Vissza az előző oldalra Főoldal

A jövőbe hallás
- Hangok a fejben -

Az oldal nyomtatása

Ha valaki olyasminek a hangját véli hallani, ami a valóságban nincs is ott, azt hamar az elmebetegség jelének tekintik. Ismerünk azonban olyan eseteket a történelemből, amikor különben "normális" emberek hangokat, megmagyarázhatatlan zörejeket hallanak. A paranormális esetek tanulmányozásában a "halluci-nációs" hangokat a clairaudience1 vagy a jövőbe hallás kategóriájába soroljuk.
A clairaudience a samánzinusra és más olyan hiedelemvilágra jellemző, amelyben a papok azt állít-ják, hogy a túlvilági lényekről kapnak eligazítást. A hangjelenségek a keresztény hagyományban is mindig nagy szerepet játszottak a prófétáktól kezdve az apostolokon át az olyan középkori szentekig, mint Jeanne d'Arc.
Louisa E. Rhine, a pszichikai jelenségek amerikai kutatója adta közre azt a meghökkentő esetet, mi-szerint egy alabamai férfi a clairaudience jelenségével nem démon vagy angyal, hanem egy modern talál-mány révén ismerkedett meg. 1941. december 7.-én a férfi a rádió mellett szunyókált. Hirtelen felugrott és oda kiáltotta a feleségének: "Hallod? Az elnök bejelentette, hogy a japánok bombázzák Pearl Harbort!" A felesége látta hogy férje néhány másodperce még aludt, és azt mondta neki, biztosan álmodott. A férfi azonban makacsul ismételgette, hogy hallotta a hírt. A feleség éppoly bizonyosra vette, hogy nem, hisz' ő maga is a rádió mellett ült és semmit sem hallott. Míg erről vitatkoztak, megszakították a műsort. Az Ame-rikai Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy a japánok bombázzák Pearl Harbort.
1964. június 3. - án Lady Rhys Williamsnek, a BBC korábbi igazgatójának is volt egy hasonló, rá-dióval kapcsolatos clairaudience-élménye. A reggelinél elmesélte lányainak, hogy hallotta a rádió-ban….nem hiányzik az eset?

Nem maradtak magukra

A világhírű operaénekest, Tito Gobbit különleges, meghitt kapcsolat fűzte bátyjához, Brunóhoz, aki 1939 - ben a spanyolországi Malaga felett repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett. A művész önéletrajzá-ban elmeséli, hogy egyszer évek multán, amikor nagy sebességgel vezette a kocsiját egy hegyi úton felfelé, amelyet az egyik oldalon sziklák, a másikon pedig szédítő mélység szegélyezett, találkozott a bátyjával: "Csak egy keskeny kis kanyar volt előttem, amikor tisztán hallottam Bruno hangját, mintha csak mel-lettem ülne, s azt mondta: Azonnal állj meg! Önkéntelenül engedelmeskedtem, s leálltam egy szélesebb füves szegélyen, gyakorlatilag ez volt az egyetlen kis leálló hely az egész útvonalon. Pillanatok múlva a szűk kanyarban felbukkant egy elszabadult csuklós teherautó...
Tudtam, hogy Bruno szólt hozzám, és így megmentette az életemet."...

Többféle korból és helyről származnak olyan beszámolók, miszerint a földi léten túli értelem érez-tetni tudja jelenlétét, és segíti vagy figyelmezteti a földieket. 1863-ban, az amerikai polgárháborúban, a gettysburgi csatában a déliek parancsnoka, George Pickett vezérőrnagy azt írta, feleségének, úgy érzi, ott van vele az anyja, és valamit mondani akar neki. Másnap reggel vállon lőtték. The Spirit of St Louis (St. Louis szelleme) című könyvében Charles Lindberg elmeséli, hogy 1927-es, történelmű jelentőségű repülőútján, amikor 33 óra alatt átrepülte az Atlanti-óceánt, a gép kabinjában ködalakok kisérték végig, az úton. Ha fáradni kezdett, az árnyékok megbeszélték vele az útvonalat és segítettek az összpontosításban.
Edie Foltz - Stearns hivatásos pilóta volt, aki az 1930 - as években minden légi bemutatón részt vett szerte Amerikában. Ő is gyakran érezte más lények, általában elhunyt hozzátartozók és barátok lát-hatatlan jelenlétét. Az egyik verseny során eltévedt, s üzemanyaga fogytán már a kényszerleszállást fon-tolgatta. Ekkor megszólalt egy lányhang: "Ne, Edie, menj tovább!" Továbbrepült, és pár perc múlva fel-bukkant egy repülőtér, ahol le tudott szállni. A hang egy régi osztálytársáé volt, aki évekkel korábban autószerencsétlenség áldozata lett.
A második világháború alatt Edie a brit kormánynak dolgozott. Egyszer sűrű ködben repült Anglia középső részén, Midlands grófság fölött, amikor férfihangot hallott: "Vigyázz Edie! Halott apja szólt hozzá." Edie azonnal felfelé rántotta a gépet és így hajszál híján kerülte el, hogy a hegytetőnek ütközzön. Abban a pillanatban fénysugár tört át a felhők között, s mintegy jelzőfényként mutatta az utat egy katonai bázisig, ahol le tudott szállni.

Forrás: Misztikus Történetek Gyűjteménye

Vissza az előző oldalra Főoldal

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Mobiltelefon: 06-30-202 5553