Vissza az előző oldalra Főoldal

Szűz Mária példája, szerepe

Az oldal nyomtatása

Mária egész életében Istenből táplálkozva, Őbenne és Őérte élt.
Az Angyal, amikor értesítette Máriát, hogy Isten fiát fogja megszülni, ezzel vezette be Őt Isten, az Ige, a Szentháromság birodalmába. Isten világa Jézus által tárul fel Máriának, de ehhez fontos az Ige befogadása.
A megismeréshez idő kell, így Máriának is idő kellett Isten világának megismeréséhez.
Mindannyiunknak Jézussá kellene válnunk. Az emberi lét célja a Krisztusi tulajdonságok kifejlesztése önmagunkban. Az emberre sok minden hat, ez folytonos formálódást eredményez. A formálódás során Isten gyermekévé kell válnunk.
Életünket vágyaink irányítják, ha vágyaink jók, akkor legyőzik a bűnt és a félelmet. A rossz vágy ellenkező hatást ér el.
Kegyelem, Irgalom és Alázat a legfontosabbak. Az Isteni Kegyelem "feldob" minket, óriási erőt ad, ezt a bennünk dolgozó és élő Szentlélek teszi.
Minden embernek vannak jó és rossz vágyai egyaránt.
Aki megismeri Jézust, ez Áldás annak, Ajándék, Boldogság és óriási FELADAT, azért, hogy meg tudjuk valósítani életünk során, hogy Neki tetsző módon, tehát úgy éljünk, mint Ő. Az ember feladata, hogy méltóvá váljék Jézushoz.
A Szentlélek tettekre indít, vezet és a cselekvő Jézust akarja kibontakoztatni az ember által. Tettek nélkül semmit nem ér a hitünk. Jézus új világot hozott, és nem öncélú, de személyes tettekre szólít minket. A Szentlélektől indíttatott cselekedet üdvözít, mert ez Jézus cselekedete.
A Szentek azért váltak Szentté, mert figyeltek a Szentlélek szavára, és eszerint éltek.
A Szentlélek önző cselekedetre soha nem szólít, és szeretetre indít. Mindig konkrét tettekre szólít, ezekről lehet felismerni azt, hogy Ő sugallja e tetteket. Életünkben sokszor csak utólag derül ki, a tanulság által, hogy jól, a Lélek szerint cselekedtünk-e. A Szentlélek célja az ÖRÖM, BÉKE megteremtése az emberben, és az emberek közötti EGYSÉG kialakítása.
Szűz Mária lelkületét alaposan meg kel ismernünk, és követnünk Őt mindennapjainkban. A lelki örömöt meg kell osztani egymással, és segíteni mindig a másiknak, a rászorulóknak.
Sokszor kapunk Isteni Jeleket. Ha ezeket nem tudjuk felismerni, nem fognak megismétlődni. E jelek tettekre szólítanak fel minket.
Életünket Istenre kell bíznunk, mint tette ezt Mária is, amikor kb. 4 hónapos terhesen visszatért Józsefhez. A Józseffel való kapcsolatát Istenre bízta.
Meg kell tennünk, amit Isten sugall nekünk, de soha ne akarjunk Őhelyette cselekedni. Nem passzivitás, hogy életünket Isten kezébe helyezzük, ezt tette Mária is és Isten oldotta meg Józseffel való kapcsolatát, azzal az álommal, amit Józsefnek küldött.
A fájdalmat, terhet, felelősséget, örömöt osszuk meg egymással.
Figyelni kell állandóan Isten szavára, a Lélek indításaira. Álomban is kaphatunk jeleket, de ébren is. Amint felismerjük a Szentlélek akaratát, ezt azonnal meg is kell tennünk. Bíznunk kell a Lélek indíttatásaiban, még akkor is, ha abban a pillanatban nem látjuk az út végét.

Mit tanulhatunk a mai világban, életünkben Szűz Máriától?

Bátorság kell az Ő követéséhez. Mária az ajándékozó és a veszíteni tudó.
Máriában ajándék lett Jézus, de Ő odaadta a világnak fiát, ezáltal Ő elveszítette.
Szerepünk helyes felismerése az, amit a mai világban Máriától tanulhatunk. Tudta egész élete során, hogy Ő csak "eszköz". Soha nem akart ennél több lenni. Ő a világnak ajándékozta Jézust, vállalva a Tőle való elszakadást.
Mária egyrészt megajándékozott volt, másrészt azonban Jézust és Önmagát is ajándékul adta.
Úgy kell másokért élnünk, ahogyan Mária élt Jézusért. Minden emberben él Jézus, Ő teszi az embert értékessé a másik ember számára. A bennünk élő Jézust úgy kell a másik embernek ajándékoznunk, hogy ezt soha ne érezzük áldozatnak.
Mindannyian szeretnénk a Szentlélek "Jó eszközei" lenni, mint Mária.
Ha ez egy embernek sikerül élete során, ez a CSODA.
Mária, amikor Egyiptomba menekült, elveszítette otthonát, biztonságát a menekülés során.
Emberi értelemben elveszített mindent, "csak" Jézus maradt Neki.
A veszíteni-tudást is Máriától kell mai életünkben megtanulnunk. Önmagamat akkor veszítem el, ha a "belső váramat", ahol otthon vagyok - elveszítem. A "belső váram" építőkövei, életemen belül lezajló részei, szokásaim, terveim, életstílusom. Ez a fizikai otthontól teljesen független, de ez az, ahová visszamenekülök, ahol otthon vagyok.
Ha önmagamat elveszítem, ez fájdalmat, bizonytalanságot vonz maga után. Mária ezt a fájdalmat is le tudta küzdeni. Végül pedig a Szentlélek a legnagyobb biztonságba vezette Máriát.
MERNI KELL LÉPNI, ha a Szentlélek azt kívánja, legyek ajándék a Másik számára.
Mindennapi életünkben néha úgy érezhetjük, elveszett életünkből a LÉNYEG, elveszett belőle JÉZUS. Ettől a mindennapi hajtásban kétségbe, sőt pánikba eshetünk. Nem tudjuk akkor, mitől jött ez az érzés. Ez a belső változás szükségességét jelzi, hiszen JÉZUS bennünk él, de szolgálnom kell Őt, Őhozzá kell formálódnom.
Életünk folytonos növekedés, változás. Az élet megtalálás és veszítés. A tegnapi énemet el kell veszítenem ahhoz, hogy új énemet megkapjam. Merni kell veszíteni, ehhez Isten felé teljes bizalomra van szükség. JÉZUST nem veszíthetem el soha, hanem Ő újjászületik Bennem.
Folytonosan növekedni kell, és ehhez veszíteni is tudni kell. Bátorság kell ahhoz, hogy jól tudjam szolgálni a Bennem élő JÉZUST. Ha a Szentlélek vezet, bíztat az indulásra, el kell indulnom, jobb lesz, ha megyek, ahová JÉZUS vezet.
A kis emberek is Hősök és Szentek lehetnek.
Az ima erejének óriási hatalmát bizonyítja az, hogy a Szűzanya Medjugorjéban, ahol először 2 gyermeknek jelent meg, megköszönte az imádságokat is.
Szűz Mária az ÚR csendes szolgálója volt mindig, ha nem értjük meg jól az Ő személyiségét, nem tudunk helyesen élni.
Nem válogatott a szolgálatban, mindent megtett, amit a pillanat hozott. Személy- és munkaválogatás nélkül megtett mindent.
Életünkben kevés a rendkívüli esemény, a hétköznapok általában nagyon hasonlóan telnek.
A Szentek a Szolgálattól lettek Szentek.
Legfontosabb a HŰSÉG! Aki a kicsiben hű, az a nagy dolgokban is. Enélkül a Szentlélek sem tehet semmit. Az embernek élete során a saját "kicsiségét" is vállalni kell, ezt tette Mária is életében. Mária egész életében Jézust szolgálta, Őérte élt. Mindig csendben cselekedett Mária. Mária szolgáló szeretettel vette körül JÉZUST, nem utasította, nem befolyásolta, hanem csendes "háttér-szerepe" volt. Így segítette JÉZUS csodáit is, nem tudatosan, de létével tette lehetővé a csodákat, a hitvallásra indító csodákat. Ez nem az "igát húzó barom" hűsége, hanem örömmel végzett szolgálat.
Ahhoz, hogy az Isteni Ragyogást, JÉZUST tudjuk szolgálni, meg kell találni saját helyünket az Életben. Mária ezt megtalálta.
Mária boldog a háttérben, kíséri JÉZUST, és ezt Isten iránti végtelen szeretetből teszi.
Keresztelő János megkeresztelésére JÉZUSNAK nem lett volna szüksége, mégis ekkor repült vállára egy galamb formájában a Szentlélek, ezzel "felkenve" Őt az Isteni küldetésre.
MÁRIA életének az értelme JÉZUS volt. Máriáról keveset írtak később. Mindent szeretetből tett. Egy cselekedet sem lehet jelentéktelen, amit szeretetből teszünk. Ha JÉZUST szolgálom a legkisebb tett is Isteni méretűre nő. Életem egyedüli szolgálata, JÉZUS szolgálata kell, hogy legyen. Ehhez nem kell semmiféle képesség, ezt mindenki megteheti, állhatatosan hűségesnek kell lennünk JÉZUSHOZ. A Szentlélek a hétköznapokon is erőt és világosságot ad! Senki ne érezze nullának magát soha!
Isten igazsága egészen más, mint az emberek igazsága. Isten logikája is egészen más, mint az emberi logika.
Ha a Szentlélek mindennapjainkban is erőt tud adni, ez a legnagyobb CSODA! Ebben jelenik meg Isten.
Hűséggel folytonosan figyelnünk kell a Szentlélek, a lelkiismeretünk szavára! Csak attól lesz az ember értékesebb, amit Isten kiró rá, és megteszi. Ettől lehet az ember boldog.
Kérni kell imáinkban mindig a hűséget a Szentlélektől, ez ad majd belső szabadságot és boldogságot. A boldogság több mint az öröm. A Szentlélek mindannyiunkat hív a boldogságra!
Aki a kitaszítottak megsegítésére fordítja életét, általában egy megrázó esemény indítja erre.
Így volt ezzel Teréz Anya is, látott egy haldoklót a földön, és tudta Őbenne is Krisztus lakik. Óriási nehézségek árán eltolta ezt az embert egy talicskával a kórházba. Ez indította Őt a kitaszítottak megsegítésére, ezután ment a hinduk közé, hiszen nem a vallás, hanem a szolgálat a fontos. Ha életemben a Szolgálatot teszem első helyre, ezáltal, általam Isten megváltása testesül meg. Sokszor az ember a nagy dolgokat várja az életében, álmodozik, és nem veszi észre a kicsi feladatokat.
Mária a magányosság, elhagyatottság asszonya is egyúttal. A Lélektől kap erősítést.
Ha az embert szenvedés éri, általában elveszíti a türelmét, miért éppen velem történik ez, és hasonló gondolatok foglalkoztatják. Ezek a gondolatok egyre csak mélyülhetnek bennünk. A folyamatos szenvedés a legnehezebb, ez agyonnyom minket.
Mária mindig az emberek között élt, velük élte mindennapjait, mégis mindig magányos volt. Más volt, mint a többi hasonló korú lány, más vágyakkal táplálta lelkét, más volt az értékrendje, személyisége. Ez tette Őt már fiatalon is magányossá. Mindig hűségesen tette Isten akaratát, mindenben igent mondott Istennek. Mária, amikor megszülte fiát, JÉZUST, még magányosabb lett, hiszen világosságot hozott ezáltal a világba, de a sötétség nem fogadta be. Mária egyetlen kincse JÉZUS.
A mai életben is, ha hűséges vagyok Krisztushoz, akkor szenvedek, és értetlenség, esetleg megvetés kísér utamon.
Mária boldog volt mégis, hiszen a Szentlélekkel együtt szolgálhatta egész életében JÉZUST. Ezt nem sorsába való beletörődésként élte meg, ezért lett boldog.
JÉZUS sikeres évei alatt is Mária csak a háttérben maradt, nem is tudott fiához - fizikai értelemben - közel kerülni. Ezalatt is újra és újra Isteni jeleket kapott, melyek megerősítették Őt szerepében. Fia ekkori sikerét önmagáénak érezte, így lett Ő is sikeres. Bár erre az állapotra nem a napjainkban más értelemben elkoptatott "sikeres" szó a legmegfelelőbb.
Mária - emberi értelemben - nem él sikeres életet, hiszen a keresztfához kíséri fiát, miközben a tömeg Feszítsd meg!-et kiabál, követelve JÉZUS halálát.
Isten ragyogásához azonban semmi sem mérhető, Mária pedig Isten dicsőségét szolgálja, ezáltal lesz mégis sikeres, és boldog.
JÉZUS kereszthalálával Mária élete is beteljesedett.
A tanítványok mindig kaptak Jézustól, reményt, erőt, hitet, élelmet. Ők nem adtak semmit JÉZUSNAK, hanem elárulták Őt.
Egyedül Mária, aki csak ad JÉZUSNAK. Nekünk Máriaként kell viselkednünk.
Ő egy JÉZUSSAL és szolgálja Őt.
Mária az életét veszítette el a keresztnél, a tanítványok a reményüket.
A kitaszított, elhagyott, magányos Mária lesz mégis mindannyiunk Égi Édesanyja.
Erősödni kell Mária által, de ez nem elég, azonosulni kell Vele.
Soha nem szabad elcsüggedni, hanem a Szentlélek erejével élni. Az élet minden pillanatában igyekeznünk kell így élni.
Máriában feltámadt JÉZUS.
Az életünk legsúlyosabb helyzeteiben tudnunk kell úgy állni, mint Mária a keresztnél.

JÉZUS maga helyett küldte a Szentlelket a Mennybemenetele után. Ha Jézus életben maradt volna, a tanítványok és követői belső lényege nem változott volna, viszont a Vigasztaló Szentlélek által igen.
JÉZUS emberként lett áldozat a keresztfán. JÉZUS keresztje az ÖRÖK JELEN, örök kapocs, híd, mely a Szentlélek által válik az emberekben élővé. A Szentlélek által van bennünk KRISZTUS, ezért olyan fontos a Szentlélek. Csak JÉZUS LELKE tudja az embert megváltoztatni! JÉZUS tanításait a Szentlélek hitelesíti bennünk. A kölcsönös szeretetben válik láthatóvá, érzékelhetővé JÉZUS.
Mindannyiunkban él egy kicsi JÉZUS, és közösen alakítjuk KRISZTUSSÁ. Aki nem így éli meg a Szentlélek benne lakozását, abban az emberben nem tud a Szentlélek működni, vagy más lélek foglalhatja el az Ő helyét. A Szentlélek mindenkinek más adományt, képességet, tudást, tehetséget ad.
Saját tapasztalatunk alapján kell rájönnünk, mi mit kaptunk a Szentlélektől. Tudomásul kell vennem, eszköz vagyok a Lélek kezében.
Mária JÉZUS Mennybemenetele után sem tanított, prédikált, mindent a szívében hordott, továbbra is EGY volt JÉZUSSAL.
Az életben mindenkinek a legfőbb feladata: saját feladatának, szerepének megkeresése, megtalálása. Mindenkinek van feladata e létben, éppen úgy, mint a szervezetben minden sejtnek.
A LEGKIVÁLÓBB EMBERI HIVATÁS: A SZERETET és ENNEK TERJESZTÉSE.
A szeretet mindennek az alapja. A mai világban is óriási szükség van a szeretetre.
Ha bármit szeretettel teszek, ha ez csekélységnek is tűnik, ez a szeretet által lesz naggyá.
Mária a Keresztre feszítés után is megtalálta helyét a vértanúvá vált KRISZTUS örök szeretetében.
Egyedül járható, magasztos út feladni önmagunkat JÉZUS szeretetéért, mint Mária tette. Mária szívén keresztül egészen mélyre tudunk hatolni a szeretetben.
A Dicsőséges Mária is a Mennybe került, felvétetett.
Mária mindenkit szeret és közbenjár értünk az Égben. Nem úgy szeret, mint egy emberi anya, Ő maga válik szeretetté, a JÉZUSSAL történő azonosulása által. Mértékében nem tud úgy szeretni Mária, mint Isten, de jellegében igen. Ő Isten szeretetének a közvetítője.
Mást nem várhatunk Tőle, mint amit Ő ad, amit kaphatunk Tőle. Sokszor olyat is adhat a Szerető Anya, ami nem árt, de semleges, és ezáltal is érzem, hogy szeret.
Nekem kell úgy közelednem Máriához: "Mit akarsz?", "Mit tegyek Érted?"
Nem mindegy, mit és hogyan kérünk. Mária az Isteni Kegyelem tüze által tud közbenjárni értünk JÉZUSNÁL.
A feltétel nélküli, önátadó és önzetlen szeretet maga a Mennyország, ebből kellene mindenkinek részesülni már a Földön is. Szenvedés nélkül nincs Dicsőség!
Nemsokára megnyílik az Ég, ekkor érzékeljük a Ránk zúduló Szeretetet, Ragyogást. A megnyílt Ég fényében kell megélni életünket. Ebben akar mindenkit segíteni Mária. Sokszor nem tudjuk, miben akar Ő segíteni, ezért teljesen rá kell hagyatkoznunk.
Ez majd Jézussal tesz minket azonossá, nem szabad kevesebbel megelégedni.
Ha egy vagyok JÉZUSSAL a Szenvedésben, akkor a Dicsőségben is.
Most Jézus nem uralkodik a világon, a sötétség világa számára nem Ő a Király. A világban folytatódik JÉZUS keresztre-feszítése.
Mária Királynő a Mennyben, de nem uralkodik.
Ha tudok az életét adó JÉZUSSAL azonosulni, akkor tudom ezt megérteni.
"JÉZUS segíts, hogy tudjak jól szenvedni, mások szenvedéseit is átvenni. De kérlek segíts, hogy hordozni is tudjam e szenvedéseket." - ezt kell kérni imáinkban. A Szenvedéstől nem menekülni kell, hanem kérni a Szentlelket, hogy segítsen viselni e terheket. Imádkoznunk kell, hogy legyünk nyitottak a Lélek indíttatására és akaratára. Bátran kell kérnünk Máriát.
Mindent meg kell köszönnünk Istennek, különben nem lesz tartós, amit kértünk.
Mária által, Őbenne kell JÉZUSHOZ eljutnunk, így tudjuk élni a JÉZUSI ÉLETET.
Ki kell bontakoztatnunk magunkban JÉZUS életét. Isten mindenkit arra hív, hogy helyesen élje életét, és ezáltal Szentként hagyja el a Földi Világot, teljesen megtisztulva.
Minél több életet élünk végig, annál közelebb jutunk a teljes megtisztuláshoz.
Mindenki Mária 12 csillagos koronájának várományosa. Életétől függ, megkapja-e ezt a koronát, mely minden csillagának más jelentése van, és másért kapjuk.

A csillagok jelentése:

Tegyük életünket teljesen Isten kezébe, hogy e koronával tudjunk majd az Ő színe elé lépni.


Budapest, 1998. október 18.

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségünk

E-mail: Web-Hang Internet Stúdió
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Fax-westel: 06-30-8077 451
Mobiltelefon: 06-30-202 5553