Vissza az előző oldalra Főoldal

Részletek a HANG 6/348 és a 7/568 sz. leveleiből:


"Megváltoztatni senkit sem lehet, mivel mindenki csak önmagán tud gondolkodás-átalakítást végezni. A kiélezett helyzeteket nyilván nem szabad keresned. De ha adódnak ilyen helyzetek, akkor tudnod kell, hogy egységre nem a másik féllel, hanem Velem kell jutnod. Ha a másik fél is ezt teszi, akkor egység van köztetek. Különben szakadás. Emberek között az egység tehát nem lehet cél. A Velem való egységnek kell a célnak lenni. Ennek lesz következménye az, hogy akik Velem egységben vannak, azok egymással is egységbe kerülnek.
Máté 10: 34-39-ben előre megmondtam, eleve számolnotok kell azzal, hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem követ. Én pontosan fogalmaztam. Nem azt mondtam, hogy ellensége lesz háza népének ő, hanem fordítva. Őneki lesznek ellenségei azok, akik nem bírják elviselni az ő másságát, tehát Velem nincsenek élő kapcsolatban. Velem nem az ima, vagy egyéb ájtatosság kapcsol benneteket össze, hanem a szeretet, mely gyakorlatban legtöbbször éppen abban nyilvánul meg, hogy nem akarja saját igazát erővel a másikra ráhúzni.
Éppen ezért mondtam azt is, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, mely bizony családokon belüli szakadásokat eredményez. Igen, mert aki jobban szereti anyját, vagy bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám.

Nincs bennetek olyan vágy, amelyet ne Én oltottam volna belétek! Tehát nem vágyaitokkal kellene bajlódnotok, hanem azzal, hogy a bennetek élő vágyakat milyen irányban engeditek fejlődni. Az IRÁNY a fontos.
Összetartó szeretet egyetlen létezik. Ezt úgy hívják: SZENTLÉLEK. Több összetartó erő nem létezik! A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Mivel a kapcsolatok általában éppen azért kapcsolatok, mert magányban, egyedül nem létezhetnek, ezért legfontosabb a te részedről és minden jó szándékú ember részéről az, hogy azzal legyen Lelkem által kapcsolatban, aki mindenütt jelen van. Igen. Aki Istennel állapotszerűen kapcsolatban van, az eleve belekerült abba a szeretet-áramlásba, amelyben szeret és szeretik! Ennek teljesülnie kell! Ha valaki életében ez nem teljesül, az nem szeret Engem! Mivel Én vagyok ennek az állapotnak a FORRÁSA.
Abból pedig gyógyulj ki, hogy van olyan, aki nem hisz Bennem, de jó ember. Ez olyan lenne, mintha volna olyan napsugár, amely nem a Napból jön. Ha hitetlen jó emberrel találkozol, s megkérdezed tőle, hogy miben hisz, - mivel mindenkinek kell valamiben hinnie -, hát hamarosan felismerheted, hogy - ha tényleg jó ember -, akkor csupán valami torz istenképben nem hisz.
De aki nem hisz a halál utáni életben, az a lélektani törvények szerint nem lehet jó ember. Miért? Azért, mert bolond az, aki áldozattá képes válni, ha tudja, hogy ebből semmi előnye nem származik.
Erre csak az a szeretet képes, amely Belőlem él, tehát aki tudja, hogy végső soron az áldozatvállalásaival Nálam csak jól járhat! A Hozzám-tartozók nem a hülyék gyülekezete, amint ezt a hitetlenek gondolják, hanem pontosan fordítva, a BÖLCSEK gyülekezete! A boldogság világában a mindent-adásból van a mindent-birtoklás. Ez csak az előtt világos, aki tudja, hogy az időtlenségben van minden embernek igazi otthona és nem a mulandóságban.
A mulandóságban is szívbékét csak az tud megélni, aki hisz az örökkévalóságban. Ez azonnal megvilágosodik bárki előtt, ha van bátorsága használni az eszét, s mer szembesülni a halál gondolatával."

Tolmácsolta: Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal