Vissza az előző oldalra Főoldal

HANG - ÉGI BÉKE A FÖLDÖN KÖZÖSSÉGE

AZ IMÁRÓL

Az oldal nyomtatása

"Korotok Mária-jelenései és egyéb kinyilatkoztatások, mind-mind, csak annyiban hitelesek, amennyiben evangéliumaimmal alátámaszthatók! Ez áll, természetesen, a HANG-könyvekre is!" 33/3458.

Mária, a Béke Királynéja, a mi szívünk Békéjének a Királynéja, gyakran kéri az Őt hallgatóktól, hogy imával, böjttel, és gondolkodás átalakítással segítsék az Ő küldetését.
Ebben az anyagban az imával kapcsolatos Hang levelekből készítettem csokrot, amivel minden Jézust szerető testvéremet szeretném megajándékozni.
Aki imádkozik, az lelkét Istenhez emeli. Aki lelkét az Istenhez emeli, az a szívével imádkozik, még akkor is, ha a szájával mondja. Aki szívével imádkozik, képes arra, hogy terhét, Jézus előtt letegye, és átvegye Tőle az Ő Békéjét, meglelje Nála lelke nyugalmát. Így, az imádkozó válik Égi Békét és Szeretetet hordozó, és megélő emberré.

HANG: "Én, Jézus sokat szenvedek azokban az emberekben, akik bármiféle gonoszság áldozatai lettek, és azok, akiknek ez fáj, szintén az Én fájdalmamat hordozzák. Arra kérlek benneteket, hogy ne csak imával, de böjttel és jó cselekedetekkel, tehát a szeretet igazi megélése által igyekezzetek vigasztalni Engem. Az az ima, amelynek nincsenek szeretetben meghozott áldozat-cselekedetei, azok nem érnek semmit, sőt ártanak, mert félrevezetik az imádkozót. Azt hiszi magáról, hogy a szeretetben való növekedés nélkül is hatékony lehet az, ha Hozzám beszél. Nem lehet hatékony!
Minden imának az a legfőbb feladata, hogy növelje bennetek a szeretetet. Tehát azt a viselkedést, aminek örül minden jó szándékú ember. Főleg a megszólástól tartózkodjatok, mert azt nagyon nehéz jóvátenni! Legyetek nagyon irgalmasok egymáshoz, hogy irgalmasságot nyerjetek!" 7/545.

HANG: "Igen, ez valóban KINCS. Kincs, és nem kitüntetés számotokra. Sajnos ezzel a kinccsel is úgy vagytok, mint az anyagi világ legnagyobb kincseivel. Azt értékelitek legkevésbé, ami legkevésbé nélkülözhető: tűz, víz, levegő!
A Velem való kapcsolat értékelése dönti el önértékelésetek. Föltámadást kéne átélnetek mindannyiszor, valahányszor imáitokban Hozzám fordultok. Ha imátok nem üres pótcselekvés, hanem valóban élő találkozás Velem, akkor az olyan, mint mikor a természetben föltámad a szél. Akkor tisztító erők kezdenek működni az álmatag levegőben. Aki igazán törekszik átélni imájában a Velem való kapcsolatot, annak szívében azonnal tisztító erők indulnak el, és ezek az erők, csak ezek az erők, képesek szebbé tenni világotokat. " 1/11.

Minden hívő ember magától értetődően azt gondolja, hogy tud imádkozni. Pedig imádkozni is meg kell tanulni! Lelkileg minden képpen.
Mert az Isten Lélek, és akik Őt imádják szükség, hogy Lélekben és Igazságban imádják. Mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul. /János 4. 23-24./

HANG: "A szeretetben teremtő erő rejlik. Amikor teremtésről hallotok, általában az anyagi világ létrejöttére gondoltok. Gondolatokat is kell tudni teremteni! A szeretet képes erre. Ha az akarat készséges, akkor képes erre a teremtésre. Legfontosabb a szeretet jelenléte. A szeretet olyan önközlési vágyat táplál, melyben a SZERETETT lény megdicsőül.
Ágostonon keresztül azt mondtam valaha: 'Szeress, és tégy amit akarsz.' Most ezt így fogalmazom: szeress, és kész. Úgy nem tudsz szeretni Engem sem, hogy ne gondolj rám, hogy ne foglalkozz Velem. Engem szeretni éppen annyit jelent, hogy Nálam tudni otthonodat. Vagyis: nem vagy otthon másutt, csak vendégségben. Nekem nem a mondanivalód kell, hanem te kellesz. Ha ezt tudod, ez a felismerés már maga imádság részedről. Nem szavakon múlik ez. Egymáshoz tartozásunk felismerésén. -
A közösségben mondott ima: tanúságtevés jelenlétemről. Nem erőlködés eredménye. A "mit is mondjak" ilyenkor már túl akar lépni a tanúságtevés szintjén. Az Engem köszöntés, a Nekem hálát mondás is elég, s ez végső fokon nem más, mint normál bárkivel találkozás természetes tudomásul vételének megnyilatkozása. Azt felnőtt embernek nem kell különösebben tanulnia, hogy hogyan köszöntse azt, akivel találkozik. Imádkozni, - tehát nem csupán pár szóban köszönteni Engem, - azt magányodban kell. - Teremteni gondolatokat, melyek örömödnek, bánatodnak, vágyaidnak, csalódásaidnak hordozói. Lelkedben Elém állni, benső kapuid zárait fölpattantani, Velem közösen múltadban elbarangolni, s Tőlem szemeket kérni, hogy meglásd életedben munkám, szeretetem nyomait, áldásomat kérve személyekre, eseményekre, mely áldás tisztítja álmaidat, kapcsolataidat, hogy ne csak elviseld magadat, de örülni is tudj Miattam önmagadért. -
Nem véletlenül idetévedett embersors vagy csupán, hanem örök álmom fénye jelent meg veled e sötét világban.
Igen, ezt az imát tanulni kell. Tanítani akarlak erre. Más úgysem tud téged megtanítani imádkozni, csak Én, a te Istened, akit te Jézusnak nevezel, s Aki vár téged lelked mélyén, hogy Hozzá járj iskolába. Mondd el hangosan is Nekem azt, amit úgy gondolsz, hogy hallanom kell.
Szereteteddel kell legyőznöd az imád ellen támadó kísértőt. Ez pedig úgy megy, hogy tudod: VÁRLAK. Várlak, és Én nagyon hálás vagyok. Együtt akarok örülni, és együtt akarok szomorkodni veled. -
Az imádság kétségtelenül HIT kérdése is. De nem kell hozzá rendkívüli hit. A hit a szív szeme. 'Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent.' - Nem vagy tiszta? - Nem baj. - Nem akarsz tiszta lenni? Ez baj! -
Tisztátalanná sokféleképpen válhat valaki. Tisztává csak egyféleképpen. Csak annak a szíve válik tisztává, aki elhiszi, hogy ezt Én meg tudom tenni. Ahogy a leprás mondta:" Ha akarod, megtisztíthatsz engem." Ilyen kijelentésre még soha sem mondtam, hogy nem akarom. Nem is tudnám mondani.
Hidd el, ahol Én megjelenek, ott minden tisztul. Annyiban tanulsz meg imádkozni, amennyiben nem akadsz fönn csip-csup bukdácsolásaidon, amennyiben irgalmas szeretetemnek megtisztító erejét engeded legalább tudatodig jutni. Vagyis arra kell rájönnöd, hogy nem az a fontos, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. Nyugodj meg, másnak sincs értéke önmagában. Éppen ezért imádságod teszi értékessé életedet, s nem életed teszi értékessé az imádat. - Gondolj a farizeus és vámos imájára.
Imakapcsolatunkban sokkal nagyobb és hatásosabb az Én szerepem, mint a Tiéd. Neked csak el kell ezt hinned, Nekem viszont hordoznom kell téged. Imád nem miattad, hanem Miattam lesz értékké és tesz értékessé. -
Nagyon sok formája van az imának. De mind azonos abban, hogy Általam imádság, Miattam imádság és éretted imádság. - Erről most ennyit. " 1/28.

A szívből jövő imának hatása van a természetre, a világ eseményeire, mert hatása van az emberi szívre. A másokért mondott ima nem hiábavaló! Az ima nemcsak az egeket képes megmozgatni, hanem a földet is képes megtérésre alkalmasabbá, elviselhetőbbé tenni.

HANG: "Egy óriási tisztulási folyamat indult el útjára a földön. Az események felgyorsulnak. Már régen kezelhetetlenné váltak azok az erők, amelyek képesek az egész földi létet romba dönteni. Valóban, az ima az egyetlen erőkisugárzás, amely fékezni tudja azt a katasztrófát, amely fenyeget benneteket. Nagyon hinnetek kell abban, hogy az imának csodálatos pozitív kisugárzó ereje van. Ha még bizonyos böjttel is összekapcsoljátok imáitokat, akkor a sátáni erők elgyengülnek elsősorban bennetek, és természetesen körülöttetek is. Körülöttetek mindenképpen annyira, hogy leoldódik rólatok az a félelem, amely különben jogosan borítana el benneteket.
Értsétek meg! Még nekem is, Jézusnak, életfontosságú volt az imádság! Hogyne lenne nektek is az! A kegyelmi életnek ez az atombombája! A legnagyobb pusztító erőknek is képes gátat vetni! De tudnotok kell, hogy az imádság nem bizonyos szavak lélek nélküli verklizéséből áll.
Azért nyújtom ma, az utolsó időkben nektek a PÁRBESZÉD-IMÁT, mert ezt látom ma legalkalmasabbnak arra, hogy ne szent szavak üres szajkózása legyen az imátok, hanem olyan személyes beszélgetés Velem, ami valóban képes építeni, buzdítani és vigasztalni benneteket. De ennek az imának van egy nélkülözhetetlen feltétele. Ez pedig az, hogy kérve a Szentlélek bölcsességét, komoly szellemi munkával mélyüljetek el evangéliumaimban, és a gondolkodás-átalakítás alázatos felvállalásával tegyetek rendet fejetekben.
Nagyon szeretnélek megmenteni benneteket, de ezt nélkületek nem tudom megtenni!
Édesanyám a BÉKE KIRÁLYNÉJA! A szívetek békéjének a KIRÁLYNÉJA! Azt a feladatot kapta Atyámtól, Atyátoktól, hogy megvalósítsa szívetek békéjét. Ennek feltétlen feltétele az, hogy legyetek nyitottak afelé a Szentlélek felé, akinek templomai vagytok! " 24/2363

Minden ima, nem a hatatása miatt, hanem az imádkozóra való visszahatása miatt nélkülözhetetlen.

PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG

FERI BÁCSI: "Alig van hívő ember, aki meg lenne elégedve ima-életével. Amikor Jézust tanítványai arra kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni, bizonyára az is indította őket erre, hogy látták Mesterükön, milyen változást idéz elő benne az imádsága.
A PÁRBESZÉD-IMA éppen arra nyújt segítséget, hogy közvetlenül az imádság alatt már tudjuk megtapasztalni az ima erejét. Ennek az imádságformának egyetlen eszköze a hittől átjárt józanész. Ez mindenkinél megvan, aki elfogadta Jézust annak, aminek jött, Megszabadítónak.
A PÁRBESZÉD-IMÁNAK /ezután PI / azért van létjogosultsága, mert számos szentírási hely igazolja azt, hogy mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az kizárólag Isten szent Lelkéből forrásozik.
Minden ember lépten-nyomon találkozik olyan szellemi hatásokkal, melyek rombolnak, elkeserítenek, kétségbe ejtenek. Isten nem hagyja magára övéit. A PI által bármikor kinyitható az a forrás, mely semlegesíteni képes ezeket az ártó szellemi erőket.
E könyv olyan Jézustól sugallt tanításokat tartalmaz, melyeket a Neki feltett kérdésekre válaszként adott. Meggyőződésem, hogy bárki, aki a PI imaformát gyakorolja, azonnal tapasztalni fogja Jézus jelenlétének hatékony erejét arra, hogy gond-felhői eltűnjenek.
Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld. Miután elment, s elküldte Lelkét, e Lélek sem tesz kevesebbet. Sőt! - Jézus szerint így jobb nekünk! /János 16; 7./
A PI természetes alapja az, hogy Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktől függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeinknek, hanem gondolkodásunknak átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. MINDEN EZEN FORDUL! Ezt előbb-utóbb mindenki kénytelen belátni. Így vagyunk teremtve.
E belátás mindenkit arra kényszerít, hogy döntsön, melyik utat választja e három közül:
Az egyik, hogy belefáradva a meddő küzdelembe, melyet mostoha körülményei ellen vív, elfásulva lemond arról, hogy valaha is boldog legyen.
A másik, hogy narkotikumok után nyúl, amelyek gondolkodás-átalakítást idézve elő, rövid időre feledtetik a gondokat, s így valóban a boldogság érzetét keltik. Ezek a narkotikumok Istent utánzó bálványok. Ezek által előidézett gondolkodás-megváltozást bódulatnak nevezzük, s e bódulatért nagy árat kell fizetnünk a kijózanodás után.
A harmadik, amely valójában az egyetlen helyes és semmivel sem helyettesíthető, az az, mikor lehetőséget adunk a bennünk lévő Léleknek arra, hogy alakítsa át gondolkodásunkat, illetve vállaljuk a partnerséget Vele e téren. Ezt Jézus két mondatban így fejezte ki: "Alakítsátok át gondolkodásotokat" - és "Nálam nélkül semmit sem tehettek". - A PI alatt pontosan ez történik.
Amikor az imádkozó megfogalmazza gondját, baját, kérését, kívánságát Isten előtt, akkor nem kell mást tennie, mint el kell kezdenie beszélni önmagának egyes szám második személyben olyasmit, ami itt és most őt építi, buzdítja, vigasztalja. ENNYIRE EGYSZERŰ! " 1/5.

Persze az is kell hozzá, hogy el hidd azt: Jézussal te is képes vagy párbeszédben gondolkodni, imádkozni, s ha képességed akarattal párosul, akkor meg is valósul.

PÁRBESZÉD A PÁRBESZÉD-IMÁRÓL

HANG: "Bizony fiam, olyan vagy, mint az, aki kincset talál, aztán ezt a kincset mutogatja fűnek-fának, ahelyett, hogy fölhasználná saját épülésére. Bizony gyakran úgy kell belopnom lelketekbe a Velem való kapcsolat érzését, mivel ti ezért szinte alig tesztek valamit. Mikor hiszitek már el, hogy ha Velem foglalkoztok, ha engeditek, hogy veletek foglalkozzam, akkor több és jobb szívbékét élhettek át, mintha tévé, rádió, álmodozó gondolatok előtt nyittok utat magatoknak? Nem örülök annak, ha nyárspolgárrá válnak enyéim. Nem örülök annak, ha a Tőlem kapott sok-sok adomány csak arra ébreszt vágyat valakiben, hogy jó volna már színről-színre látni Engem, jó volna már soha el nem múlóan találkozni Velem. Nyilván senki sem fog csalódni Bennem akkor sem. De Nekem még most szükségem van rád, szükségem van rátok. Vegyétek ezt kitüntetésnek. Valójában nagyobb kitüntetés nem is érhet benneteket ennél, hogy veletek foglalkozom.
Mindenkinek mondom, amit mondok. - Úgy érzed, hogy régi barátaid, ismerőseid már nem törődnek veled? Nincs már nekik szükségük rád? - És akkor mi van? Persze hogy nincs! Nekem van szükségem rád. Ezért élsz még a földön. Nem miattuk. MIATTAM! Értsétek meg, kelletek Nekem. Nem tudok meglenni nélkületek, sem ezen, sem a másvilágon! Az érti csak ezt, aki a szívével is tud gondolkodni.
Értsétek meg, most Én vallok nektek szerelmet. Örök szeretettel szeretlek. Ennek nincs kezdete, és vége sem lesz soha! Szeretetem nem részleges. Semmiképpen. Akarlak! Jobban, mint a világ csábítása! Nézd azokat, akiknek rajtad keresztül ezt-azt juttattam. Kiürült tartálynak látnak csupán. - Meg annak, hogy önmagukat időnként hamisan nyugtassák.
Tudod, hogy minden Tőlem van benned, s Számomra te sohasem lehetsz üres tartály. Nem tudnék belenyugodni! Koldulom szereteteteket. Szeretlek benneteket. Igen. Azt az életemet, mely föltámadt, a mennybe fölment, azt odaadtam érted, neked. Lelkemet árasztottam rád. Kaptatok Tőlem olyan Anyát, amilyet csak Egyszülöttemnek adtam. Nekem nincs sok szeretetem. Csak egy. EGY! Ezzel szeretlek. Mindenkinek mondom, amit mondok: Egyetlenem vagy. Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, akkor kettő lenne belőled.
Érted? SZERETETEM ÁLTAL LÉTEZEL! Engedd magadat szeretni Általam. Én nem tudok mást. Nem is volna jó más számodra. Azt hiszed, nem tudom, hány éves vagy, nem tudom, min mentél keresztül? Azt hiszed volt, amikor nem voltam veled? - Mindig veled voltam és mindig veled leszek. SZERESSÜK EGYMÁST!" 1/6.

A PÁRBESZÉD FELELŐSSÉGGEL JÁR

HANG: "Barátom! Ma is sokat akarok mondani neked. Akarom, hogy halld hangomat, de e hangról tudnod kell, ez felelősséget is jelent számodra. Még az is felelősséggel jár, ha embereket hallgatsz meg. Igen, mert ez nemcsak megkönnyíti döntéseidet, hanem gazdagít is.
A nem tudtam, bár nem erény, s ennek kifejezetten ellene vagyok, de tudomásul kell vennem. Halld hát szavaimat, mérd föl felelősséggel, s úgy add tovább, hogy ne kelljen bánkódnod miatta.
Akár neked, akár másnak szólok, azért mert Én mondtam, azért még nem adható minden tovább. Tanítványaimnak sem mondhattam el mindent addig, míg nem voltak eléggé felkészültek fogadására.
Mérlegelj. Mindenkinek mondom, aki Velem párbeszédet vállal. Az biztos, hogy amit mondok, az feltétlenül építi azt, akinek mondom. De a tovább-adásának tartalmát és módját jó, ha mindenki előbb Velem beszéli meg. Akkor mindenki nagyon jól jár.
Először is, nem bennetek bíztam, mikor szabadnak, tehát szeretetre teremtettelek titeket. Azért vállalhattam ezt a rizikót, mert nagyon jól ismerem Saját Szeretetemet. Magamban bíztam tehát és nem bennetek. A ti döntésetek Mellettem nem más, mint visszhangja az Én mellettetek hozott döntésemnek.
Tudom, hogy mindannyian boldogok akartok lenni, és tudom, ennek elérésére senki sem jut el úgy, ahogy akar, függetlenül Tőlem, hanem csak úgy, ahogy akar Általam. Ami tőletek függ, az lényegében nem más, mint az, hogy ennek belátását tegyétek magatokévá az idő tengelyén. Tehát csak idő kérdése ez mindannyitok számára." 1/8

Mert Jézus szeretete, megszólalása, megtapasztalása, tanítása, soha sem földbe döngölő, hanem felemelő.

"Minden valódi imának lényege az, hogy tudatos, élő, átélt kapcsolatot teremt Velem. Minden imaforma eszköz ennek érdekében! " 16/1565.

"Tanítás az imáról, Mária üzenete 1997. augusztus 17. (részlet) Kommentár

"Drága Gyermekeim!
A rózsafüzér ima tőlem van. Szent minden szava."
A rózsafüzér ima Mária ajándéka, amelynek minden szava Istenhez tartozó ige.
A mennyek országa, amely Mária boldog lakóhelye, az adás, az ajándékozás országa. Atyám országában sok lakóhely van - mondja Jézus és ahhoz, hogy ennek az országnak lakói lehessünk, Jézus útmutatása szerint át kell alakítanunk a gondolkodásmódunkat. Fel kell adnunk az önmagunkról alkotott téves elképzeléseinket, evilági értékrendünket. Át kell adnunk Jézusnak önmagunkat. Oda kell ajándékoznunk Jézusnak a korábban gondolt legnagyobb értékünket: önmagunkat.
Se többet - se kevesebbet !
Ez a feltétele annak, hogy az Isten is odaadhassa magát nekünk. Odaajándékozhassa a felülmúlhatatlan, a végtelen, a beláthatatlan, a leírhatatlan boldogságot: a Szeretetet.
Az Isten országában, az Istent látás és birtoklás országában az adás, az ajándékozás, minden érték az Istentől, az Istenből származik.
"A rózsafüzér ima tőlem van", - mondja Mária, de nyilvánvalóan az Istentől származik. Mária ezért mondja, mondhatja azt, hogy a rózsafüzér ima minden szava Szent, tehát Istenhez tartozó. Így adja a szent szavakhoz Mária önmagát a rózsafüzér imában úgy, hogy mint rózsafüzért tudja átnyújtani ezt az imaformát mindazoknak, akik meghallják Mária imára invitáló hívását.
"Aki száján keresztül szívével imádkozza, szeplőtelen anyai szívem szeretetének áramába kapcsolódik bele."
A szív bőségéből szól a száj. Így az, aki a szív bőségéből imádkozza a rózsafüzér imát, az Mária bűnös gondolatot soha nem ismerő tiszta szívének szeretetébe kapcsolódik be.
Mária szeplőtelen és tiszta szíve csordulásig van telve az anyai figyelem és gondoskodás minden szerető tartalmával. Úgy kínálja Mária minden gyermekének a rózsafüzér imát, ahogy a szerető anya kínálja otthonról elbitangolt gyermekének a hazavezető út lehetőségét.
Aki elfogadja és szívéből él ezzel a lehetőséggel, az a rózsafüzér ima minden kimondott Szent szavával bekapcsolódik Mária Jézusra figyelő szeretetének vérkeringésébe. Aki ebbe a vérkeringésbe kerül, az egyben a ráfigyelő és cselekvő Szeretet vérkeringésébe kerül bele.
A szó: teremtő impulzus megnyilvánulása. A kiejtett szónak teremtő ereje van.
A szavakkal ölni is és áldani is lehet. Ne legyetek bőbeszédűek az imáitokban - mondja Jézus. Aki lényegre törő módon tud beszélni - imádkozni, az látja a lényeget. Aki a lényeget fogalmazza meg, az Jézust fogalmazza meg és eredendő önmaga újrateremtésén munkálkodik. " Alakítsátok át gondolkodásmódotokat " (Márk I,15.), mert ezáltal a szívetek alakul át és a szerető szív szava béketeremtő szó. A belső béke teremtésének a szava.
A szent szavak - imák - világba küldése tisztítja a világétert,
A "rózsafüzér ima", - mint az Istenhez tartozó szavak mondása - tisztítja a bennünket körülményként körülvevő, és a bennünk levő világmindenséget a szeretetlen szavak, gondolatok és tettek elszennyező hatásától.
A kiejtett szavak, a gondolatok, cselekedetek amelyek a szeretetlenséget hordozzák, azért képesek szennyezni a világmindenséget, mert a szívből származnak, és a szellemi sötétség hordozói.
A szeretet szolgálatában kiejtett szavak, - mint teremtő impulzusok - képesek az elsötétedett szívekben szikraként működve világosságot gyújtani.
Úgy hordozza az ige az értelem világosságra lobbantó szikráját, mint a jó földbe hullott mag a 100-szoros termés lehetőségét.
emeli, tisztítja a rezgéseket, fényt bocsát az elszennyeződött élettérbe.
"Az ige hústestté lett" (János 1,14.) és az ige "eljött a világba és fénybe borított minden embert" (János 1,9.), "de a világ Őt nem ismerte fel" (János 1,10.).
A rózsafüzér ima igéi által is tovább sugárzik a testet öltött Jézus igazságának a fénye.
Azokhoz áramlik a kegyelem sugara, akikért imádkoztok.
Az Isten személyválogatás nélkül szeret létbe egyformán mindenkit. Az embereket nemcsak létbentartó, hanem boldogító módon is szereti az Isten, de kegyelmével csak azok felé tud fordulni általunk, akikért imádkozunk, vagy akikért imádkoznak, akikért az Istenhez szót emelnek. Akik pedig a szeretet körén kívül vannak, azok önmagukat zárják ki az Isten kegyelmének sugarából.
Az Isten szeretetének a kegyelme az imádkozó emberek szeretetén keresztül tud áramlani másokhoz. Azért a szeretetünkön keresztül, mert az Isten számunkra a másik ember könnyes szemében, vérző szívében, kétségbeesett tekintetében, éhező és fázó testében van.
A párbeszédimát, a rózsafüzér imát, a kötött és kötetlen imát mondó ember szeretete, Istenhez emelt szava, önmagában hordozza Isten kegyelmét, mert Jézusnak ez a természete. (Hang 1/11. levél)
Aki felé az Isten kegyelme irányul, afelé az Isten irgalma irányul, így aki nem imádkozik, az nem lehet irgalmas sem, mert az ima és az irgalom egy gyékényen árul.

Bekapcsoljátok őket az isteni vérkeringésbe, az isteni "áramkörbe".
Az Istenhez emelt szó - az ima - azokat is képes bevonni a szeretet világába, akik még azon kívül vannak. Ezáltal, ezek az emberek a szeretetlenség pokoli világából az Isten feléjük irányuló kegyelme által, - az ima békességteremtő erejének segítségével, támogatásával lehetőséget kapnak a szeretet világába való átlépéshez.
Az Istenhez emelt szó az ima által megszólított ember szívének szánt üzenet. Ennek az imának kegyelmi sugarát az Isten úgy adja tovább a megszólított felé, hogy az, a lehető legnagyobb mértékben a javára válhasson. Ezáltal az egyén megtérését az érte mondott imák nagyon komolyan elősegíthetik. Ez a szeretet ereje ! Az "isteni áramkörben" feszültség van. A szeretet cselekvésre, szolgálatra kész feszültsége. Az "isteni áramkörben" mozgás van, cselekvés - szeretetcselekvés.
Aki az "isteni áramkörbe" kapcsolódik bele, azt az áramkör szeretet feszültsége úgy teszi fényforrássá, ahogy az elektromos áram teszi fényforrássá a villanykörtét.
Az ember biológiai életének feltétele az, hogy a testében a vér keringjen, mert ez szállítja a test legkisebb és legtávolabbi részeibe is az égéshez szükséges oxigént.
Ez a folyamatos égés előbb-utóbb a test elmúlásához, - "elégéséhez" vezet. Tehát a testünk elhal. Az "isteni vérkeringés", a valódi élet, a szeretet szolgálata az, amely olyan égést, olyan tüzet eredményez, amelynek nem az elhalás az eredménye, hanem az örök élet. Ebben a "vérkeringésben" a szeretetet hordozó emberek azok, akik oxigén gyanánt táplálják önmagukban az Isten szeretetének a tüzét.
Általatok tehát itt a földön megnyilatkozhat a menny minden ereje, fénye, tisztasága, bölcsessége.
A menny minden ereje a menny hatalmában rejlik, az Isten szeretetének a hatalmában. Csak a szeretetnek van hatalma és minden más csak uralom ! A földön a menny hatalmának az ereje az Istent szeretőkön keresztül tud csak megnyilatkozni azok felé, akikért imáinkban az Istenhez emeljük lelkünket.
A szeretet ereje megtartó erő. A szeretet ereje boldogító erő. A szeretet ereje az Isten felé lendítő erő. A menny minden szeretet ereje az ima által a földön is megtapasztalható, megélhető, mert minden csak látás kérdése.
A szeretetnek fénye van ! A szeretet fénye az értelem fénye. Értelme csak a szeretetnek van. A szeretetlenség értelmetlenség. Szeretni csak értelmesen lehet, amelynek velejárója és kísérője az érzelem. Ez a fény a szellemi világosság hordozója, mert általa válik átláthatóvá, érthetővé, élhetővé minden. Az ember értelmének a világossága és fénye a benne levő ige fénye és világossága. Az ige Jézus által kerül belénk és ragyogó fénye világosságot teremt. Megértést, belátást teremt a szeretet az értelmetlen szeretetlenség gőgjének szellemi sötétségében.
A menny tisztasága az ima igéinek tisztító hatásában rejlik. Jézus azt mondja tanítványainak a Golgota előtt: ti már tiszták vagytok az ige által, amit szóltam nektek. Ahhoz, hogy Jézus mindezt a tanítványainak elmondhassa, szükséges volt, hogy szolgáljon nekik. "aki megfürdött annak csak a lábait kell megmosni, különben egészen tiszta," (János 13,10.) Szolgál az Isten a tanítványainak azáltal, hogy megmosta lábaikat. Úgy mosta meg a tanítványai lábát, - önmagát hozva megalázó helyzetbe - hogy olyan szolgálatot vállalt, amelyet csak a rabszolgák végeznek.
A menny tisztaságát a mennyei lények tisztasága adja. Ezt a tisztaságot pedig az Ige adja, amely a szeretet szolgálatára szólít fel.
Jézus gondolkodásában a tisztaság nem a zsidó törvények által előírt mosakodási szertartások következménye, hanem az ige és a szeretet által meglevő szív tisztasága. A szív tisztasága pedig még inkább nyitottá teszi az értelmet, a szellemet az ige tartalmára.
A menny bölcsessége az ige valóság tartalma. Amikor imádkozunk, az ige valóság tartalmát mondjuk ki, mert hisszük, hogy mindaz ami az ige tartalma, az Isten bölcsességéből ered. A bölcsesség a szeretet alkalmazása a gyakorlatban. A menny bölcsessége az Isten bölcsessége, amely a szeretetet képviselők által a szeretni tudásban nyilvánul meg. Ez a tudás a szeretet cselekvésének a tudása.

A menny minden szent tartalmának (ereje-fénye-tisztasága-bölcsessége) a mennyei lények (angyalok) a hordozói. A mennyei angyalok tulajdonságai: erejük, fényük, tisztaságuk, bölcsességük, - az imájuk és szeretetük következménye, és velejárója. Ennek a mennyei erőnek, fénynek és tisztaságnak a kifejeződése a mennyei angyalok szeretete és imája.
Ezért hívok imára mindenkit, aki csak képes hívó szavamat meghallani. Mária hívása nem csupán szó, hanem cselekedet is. Cselekedet a látnokai előtt való megjelenéseivel, az emberekre való figyelésével, imájával, ajándékaival.
Ezt az imára hívó szót csak az lesz képes meghallani, akinek "füle van a hallásra". Bizonyos értelemben az ima is szeretet cselekvés, hiszen amikor a közvetlen segítségnyújtás a körülmények, vagy a nézetkülönbségek miatt lehetetlen, akkor még mindig rendelkezésünkre áll egy rendkívül hatásos eszköz: az IMA. (Szabó János írása) " 37 /4011.

Bármennyire is meglepő, ám mégis igaz, hogy semmi féle ima nem képes üdvözíteni senkit. Képes viszont iránytűvé válni, az üdvözüléshez vezető ÚT-on.

ÖRVENDETES-RÓZSAFÜZÉR
SZENTLÉLEK-TALÁLKOZÁS

"A Szentlélek nem csupán kapcsolatot teremt. Vállalkozik arra is, hogy megtestesítse Istent az emberben.
Isten! A Veled való kapcsolat, ha élő, akkor termékeny kapcsolat.
Te nem ismerheted az Általad semmi következményekkel nem járó találkozást. Ha tényleg belekapcsolódsz teremtményed életébe, akkor annak isteni következménye van.
Szűzanya! Te szolgálónak ismerted magadat. Igazi, helyes önismerettel rendelkeztél. Nem az ismeret vált Benned gyakorlattá, hanem a gyakorlat ismeretté. Ezért voltál IGAZ. -
Anyám! Tetteimből kell magamat megismernem. Tetteimből és nem álmaimból. Mindaddig szerénytelen vagyok és farizeus, amíg olyannak gondolom magamat, amilyenné lenni szeretnék. Meg kell céloznom a szerénnyé válást. Tetteim tükrök, melyek hitelesen tükrözik, ki is vagyok.
Égi Anyám! Isten tett Téged anyává! Végső soron Ő mindenek Teremtője, ezért lehetsz Te az én Édesanyám is. Köszöntelek. -
Betlehem vagy Inárcs, neked egyre megy. Itt is adod Fiadat. Nekem nem megy egyre. Itt nem lehet olyan sorod, mint ott volt. Innen nem szabad menekülnöd. Itt nem lehet Fiad életveszélyben. Életemmel akarom védeni életeteket.
Égi Anyám! Nem akartál kilógni a sorból. A hagyományból azt, ami nem volt rossz, azt magadra nézve kötelezőnek tudtad. Tartozni akartál múltadhoz is! Ezért áldozatot is vállaltál. Mentes voltál a botránkoztató szélsőségektől. Egy szóval: ALÁZATOS voltál.
Jézusom! Az nyilván tudatos volt Benned, hogy nem szóltál Anyádnak, mikor tizenkétéves korodban a templomban maradtál. Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy az a szenvedés, amit Mária átélt, na meg József, ez is tudott volt előtted. Sőt az is, hogy Te ezt, ha akartad volna, akkor megakadályozhattad volna. Miért nem tetted?
Igenis, elvárásaid voltak szüleiddel szemben. - Csak velük szemben? - Nem. Velem szemben is.
Számomra nem az kell legyen a legfontosabb, hogy Téged a templomban megtaláljalak. Sokkal jobban együvé kell tartoznunk! Mert szeretlek, nagyon kell Rád vigyáznom, nehogy elveszítselek! " 1/2.

FÁJDALMAS - RÓZSAFÜZÉR
VÉR-VEREJTÉK-TÖVISKORONA-KERESZT-HALÁL

"Jézus! Van pokolabb pokol, mint a Föld? Ölhetik meg jobban máshol az Istent, mint itt? Húzhatják tovább jobban a kínok kínját az ÁRTATLANOK, mint itt?
FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR.
Csupa tövis rózsa nélkül! Remény nélküli haldoklás!
Óh, poklok pokla! Ki programozza így tudatunkat? Lehet rosszabb a külső sötétség, mint a belső? Nagyobb kínról vall a fogcsikorgatás, mint a jelenlegi jugoszláv háború rom-városok rém-lángjai?
Jézus! Te sírtál, mikor láttad Jeruzsálem pusztulását. Pedig az aránylag rövid idő alatt ment végbe. Ha volna ennél szörnyűbb ÖRÖK borzalom, kérhettél volna bennünket arra, hogy ATYÁNKNAK nevezzük a jóságos Istent?
Jézusom! Ideggyenge embereknél előfordul, hogy a pórusokon át vér szivárog. - Te, aki tökéletes idegzettel rendelkeztél, valami nagy-nagy benső iszonyatot éltél át, mikor vér-verejték csurgott le Rólad. Nem kívül, hanem valahogy belül volt Benned akkor a poklok pokla. Mi volt ez az iszonyat?
Jézusom! Parancsot teljesítettek, akik ütöttek. Sőt! Túlteljesítettek! Aki üt, az szinte mindig föl akar, ki akar tűnni. - Ne csak az vegye észre, akit ütöttem! -
Mit gondolhattak, akik ütöttek? Erős vagyok! Ilyesmit érdemes rám bízni! Nem csalódhatnak bennem! Ki fognak tüntetni, mert én nem vagyok ám akárki! Jaj annak, aki kezembe kerül.
Jézusom! Hozzád akarok tartozni! Le akarok mondani minden ütésről, s vállalni akarok minden ütést! ÉRTED!
Jézusom! Több mint harminc évvel ezelőtt egy vasárnap délután láttalak töviskoronával a fejeden, a kereszten. E kép ma is él bennem. AHOGY NÉZTÉL! - Emlékszem, akkor át kellett mennem a Bazilikába, hogy délután 5-kor misézzem. A templom tele volt. Mindenki várta, hogy mit fogok prédikálni, mert előző évben ezen a napon, Krisztus Király napján, föltűnően nagy hatással beszéltem. De most, e látomás után, egyetlen szót sem tudtam mondani. Fejem nagyon megfájdult attól, ahogy szenvedni láttalak.
Ezt így nem mondtam el soha senkinek, / s most elmondom mindenkinek / Kisberk püspök úr nagyon dühös volt, hogy nem beszéltem, de neki sem mondhattam el. Akkor nem magyarázkodhattam. Ma már ő is tudja, amit akkor nem hitt volna. Én sem hittem volna el másnak.
Jézusom! Te nem csupán elviselted, Te VÁLLALTAD a keresztet. Itt van a pokol. Lehet annál iszonyatosabb hely, mint az, ahol még az Istent is fölakasztják?, ahol még az Istennek is szégyenfát emelnek?, ahol még Neki sem szabad, sőt főleg Neki nem szabad elismertnek lenni!
Jézusom! Csak azért tudtad VÁLLALNI magadon és magad körül a poklot, mert legbelül zöldellő ág maradtál, ahogyan keresztutadon ezt mondtad is.
Soha sem szánalomra, hanem irigylésre méltó az, aki itt a földi pokolban is képes magában hordani a mennyországot!" 1/3.

DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR

"Jézusom! Győzelmes Isten-ember vagy. Azt mondod:
"MEGÉRTE!"
Valamit megértek abból a hitetlenségből, amely szinte érthetetlen volt számodra.
Uram! A jelen mulandó kényelme rabul ejt. Tudom, hogy mulandó, de nehezen élem meg a már jelenben is magamban lévő örök jelenedet. Nagyobbnak tűnik a kívülről jövő kényelem bénító hatása, mint a bennem lévő jelenléted, aktivizáló szeretetednek megnyilvánulása. De ennek meg kell változni! E téren minden rajtam múlik.
Jézusom! BETELJESEDETT. Ott vagy, ahol mindig is voltál. De jó! Örülnöm kell, hogy otthon vagy. Örülök, hogy célhoz értél. Örülök, hogy belső világosságod oda került a külső világosság honába. Örülök, hogy legalább számodra már nem lehet többé soha olyan pokoli az élet, mint volt annak idején a földön. Örülök az örömödnek, Uram! Szentlélek Isten! Köszönöm a LÉLEKKERESZTSÉGET, melyben részesítettél 1976 okt. 4-én. Köszönöm, hogy megtapasztalhattalak. Csodálatos, és természetesen felejthetetlen. Nyilván senki nem felejtheti el, hogy megszületett, ha egyszer van. Új életet kaptam tőled Szentlélek, 1976 okt. 4-én. Köszönöm a nyelvek-adományát, és minden más adományt. Ha valaki ezért leeretnekez engem, akkor is igaz: contra factum non valet argumentum, a tények ellen nem lehet érvelni.
Jézusom! Eljöttél a Szűzanyáért. Ő nagyon hű volt Hozzád. Ő maga volt mindenre az IGEN, ami Tőled jött. Neki nem lehetett soká maradása itt a földön, miután Te a mennybe mentél. Talán Neked sem volt teljes a Mennyország nélküle. Túlontúl szoros köztetek a kapcsolat. Nyilván kárpótoltad őt mindenért. Ő valóban NAGY BOLDOG ASSZONYA a teremtésnek. Köszönöm, hogy Nálad lehet ő most már végleg, s boldog Benned zavartalanul. Köszönöm a sok megjelenését is. Köszönöm, hogy ő engem is egyszer biztosan észrevett. Uram Isten! Ezt még nem is éltem át igazán!
Égi Anyám! Isten különös, mindenek-feletti szereppel ajándékozott meg. Így lehetsz az én anyám is. Sőt, mindenkinek anyja vagy, akik Fiadat testvérüknek tudják.
Hálás vagyok Istenemnek, hogy olyan korban élhetek, melyben a Szűzanya annyira megnyilatkozhatott, mint talán soha. Életem Istenhez kapcsolódásának kétségtelenül főszereplője Ő. Jó tudni, hogy ilyen égi Anyának vagyok gyermeke.
Nem lehet kételkednem abban, hogy Medjugorjében legalább egyszer biztosan rám nézett. Belém látott, és ennek ellenére meggyógyított. Óriási esemény ez nekem, akinek van némi önismeretem az akkori, és a mostani kesze-kusza állapotomról. Elképzelhetetlen boldogság lesz számomra látni Őt, aki akkor rám nézett.
Anyám! A Te tekintetednek gyógyító ereje van. - Köszönöm! Mindenemet és önmagamat rendelkezésedre bocsátom. Irányíts!
Istenem! A DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR segít abban., hogy a Hegyi-beszéd ne csupán ábránd legyen számomra.
Igen. Könyörgöm Hozzád! Azt akarom, amit Te akarsz. Mindig és mindenhol. Éjjel-nappal, ébrenlétben-álmomban egyaránt. Te ismersz engem, Atyám! Lelked új élettel ajándékozott meg. Számomra a föltámadás, és a mennybemenetel realitás. Átéltem szent Fiad ígéretének valóságát. Megkaptam a Szentlelket. Nyilván számomra különösen fontos volt, azért tapasztalhattam meg olyan egyértelműen. E nélkül elkallódtam volna. Még így is részben ez történik. -
Ha sok víz kerül a hajóba, akkor bizony nagy a süllyedés veszélye. E világ csábításainak hullámai próbálnak elborítani. Csak ÁLTALAD, VELED ÉS BENNED maradhatok a felszínen! " 1/4.

Az idézetek a HANG könyvekből valók.

Medjugorje 2004.06.23.

"Drága Gyermekeim!

Újra szívből jövő imára hívlak benneteket. Legyen egy szívből jövő imádság az életetek.
Szíveteket emeljétek a titeket örök szeretettel szerető Jézushoz. Nyissátok ki Felé a szívetek és éljétek a Szeretetet, az Égi Békét, ami áradó élet. Hallgassatok mindig Szent Fiamra, és valósítsátok meg tanítását életetekben.

ÉDESANYAI SZÍVEM SZERETETÉVEL ÁLDALAK MEG BENNETEKET.

Budapest, 2004-08-03

Szeretettel: Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Fax-westel: 06-30-8077 451
Mobiltelefon: 06-30-202 5553