Vissza az előző oldalra Főoldal

A Mennyek Országa Hangjának tanítása, részlet a Hang 29/2952 sz. leveléből:

"Ismered a tékozló fiú életét. Azonosnak érzed magadat vele. De ismerned kell a tékozló fiú APJÁNAK is a magatartását, és ez Én, a te Jézusod vagyok, az Atyával és a Szentlélekkel együtt!
Kimondhatatlan szeretettel ölellek szívemre, hisz azért jöttem a földre, hogy a bűnösöket hívjam égi lakomára (Máté 9;13)! Te meghallottad hívásomat!
Bármi rosszat tettél, az nem te voltál! Te az vagy, aki visszaszeretsz engem! Aki ezt nem érti meg, az Engem, a te Jézusodat sem érti meg!
Szeretettel kérlek, ne élj bűntudatban! Inkább örülj annak, hogy lelki sebeidet meggyógyítottam, s valóban készülök olyan égi lakomára veled, amiről még álmodni sem vagy képes!
Amit már többször hangoztattam a HANG-könyvekben: nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ha még úgy szeretnék valakit, mint téged, akkor kettő lenne belőled! EGYETLENEM vagy! Nem a vak véletlen, hanem egy végtelenül szerető SZÍV megvalósuló álma indult el akkor, amikor létbe hívtalak! Ez az álom nem maradt álom! Azok a bukdácsolások, sőt, hajótörések, amelyek jellemezték múltadat, azért kaptak erre Istentől engedélyt, hogy el tudjalak vezetni arra az alázatra, amely feltétlen feltétele megdicsőülésednek.
Az istenszeretőknek minden javára válik! Most nemcsak rád gondolok, hanem gondolok családtagjaidra és mindazokra az emberi kapcsolataidra, amelyek emlékét ma is lelkedben hordozod. Ne legyen hát benned tovább a velük szembeni helytelen magatartásod fullánkja! Ne, mert ha istenszeretők, akkor a te életed minden botlása javukra válik! Ha pedig nem istenszerető valamelyik, akkor bármilyen jó lehettél volna, akkor sem vált volna az, az ilyennek javára. Az erkölcsi rendben, tehát ott, ahol a boldogságotok megvalósulhat, mindenki csak önmagáért felel!

Nagyon örülök neked (Lukács 15;10)! Örülj te is Nekem, a te Jézusodnak!"

Tolmácsolta: Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal