Vissza az előző oldalra Főoldal

Részlet a HANG 17/1679 sz. leveléből:


"Hozzám három úton lehet közeledni. Az egyik az, amikor valaki közvetlenül találkozik Velem, Jézussal. Ennek velejárója az, hogy az ilyen lélek ég a vágytól, hogy Engem egyre jobban megismerjen és másokkal is megismertessen.
A másik út pedig az emberi természet útja, amely különböző gyakorlatok és meditációk által megvilágosodásokat eredményez, és ezek hatására különböző beavatások által szerepeket vállalnak azok, akik ezekre igent mondanak.
Mindkét út tele van buktatókkal. Az elsőt azok teszik egyre alkalmatlanabbá a Velem való együttélésre, akik intézménybe erőltetik az Én Lelkemnek mozgásterét, ami nyilván képtelenség. De mivel az ilyen emberek erő-hatalmat kapnak az erő-világától, ezért sokan, saját földi biztonságuk érdekében elfogadják az ilyen intézményesült, "szentlélekbankok" által financírozott szentlélek áradást, különböző szertartásokon keresztül.
Az intézmények vezetői Rám hivatkozva építik és szépítik palotáikat, hivatalaikat, saját földi kényelmük érdekében, s beosztottaik csodálatát igénylik azáltal, hogy különböző rangokat és címeket osztogatnak egymásnak, s fennen hirdetik, hogy ők ontológiailag, tehát létükben mások, mint az úgynevezett laikusok! Ők klerikusok! Egy SZENT HATALOM hordozói!
Rám lehet találni ezen az úton is, de csak a Velem való sorsazonosság vállalása árán. Tehát vállalni kell a tükör szerepet, amely tükröt a hatalmon lévők alkalomadtán összetörnek. Aki tudja, hogy ha Bennem hisz, akkor halált nem lát sohasem, az boldogan járja ezt az utat. Igen, mert megéli, hogy ez az út azonos Velem!
A másik út, amelyet te is jársz jelenleg, szintén tele van buktatókkal. Ez az út az emberi természet természetes útja amely azért emberi, mert úgy van beágyazva a múlandóság sodrába, hogy az ÖRÖK JELEN határozza meg a boldogság utáni vágyának jogosságát. Tehát nemcsak lenni akar, hanem itt és most boldogan akar lenni, boldog akar lenni!
Ezen az úton a buktatók főleg a tükör által, homályban látásból erednek. Egy kicsit mindig a vak vezeti a világtalant. Ezért sokkal inkább a passzivitásra, a meditációkra, az önkéntes fegyelmező eszközök használatára, az engedelmességre, az alávetettségre, az aszkézisre és a misztikus szertartásos előírások precíz betartására van téve a hangsúly.
E téren is s elérhetővé válhat és megvalósulhat a benső béke, tehát a boldog életállapot, de ezt inkább csodálni, mint követni képes az átlagember.
Én azért jöttem közétek, hogy ez utóbbi út helyett egy sokkal elviselhetőbb, mindenki által követhetőbb utat kínáljak fel, tehát ÖNMAGAMAT, követésre!
Azt az utat, amelyet te vállaltál, azt nem tudom ajánlani senkinek, és nem is szólok hozzá számodra sem érdemben. Akik az általad vállalt utat járják, azokért csak drukkolni tudok, és remélni tudom, hogy bizonyos áttételes formában olyan tükrök lehetnek az intézményesült egyházak vezetői szemében, akiket ők képtelenek összetörni, s így nagyobb lehetőséget kapnak alattvalóik az emberségesebb, tehát boldogabb életre. Vagyis többet vállalhatnak Belőlem, mint ami a hatalmasoknak ínyére van. E második utat vállalók miatt ma már nem gyújtanak máglyákat egymás alá a különböző felekezetek, és embernek nézik, ha nem is egészen épelméjű embernek, a másik egyházi intézmény támogatóit is.
Aki az evangéliumaim alapján felismerte, hogy Én minden intézményesült egyházi hatalmaskodástól függetlenül találkozni tudok azzal, akivel akarok, és aki Velem találkozni akar anélkül, hogy erre felettesétől engedélyt kellene kérnie, az találkozhat Velem, ha akar, az valami furcsa módon úgy találja magát egy harmadik úton, hogy e harmadik úton bizonyos módon felismeri az első és a második út lényeges vonásait is, a két úthoz rárakott buktatók nélkül!
Ezen az úton már csak egy buktató van: a gőg! Ez azért bukató, mert ha nem szűnik meg, akkor csak idő kérdése, és az első vagy a második útba fog torkolni.
Ezt az utat tehát csak alázatban lehet járni. Alázat alatt azt a nyitottságot értem, amely által valaki bármikor elfogadja az általa meglátott jónál a jobbat, ha erre becsületes érvekkel hívják fel figyelmét, de ugyanakkor minden gyalázatot és megaláztatást vállal az által meglátott jóért mindaddig, amíg azt jó szándékkal, tehát valós érvekkel meg nem cáfoltan, a legjobbnak tarthatja.
Senki nem jöhet Hozzám, hacsak az Atya nem vonzza, nem érdekli őt a legjobban, és senki sem jut az Atyához, csak Általam! Amint egy zenemű akkor kezdi vonzani a zenekedvelőt, ha az érdekessé és értékessé vált számára, így nem fog vonzóvá válni az Atya senki számára, ha Általam nem vált legfontosabbá, legértékesebbé! Általam pedig csak akkor válik vonzóvá az Atya, ha valaki önmagában felébresztette az Irántam való érdeklődés vágyát. E vágy ott szunnyad mindenkiben, mert Isten mindenkit Általam Önmagára teremtett, és végső megnyugvást mindenki csak Istenben talál. Minden olyan lelki béke, amely nem Rajtam keresztül, és nem az Atyában találja meg igazi otthonát, csupán bódítás, és maradandó szeretet-gyümölcsöt nem teremhet. Nem, mert maradandó gyümölcs csak Rajtam teremhet, mert maradandó gyümölcsök csak a Lélek gyümölcsei lehetnek, melyeket elolvashatsz a Galata levél 5-dik fejezetének 23-dik versében."

Tolmácsolta: Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal