Vissza az előző oldalra Főoldal

 

 

Jövőkutató Isten birodalmában

 

 

"Miközben Istent szólítva imádkoztam, és az iránt érdeklődtem, hogy miért vagyunk a Földön, szobámat hirtelen sajátos fény töltötte be.

Egy nagy termetű lény jelent meg előttem, és azt mondta, hogy Enochnak hívják.

A lény olyan nagy szeretetet árasztott magából, hogy jelenlétében gyereknek éreztem magam. Megkérdezte, hogy kész vagyok-e vele az égi világba utazást tenni, amire igennel feleltem. Ekkor a testem körül nagy fényburok képződött, és felrepültem."

 

 

1973 januárjában történt meg ez az esemény dr. J. Jakab Hurtak professzorral, aki jelenleg az amerikai Jövőtudományok Intézetének vezetője.

 

Csillagképek között

 

Háromnapos utazása során a professzort a kevésbé ismert Merak és Muscida csillagok régiójába vitték, ahol a Föld szerepéről, és az itteni élet céljáról kapott tanítást. Utána a Nagy Medve csillagképbe látogatott, ahol - mint megtudta - azok a felsőbb égi régiókból "lezuhant" lények laknak, akik a Földön hatalmat gyakorolnak, életünket láthatatlanul, negatívan befolyásolják. Ilyen lények egyébként más csillagrégiókban is élnek (pl.: a Kis Medvében és a Thubanban). Látta Hurtak, amint ezek a lények a Nagy Medvébe "le lettek vetve", és épp így látta karmikus feladataikat is. Megtudta, hogy a Föld olyan "biokémikus vizsgálóterep", ahol a bukott és az isteni gondolkodásmód egyaránt jelen van, s annak a megállapítása a cél, hogy a testi létből idővel az intelligencia melyik fajtája képes kiszabadítani önmagát akkor, amikor fölötte bukott hierarchiák uralkodnak.

Ezt követően az égi birodalomba, annak a középső szintjére, az Arcturus régiójába került, ahol a Galaktikai Tanács Főprogramozó Központja van. Ennek tevékenységét a Kilencek Tanácsa irányítja, ami "a mi helyi univerzumunk" uralkodó testülete (az idézőjelbe tett rész jelzi azt, hogy több univerzum van). Itt bemutatták a professzornak a "szellemi testvériség" igazságszolgáltató szerveit, amelyek bírói döntéseket hoznak régiónk lakott bolygóinak ügyeiben.

Hurtak ezután Enochkal abba a régióba indult, ahol a Fény világa van. Ennek során anyagi testét "levetette", és "fényruhát" öltött. Az Orion régiójába érve találkozott azzal a fénylénnyel, akit Metatronnak hívnak, s akinek a sugárzása olyan erővel hatott rá, hogy fénytestét nem tudta volna fenntartani, ha ebbe a Mester nem segít neki. Vele és Enochkal áthaladtak az Omega Orion ajtaján, ami a tiszta energia-kisugárzás régiójának Nagy Bejárata, s ahol Isten várta őket.

 

A harmadik szem segítsége

 

A Jövőtudományok Intézetének vezetője "szemtől szemben" látta Őt, "leomló fehér hajával, orcájából sugárzó lenyűgöző szeretetével és barátságával", ami szavakkal leírhatatlan hatással volt rá. Metatron a trón előtt, az "Élő Fény" piramisában tartotta fénytestét. Hurtak Isten trónja mellett látta Jézus Krisztust és 24 fénylényt, akik - mint kiderült - személyesen vesznek részt a teremtésben. (János apostol Mennyei Jelenésekről szóló könyvében is 24 személy - "Vén" - jelenik meg Isten trónja körül.)

Hurtak Isten birodalmának számos titkát ismerhette meg. Tájékoztatást kapott a teremtésről, az univerzumok szerkezetéről, az emberiség és az égi világ elválaszthatatlanságáról, a Messiás visszatéréséről, valamint az emberiség múltjáról és jövőjéről.

Miközben Hurtak a trón előtt tartózkodott, egy lángoló, cilinder formájú, írásokat tartalmazó tekercset látott, amelynek tartalmát a "harmadik szemén" át az elméjébe táplálták. Ez oly módon történt, hogy a kódolt információk meghamisítására a bukott gondolkodásmódot képviselő magasabb intelligenciáknak ne legyen módjuk. A professzor azt a feladatot kapta, hogy írja ennek tartalmát, ami 64 kulcsot tartalmaz az isteni titkok megfejtéséhez. Ezek kifejezéseket foglalnak magukban, amelyeket megfelelő számkódokkal kell sorrendbe állítani.

 

Az ősi fényember

 

Hurtak ismereteit "A tudás könyve: Enoch kulcsai" címmel foglalta össze. Ebben olyan titkokat fed fel, amelyek a már említett János apostol Mennyei jelenésekről szóló könyvében is le vannak írva, de egyes részleteit kellő pontossággal addig nem értelmezte senki. (Pl.: a hét pecsét felbontása, az "új ég, új föld, új Jeruzsálem eljövetele, a Bárány menyegzője,

a 144 000 ember".)

A kulcsok nagy hányada egyelőre még nehezen használható. Enoch jelezte, hogy azok egy részével csak akkor dolgozhatunk, ha képesek leszünk behatolni a 4. dimenzióba, ahol a hagyományos idő nem létezik. Ennek előfeltétele, hogy az anyagi tudományok jelentősen közeledjenek a spirituális tudományok felé. Mindemellett a kulcsok nemcsak a mi bolygónkra érvényesek, azért is kaptuk azokat, hogy felkészülhessünk a más planétákon való életre.

A könyv egy új embertípus kialakulásáról, az emberi szervezet átalakulásáról is szól. Megtudhatjuk, hogy az "Ádámi ember", mint fénylény, először az égben lett megteremtve Isten mintájára, majd ezt az isteni formát öltő "energiahálózatot" fizikai testbe "öltöztették" tanulás céljából. A tudat ilyen formában fejlődik, hogy a következő, úgynevezett "Ádám Kadmoni", ősi fényemberi fokozatba kerüljön. Függetlenül attól, hogy egy lény fizikai, vagy fénytestet visel, legfőbb érték az önzetlen szeretet, utóbbi azonban az evolúció magasabb rendű formája. Valódi evolúció alatt tehát a szellemi evolúciót kell értenünk.

A könyvből megtudjuk, hogy az eljövendő változások nem csupán az embereket, hanem az egész naprendszert érintik, ami majd elektromos vákuumba kerülve elhagyja helyét, és univerzumunk középpontjának az irányába helyeződik át. A Földet több nap fogja megvilágítani, a bolygónkon továbbra is testben élőknek pedig megváltozik a szervezete (pl.: a vér összetétele, a vérkeringés-szerveink energetikai rendszere). Megszűnik a félelem, a zűrzavar, és a diszharmónia. Az embereknek az új körülményeknek megfelelően új Bibliájuk lesz.

 

Katasztrófák után utazunk

 

Hurtak egyébként az említett csillagászati eseményt égi útja során látta is, amelynek kapcsán,

őt idézve, megemlítjük: fizikai világunk időlemaradásban van, olyan nagy sebességben előrehaladó eseményeknek alárendelve, amelyek egy másik világban már lezajlottak. Enoch jelezte: elkerülhetetlen, hogy az új világ eljövetelét egy tisztulási folyamat előzze meg. Eszerint földrengések, áradások, viharok, járványok, valamint éhínség és háború vár még ránk. A vízözön után most küszöbön áll a tűzhalál.

A katasztrófák idején a különböző vallások vezetői új rendeleteket bocsátanak majd ki, amelyek azonban alig veszik figyelembe azokat az eredeti vallási iratokat, amelyek időközben a föld mélyéből kerülnek elő. Tartalmukat titkolni igyekeznek, nem kerül majd sor a kinyilatkoztatásukra. Sőt, a "szervezett intelligencia" (a hatalom birtokosai) megpróbálja megsemmisíteni ezeket az interpretációkat, amelyek pedig az embereknek valós szellemi szabadságot adnának. Sokan, akik az igazságot hirdetik, lehetetlen támadásoknak lesznek kitéve, végeznek velük. Mások viszont sikeresek lesznek az égi üzenetek terjesztésében. Ebben az időszakban a világ templomaiban a "kollektív Antikrisztus" fog uralkodni, s alakul a világon egy olyan új kormány, amely az egész Föld egyedüli irányítójának tekinti magát.

A káosz idején a Föld fontosabb városai fölött űrhajók fognak állomásozni, amelyek Isten szolgálatában állnak, és az emberiséget az élet kérdéseire adandó válaszok spirituális keresésére motiválják. Ezek a bioszatellitek a fizikai testtel rendelkező embert az univerzumban szállítani tudják, és segítenek majd azoknak, akik más fizikai világba távoznak. Sokan lesznek, akik teljesen átalakulnak, hogy fénytesttel közvetlenül a spirituális dimenziókba költözhessenek.

Metatron tájékoztatása szerint a hozzánk érkező, fizikai világban közlekedő űrhajók - nem elírás - 50 mérföld hosszúak és 12 mérföld átmérőűek lesznek, és bevándorlók millióit viszik majd fel, hogy más bolygókra szállítsák őket. A kristályos szerkezetű és atmoszféra megváltoztatására alkalmas bioszatellitek a megszokott élelmiszerek előállítására is alkalmasak.

Ezek mellett léteznek még az úgynevezett Merkabah-járművek, amelyek az "Örök Fényenergiával" működve, mindkét szférában, a fizikai és a spirituális világban is tudnak közlekedni, azaz képesek a dimenzióváltásra. (A Bibliában szereplő Illés és Ezékiel prófétát a Földről ilyen "égi szekérrel" vitték el. A Merkabah kifejezés a zsidók ezoterikus hagyományait is tartalmazó Kabalában fordul elő.) Ezzel a járművel azok hagyják el a Földet, akik hisznek Isten szándékában, és ezzel a világgal együttműködve szeretnének tovább élni és dolgozni.

Átalakulásuk már az utazás előtt megkezdődik, hatalmas energiaváltozások zajlanak majd le a szervezetükben.

A Bibliában szereplő Enoch egyébként az időszámításunk előtt állítólag ugyancsak húsvér ember volt, és őt is az égbe vitték Isten színe elé, hogy megmutassák neki az emberiség jövőjét. Enoch látta, hogy a vízözön után a "második emberiség" halálát a tűzözön okozza majd, amelyről a bolygónkra visszatérve megírta az Enoch apokalipszise című művét. Most ő jelent meg Hurtak professzor előtt...

A Jövőtudományok Intézetének vezetője egyébként járja a világot, előadásokon számol be az égi üzenetek tartalmáról. Az utóbbi években több alkalommal Budapestre is ellátogatott a Kozmikus Baráti Társaság meghívására.  

 

N.P. (1994)

 

 

Jézus véleménye

Vissza az előző oldalra