Vissza az előző oldalra Főoldal

A HANG tanítása az egyértelmű szeretetről. Részlet a 3846 sz. levélből.

"Az ÉN, a te Jézusodnak Titokzatos Teste az Egyház. Ez az Egyház a földön különböző hitvallások alapján már régen széttöredezett. E széttöredezett részek különböző jogi formulákkal igyekeznek behatárolni magukat. Ma már egyik sem meri vállalni, hogy kizárólag ő az egyetlen, egyedüli igaz egyház. Ma már egyik sem meri azt mondani, hogy csak az üdvözülhet, aki abban a jogi keretben tudja magát otthon, amelyet saját hitvallása hirdet. Ma már egyik sem mondja azt, hogy mindenki elkárhozik, aki nem tartozik ahhoz az egyházhoz, amelynek hittételeit ő képviseli csalhatatlanul. Ma már a katolikus Egyház sem mond ilyet.
Ugyanakkor Én, Jézus, egyértelműen tanítottam, és hirdetem ma is, senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam (János 14; 6)! Ez pedig azt jelenti, hogy a különböző egyházak jogi keretei nem lehetnek egy az egyben azonosak tartalmukban Velem, Jézussal.
Én, Jézus, nem vallásalapítónak jöttem közétek. Én, Jézus, részben azt az ősmeggyőződést jöttem feléleszteni bennetek, amely szerint minden ember: EMBER! Mindenkinek joga van önmagát embernek gondolni, és kötelessége mindenkinek az, hogy minden embertársát emberként kezelje akkor is, ha az látszatra már lemondott emberségéről (iszákos, drogos, erkölcstelen, stb.). Másrészt azért jöttem közétek, hogy erre a hitre, erre az ősmeggyőződésre, felszabadítsalak benneteket...
Én, Jézus, azt tartom, hogy a lényeget tekintve nem a jog határozza meg a Hozzám-tartozást, hanem abban a szeretetben történő növekedés, amelyet új parancsként adtam nektek (János 13; 34)!
Isten országában nincs JOG! Viszont Isten országa a földön nem tud meglenni JOG nélkül. Nem, mert Isten országa a földön olyan, mint a háló, amely jó és hitvány halakat is magában foglal (Máté; 13; 48-49). Azok viszont, akik a Lélek gyümölcseit igyekeznek hozni már itt a földön, nem tartoznak törvény alá (Gal. 5; 22-23)!"

Tolmácsolta: Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal