Vissza az előző oldalra Főoldal

Részletek a HANG 3/230 sz. és a 43/4719 sz. leveleiből:


"A nagy és igazi örömök forrása mindig a kicsiny életfeláldozások gyümölcse. Az életáldozatok azok a kicsiny csigaház-magocskák, melyek csíraszerűen hordják magukban azt az örömöt és boldogságot, mely életetek igazi értelme.
Sajnos, mivel a kicsiny áldozatok gyümölcse nem közvetlenül, hanem bizonyos folyamatok, időt igénylő események UTÁN következik be, ezért legtöbbször nem akarjátok vállalni azokat a kicsiny életáldozatokat, melyekkel nap mint nap szembesültök. Pedig ezeknek lenne gyümölcse a családok békéje, szomszédok, ismerősök, munkatársak, rokonok egymás iránti szeretetének kivirágzása. Aki, ahelyett, hogy nagy életáldozatok vállalásáról álmodozna, inkább a kicsiny önfeláldozásokat vállalja, annak szól ez a kijelentésem: Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe /Máté 25; 21./. Valóban igaz, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság, az erő, melyet Én örömmel nyújtok mindazoknak, akik nem elégednek meg azzal, hogy álmodozásokkal sikerélményekhez jussanak, hanem bíznak abban, hogy lesz sikerélményük, és pedig maradandó sikerélményük, ha felvállalják a jelenben adódó felszólításokat önfegyelmezésre. Ez nem azt jelenti, hogy önfegyelem címén az úgynevezett béke kedvéért hallgass akkor is, ha szólnod kellene, hanem éppen ennek ellenkezőjét. Önfegyelemből vállalnod kell, hogy akár bántsanak is azért, mert hűséges akarsz maradni ahhoz a szívedben meglátott JÓ-hoz, mely lényegében Velem azonos. Ehhez nyújtom erőmet.
Megáldalak, hogy örömöd forrása mindig az legyen, amit evangéliumomban így fejeztem ki: "Annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben." /Lukács 10; 20./

Szent annyit jelent, hogy Istenhez tartozó. Komolyan Istenhez tartozni pedig csak közösségben lehet. Szeretet-közösségben! Ezt a szerepet próbálja betölteni Egyházam immár kétezer éve, több-kevesebb sikerrel. E kétezer év alatt nagyon sok gyermekem mutatta be az életében azt, hogy Én, Jézus az ő Istene vagyok, erejét szinte meghaladó erőfeszítések közepette; sok esetben a saját egyházam üldöztetése mellett. E magatartásból született az az igazság, mely így szól: Az engedelmesek tartják állva az Egyházamat, az engedetlenek pedig viszik előre! Aki Értem él és Értem hal, abból biztos, hogy szent lesz, aki pedig nem Értem él és nem Értem hal, abból jó esetben is csak mártír. A kettő között óriási a különbség! A mulandó dolgokért élni és meghalni balgaság, az örökkévalóságért élni és meghalni szentség. Ez utóbbi a Velem való örök egység feltétele! Az biztos, hogy szentnek nem születik senki! Szentté csak válni lehet! Az ára nem kevesebb, mint mindenkinek a saját élete. Ezt kérem mindenkitől, de semmilyen rendkívüliséget nem kérek senkitől! A szentté válás, vagyis a Hozzám tartozás egyetlen útja: szeresd az Istent az embereken keresztül! Így is mondhatnám: oszd szét az életedet a rászorulók között úgy, hogy ne légy bűnpártoló, és szent leszel! Oszd szét az idődet, a pénzedet, a szeretetedet, és Én ehhez a bölcsességet mindenkinek megadom, ha ezt az Én nevemben teszi. Élj másokért, és tiéd az örök élet koronája!"

Tolmácsolta: Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal