtaláld életed értelmét. Sajnos, alig találsz olyan házaspárt, akik elmondhatnák magukról, hogy társuk által kerültek közelebb Hozzám! Az általános és megszokott ennek éppen az ellenkezője!"

Hang 21/2080 (Internet: 21/2091)

16.

"Másnak boldogtalanságán senki nem építheti fel saját boldogságát! Ez kikezdhetetlen elv! Itt nem arról van szó, hogyha valaki ellenez egy kapcsolatot, akkor annak a kapcsolatnak már nem szabad létrejönnie, hanem arról, hogy egy kapcsolat csak úgy valósulhat meg boldogítóan, ha ezzel senkinek jogos kapcsolatát nem károsítja meg. Ha nem így tesz, akkor nem hordozhatja áldásomat! Ha tehát valaki ellenez egy házasságot, az nem lehet döntő a házasulandók számára. De ha valaki szétrombol egy házasságot egy másik kapcsolat érdekében, az nem találhatja meg szíve nyugalmát, bármennyire is azt magyarázza önmagának, hogy neki erre joga van! "

Hang 21/2118 (Internet: 21/2128)

17.

"Bizonyára úgy gondoljátok, hogy aki akar, az házasságra lép, aki akar, az pedig magányos marad. A látszat mindenesetre ezt mutatja. Az az ember cselekszik legjobban, aki sem egyiket, sem másikat nem szorgalmazza, nem erőlteti. A legelviselhetőbbek azok a házasságok, amelyekbe belesodródtak a házastársak. Sajnos, ilyen kevés van.
Akkor teszed legjobban, ha az előbbre említett naprakész tervet, tehát azt, hogy naponta mi a teendőd, és a velem megbeszélt teendőnk hogyanját is megbeszéltük, elegendőnek tartod arra, hogy az Isten által elgondolt boldogságod útját járjad. Ha azt látom jónak, hogy házasságban szeressük egymást, akkor lehetővé teszem számodra, el fogom vezetni hozzád azt, aki mellett ezt a legoptimálisabban megteheted. De ha nem ezt látom jónak, akkor az lesz számodra a legoptimálisabb, ha egyedül élsz és úgy szeretjük egymást!
Csak így tud Isten abszolút első lenni életedben, tehát csak így élheted át már itt és most az Én békémet, az Én életemet! "

Hang 22/2134 (Internet: 22/2145)

18.

"Minden ember képes nyitottságra és lezártságra egyaránt. Ha nem így lenne, akkor nem lenne sem tanulékonyság, sem hűség a világon. Az, hogy mindkettőből kevés van, azért van így, mert nyitottak vagytok olyankor, amikor lezártnak kellene lennetek, és zártak vagytok olyankor, amikor nyitottnak kellene lennetek! Ha nem lettél volna nyitott az említett kapcsolatra, akkor most nem lenne ez a kapcsolat. Az egészen biztos, hogy senki boldogsága nem épülhet másnak boldogtalanságára! A házasság Isten gondolatában ezért monogám és egyszeri! Egyetlen házasságot is lehet boldogtalanná tenni, de elváltak házassága soha nem lehet felhőtlen. Egyetlenné csak egyetlent lehet tenni! Ennek belátására nem kell nagy szellemi erőfeszítést tenned! "

Hang 22/2139 (Internet: 22/2150)

19.

"Nagyon fontos, hogy minden párkapcsolat átvilágított kapcsolat legyen! Akkor átvilágított az ilyen kapcsolat, ha ez az átvilágítás Általam, Velem és Bennem történik, mivel Én vagyok az élet világossága! A párkapcsolat annyira komoly és súlyos, életet formáló erőt hordoz, hogy más világossággal, mint Velem, nem szabad megelégedned!
Nem csupán arról van szó, hogy bárki is boldogíthatna Rajtam kívül bárki emberfiát, hanem arról is, hogy vannak, akik nagyon meg tudják nehezíteni társuknak a Velem való kapcsolatot, holott e kapcsolat elősegítése lenne minden társnak a legfőbb feladata társával szemben!"

Hang 22/2148 (Internet: 22/2159)

20.

"A boldogságnak, a szívbékének ára van! Hűség Hozzám! Aki nem akar Velem maradni, annak le kell válnia tőled, ha te Velem akarsz maradni! Egyszerűen nem érezheti jól magát veled, ha te jól akarod érzed magad Velem! Itt is áll a mondás: 'Aki rosszul szeret, gyűlöl! Aki jól gyűlöl, szeret!'"

Hang 22/2149 (Internet: 22/2160)

21.

"Semmiképpen ne kösd életed olyan emberhez, aki nem fogadott be Engem egyértelműen önmagába! Ha Engem nem fogadott be, hogyan fogadhatna be téged, akiben Én élek!? Aki jobban szeret bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám, és méltatlan enyéimhez! Az ember élete nem játékszer! Nem vagytok próbababák! Rátok bíztam Magamat! Csak az lehet boldog, aki mindent, de igazán mindent elkövet annak érdekében, hogy vigyázzon Rám! Rajtam kívül senki a világon senkit nem boldogíthat, csak legfeljebb bódíthat! Ha valóban Hozzám kötötted életedet, akkor csak az lehet társad, aki szintén valóban Hozzám kötötte életét!"

Hang 22/2157 (Internet: 22/2168)

22.

"Nem ajánlom, hogy kezdeményező légy a párkapcsolatot illetően! Most csak vágyaid szemüvegén át látod, hogy milyen jó volna, ha....De a valóság az, hogy ami felé halad a földi élet, az olyan borzalmakat hord magában, amelyeket előre látva mondottam azt, hogy jaj lesz a várandós anyáknak! (Máté 24;19 - Lukács 21;23 - Márk 13;17) Hidd el, szeretlek Én annyira téged, hogy fogok melléd állítani megfelelő segítő társat, ha azt számodra fontosnak és üdvösnek látom! De te ne erőltesd! Amennyi öröm, annyi bánat is jár együtt egy párkapcsolattal, még akkor is, ha a legideálisabbnak tűnik az a kapcsolat. Ne értsd félre szavaimat! Nem a párkapcsolat ellen beszélek, hanem óvni akarlak attól, hogy vágyaid kezelhetetlenné váljanak számodra, és hogy a képzelet szárnyait összetéveszd a helyes realitásokkal. Én nem mondom soha senkinek, hogy kinek ki legyen a társa, mert Isten országában sem meg nem nősülnek, sem férjhez nem mennek azok, akik ott élnek, mert úgy élnek, mint Isten angyalai (Máté22;29)! De tiltani sem szoktam senkit egy párkapcsolat kialakításában, mivel ezt nektek kell eldöntenetek. Óvni szoktalak benneteket, és amikor van rá lehetőségem, akkor mindig tudomásotokra hozom azt, hogy csak olyan emberrel kössétek össze életeteket, aki nem önmagának akar benneteket, hanem Felém akarja megkönnyíteni lépteiteket. Igen, mert józan ember nagyon tudja, hogy ember embert képtelen boldoggá tenni, mivel a boldogság nevet csak az az állapot, az a jó érdemli meg, amely soha el nem múlik. Ilyen jót, ilyen állapotot csak Én tudok adni nektek!"

Hang 22/2177 (Internet: 22/2188)

23.

"Azok a természetes vágyak benned, amelyek a családalapítást szeretnék elérni, nem lehetnek legfőbb szempontok számodra. Nagyon belétek sulykolták, hogy családcentrikusak legyetek, s Nekem nem kis gondot jelent megértetni veletek, hogy bár nagyon szép és tiszteletre méltó minden család, amely az Én szándékom szerint próbálja alakítani életét, de mégsem lehet senki számára csúcsérték semmiféle vérkapcsolat, semmiféle földi szerelem!
Azok a kemény szavaim, amelyeket a körülöttem állóknak mondottam, amikor anyám és rokonaim el akartak vinni magukkal: "Ki az Én anyám, kik az Én rokonaim?"(Márk 3;33), vagy amikor a párkapcsolat elé helyeztem Magamat (Máté 19;29), ezek mind azt igazolják, hogy nem vesztettél semmit azzal, hogy nem találtad meg eddig a párodat! Hidd el, szeretlek Én téged annyira, hogy fogok melléd küldeni olyat, aki nem akadálya, hanem elősegítője lesz lelked fejlődésének, ha ezt jónak látom számodra!"

Hang 22/2186 (Internet: 22/2197)

24.

"Soha nem jó erőltetni a párkapcsolatokat. Ha valaki a lényegre, tehát arra tette a hangsúlyt, hogy Bennem növekedjék, akkor Én feltétlenül gondoskodni fogok arról, hogy mindig kapjon megfelelő társat ennek érdekében."

Hang 22/2191 (Internet: 22/2202)

Budapest, 2004-01-01

Válogatta: Nagy Péter

Főoldal Vissza az előző oldalra

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Fax-westel: 06-30-8077 451
Mobiltelefon: 06-30-202 5553