Vissza az előző oldalra Főoldal

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 36/3786 sz. leveléből:
"NEM VAGYOK VALLÁSOS TÍPUS."

"Én, Jézus sem voltam vallásosnak mondható! Nekem, a vallási vezetők részéről, azért kellett meghalnom megszégyenítő halállal, mert olyanokat mondtam, ami ellenkezett a vallási vezetők felfogásával.
Mi volt, amit képviseltem? Megmondom: az univerzális HIT!
Generális hitnek azt nevezitek, mi szerint mindenki hisz valamiben. Aki nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben. Tehát ő is generális hittel rendelkezik.
Speciális hitnek azt nevezitek, amit különböző hitvallásokba foglalnak és követlenek meg hordozóik azoktól, akik hozzájuk akarnak tartozni.
Az univerzális hit, amelyet Én, Jézus, képviseltem, nem rögzíthető hangzatos hitvallásban. Nem, mert az univerzális hit nem más, mint az, hogy minden embernek jogában áll hinni abban, hogy ő ember, és minden embernek joga van ahhoz, hogy őt más is embernek tekintse! Én, Jézus, ezt a HITET képviseltem, és erre a HITRE szólítottalak fel benneteket!
Nagyon remélem, hogy ezt a HITET, te is elfogadhatónak tartod, és így EGY leszel Velem, a te Jézusoddal!
Ez nem jelenti azt, hogy minden speciális hitet sutba kell dobni, hanem azt jelenti, hogy minden speciális hitet hordozó vallásokból csak azt kell komolyan venni, ami nem ellenkezik az univerzális hittel.
Mivel minden speciális hit képvisel olyan elveket is, amelyek az univerzális hit lényegét nem rombolja le teljesen de olyat is, amely megkísérli, sőt parancsban is adja az univerzális hit el nem fogadását, ezért azok, akik Hozzám, Jézushoz, tehát az univerzális hit megvallásához csatlakozók, feltétlenül konfliktusba kerülnek bármely vallás képviselőivel. Ezért mondhattam Én, Jézus azt, hogy amint Engem, úgy enyéimet is csak üldözések közepette fogják tudni elviselni (János 15;20)!

Tolmácsolta: Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal