Vissza az előző oldalra Főoldal

A Hang tanítása az Újjászületésről. Részlet a 7 /584 sz. leveléből:


"Megkötözöttségeitől senki sem tud megszabadulni saját akaratából úgy, hogy ne ajándékként élje meg az újjászületését. De nem tudom az újjászületés ajándékát megadni senkinek addig, amíg nem vállalja állapotszerűen az erőfeszítést megkötözöttségeinek leoldása érdekében. (Mk. 2;22). Tőlem, Lelkemtől származik az újbor. De az új tömlő az a ti állapotszerű vágyatok, hogy megszabaduljatok megkötözöttségeitektől. Vagyis, hogy ne mondjatok le arról, hogy szentté kell válnotok, és ha ezt mindketten akarjuk, akkor ez biztosan lehetséges is!"

A Hang tanítása a közbenjárásról. Részlet a 11/949 sz. levélből:


"Az a szeretet boldogít, amit valaki magában hord, és nem az, amit kap. Ez itt a mennyek országában nyilvánvaló. A földön viszont, ahol hiányosságok vannak, ott helyénvaló a segítségkérés, de elsősorban ott sem annak érdekében, aki kér, hanem annak érdekében, akit kérnek. Ő az, aki ez által ki tudja mutatni szeretetét. Ezért a közbenjárásnál elsősorban azok járnak jól, akiket kértek, és csak másodsorban azok, akik kérik. Igen, mert így adtok számukra olyan lehetőséget, amelyben számotokra is felismerhető módon tudják kimutatni a bennük lévő, az őket boldogító szeretetüket. Így a kérő imára elsősorban azoknak van szükségük, akiket kértek, és másodsorban nektek, akik kérik őket. Önmagamnak mondanék ellent, ha nem tenném lehetővé a menny lakói számára, hogy közbenjárjanak értetek. Igen, mert ez a magatartásuk a bennük lévő szeretet természetével együtt jár, mint ahogy a földön élők igényeivel is együtt jár az, hogy szeretteikhez forduljanak segítségért. Ezt az érzületet nem szüntetheti meg az, hogy valaki Hozzám is fordulhat közvetlenül. Ti nemcsak Hozzám akartok tartozni, hanem egymáshoz is! A bennetek lévő szeretetnek mondana ellene az, ha azt mondanátok, hogy nem akartok egymáshoz tartozni, csak Hozzám, és nem igényeltek segítséget senkitől, csak Tőlem. Ha pedig Én másokon keresztül akarlak segíteni benneteket, akkor az, nektek nem is kell. Ez bizony nem lenne bennetek a szeretet hangja!"

Tolmácsolta: Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal