Vissza az előző oldalra Főoldal

A pislogó Madonna
- A csodát ki kell érdemelni -

Az oldal nyomtatása

Az 1800-as években nyugtalanító hírek kezdtek keringeni az egyik olaszországi templomról. A templom, amely Campocavalóban állt, azért került a szóbeszéd középpontjába, mert több, ájtatoskodni betért hívő látni vélte, hogy az oltár fölé festett könnyező Madonna - amely Murilló egyik festményének pontos reprodukciója - mozog.
Amikor a hír Mortier atyához eljutott, a derék katolikus történész és hittudós magából kikelve fortyant fel a szerinte légből kapott állítás hallatán, sőt kirohanásában odáig ment, hogy több cikkben is - amelyet neves olasz lapok is leközöltek - légből kapott koholmánynak nevezte az egész hírt.
Mivel azonban a hírek továbbra is érkeztek a campocavallói kegyhelyről, ezért a derék atya végül engedve felettesei unszolásának, 1893 áprilisában elutazott a csodás festményéről elhíresült kegyhelyre, hogy kivizsgálja az eseményt.
Mortier atya szkepticizmusát egyébként teljes egészében meg lehet érteni, mivel a vallás történetében nem először váltak gyanútlan hívők érzékeik áldozatává. Vagyis gyakran olyan dolgokat láttak, amiket fantáziájuk vetített eléjük.
Amikor a tudós atya a szentélybe lépett, azonnal megérezte a hely hangulatát, és akaratlanul is letérdelt, hogy egy imát elmondjon. Amikor imáját befejezte és fejét felemelt, meghökkenve tapasztalta, hogy az ominózus festmény tekintete pontosan rá szegeződik. Mortier zavarba jött, és feledve, hogy hol is tartózkodik, oda ment a Madonnát ábrázoló festményhez, és alaposan szemügyre vette. Semmi különöset nem tapasztalt. A női alak szemei tágra nyitva ájtatosan az égre meredtek. Mortier megnyugodott, arra gondolva, hogy valamit elnézett.
Nyugalma azonban nem tartott sokáig, mert megdöbbenve látta, hogy az alak szemei lassan lefelé fordulnak, és kérdőn rá néznek. A neves hittudós lába a földbe gyökerezett meglepetésében, és mozdulni sem tudott. A festmény tekintete egy ideig kíváncsian fürkészte az atya arcát, majd lassan párat pislantva a női szempár ismét az ég felé fordultak.
Amikor az elképedt hittudós magához tért döbbenetéből, kirohant az utcára, és beinvitált néhány arra járó embert, hogy nézzék meg maguk is a képet.
Összesen nyolc arra járó embert sikerült rá vennie, hogy vessenek egy pillantást a festményre.
Bár Mortier atya tisztán látta, hogy a festmény tekintete egyenként végig siklik a jelenlévőkön, és hosszasan elidőzik rajtuk, a jelenséget mindössze három személy érzékelte. Ők pontosan azt látták, amit Mortier atya látott. A további öt szemlélődő azonban nem tudott semmiféle különlegességről beszámolni.
Az atya a kísérletet még többször megismételte. Minden esetben akadtak néhányan, akik látni vélték, amint a Madonna szeme hosszabb- rövidebb időre rájuk szegeződik, majd az ég felé fordul.
A campocavallói csodával az atya igazából nem tudott mit kezdeni. Hűségesen lejegyzett mindent, amit látott, és tapasztalt. Lejegyezte, hogy miről számoltak be a szemtanúk is, de a rejtélyre magyarázatot adni nem tudott.
Becsületére legyen mondva, hogy miután saját szemével is meggyőződött arról, amit elhinni korábban nem akart, azokban a lapokban, amelyekben kritikai észrevételének adott hangot, lakonikus rövidséggel adta tudtul mindenkinek tévedését, amely így szólt:
Sajnos mégis mozog a Madonna ....!

Vissza az előző oldalra Főoldal

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Mobiltelefon: 06-30-202 5553