Vissza az előző oldalra Főoldal

HANG? BOKOR? BOKOR-HANG?

Az oldal nyomtatása

Részlet a Hang 15/1454 sz. leveléből:

"Csak olyan közösségbe érdemes járni, ahol érdemes figyelmeztetni azokat, akik valamiben tévednek. Ha ezt nem teszed, akkor bűnrészessé válsz! Minden normális közösségre áll e nagy igazság: 'Bűnösök között cinkos, aki néma!"

Úgy gondolom, ahogy évekkel ezelőtt halványulni kezdett a Dombi Feri bácsi földi életének gyertyalángja, úgy egyre több testvérem vesztette el azt a lelki vezetést, amely a Feri bácsin átsugárzó Szeretet biztosított. A lelki vezetés, mint vezetés, meghatározó minden Istent szerető ember életében. Ez akkor működik helyesen, ha belülről kifelé valósul meg, és nem kívülről befelé. Véleményem szerint, aki kívülről építkezik befelé, tehát ember általi lelki vezetése van, az homokra épít, ha időközben nem talál Jézusban önmagára, és önmagában Jézusra. Aminek következtében, elindul az ember a benső szabadságban megvalósuló, kifelé, a Szeretetben megélt lelki vezetés útján. Ezen az úton járva fog találni olyan testvért, barátot, akivel nem csak hogy megbeszélhetik egymás problémáját, hanem egymásnak segítenek ha valamelyikük bajba kerül. Aki még nem vált bensőleg szabaddá, az, az elvesztett lelki vezető helyére egy másik lelki vezetőt fog keresni, mert így fogja önmagát biztonságban érezni, gondolni, az által, amit a lelki vezető, mint utat, feladatot számára felkínál. Úgy is mondhatom, a lelki vezető mondja meg mi a jó, és mi a rossz a vezetett számára. Szerintem, minden esetben meghatározóan döntő a választott lelki vezető gondolkodásmódja, értékrendje, erkölcsi alapállása.
Úgy gondolom, ez történhetett azon Hangos testvéreimmel is, akik a Feri bácsi helyett másik lelki vezetőt választottak, a Bokorban még működő pap, vagy papok közül. Ebben nincs semmi rossz, mert a szeretetben való fejlődés útját járva, a léleknek, erre a fejlődése szempontjából szüksége van.
Ennek óhatatlanul az lett a következménye, hogy a Bokor tanítás értékrendje keveredett a Hang tanításának értékrendjével, meghasonlást idézve elő, aminek eredménye, hogy azon testvéreim akik "nem ették" meg a Hangot, - nem tették annak tanítását magukévá, amit, és amiről még néhány évvel ezelőtt örömmel olvastak, beszéltek, amit jónak, követendőnek láttak - lecserélték a Bokor tanítás értékrendjére. Sőt, napjainkban, a saját tapasztalatom által is megélve, a Bokor tanításának értékrendje a Hangból fakadó Égi Béke a Földön közösségben jelentősen háttérbe szorította, és megkérdőjelezte a Hang tanításának értékrendjét. Véleményem szerint, összekeverve a CÉLT az eszköz fogalmával.

Jézus tanításában nagy hangsúlyt kap az igen, és a nem. /Máté 5, 37./ Számomra a rendezetlen gondolkodás, tapasztalható meg akkor, amikor Bokor pap testvérem szentmiséjének ideje és a számára biztosított kérdezz-felelek idő alatt, képviseli és hirdeti azt, amit jónak lát, és ez, nincs szinkronban a Hang tanításával, abban a közösségben, amely a Hangból fakadó Égi Béke a Földön közösség. Vagy, már az is lehet, hogy ez a közösség már csak a nevében az, ami. Ha ez így van, akkor nekem ezen el kell gondolkodnom, mert lehet, hogy én vagyok rossz időben rossz helyen, amikor itt vagyok.

Hogy mi köze az igennek és a nemnek mindehhez?
Az igaz, hogy amióta e pap-testvéremet ismerem, szerintem nem változtatott a látásmódján, és az értékrendjén, ami nincs szinkronban a Hang tanításával. Jó szándékát nem vonom kétségbe.
Úgy gondolom, az is igaz, hogy aki az ő általa hirdetett tanításra, a Hangból fakadó Égi Béke a Földön közösségben igent mond, akkor, ezzel egyben nemet is mond a Hang tanítására. Mert két úrnak lélektanilag képtelenség szolgálni. /Máté 6,24./ Két tanítás értékrendjét felvállalni lelkileg lehetetlenség, még akkor is, ha mind a kettő Jézus nevével van fémjelezve.

De lássuk néhány példában a tanítások értékrendjének különbözőségét:

A Hang tanítása:

A pap testvérem által tanított értékrend:

A legutóbbi példát kiemelném pár mondat erejéig.
A Január 30-i inárcsi szentmisén nem vettem részt, de az elhangzott szentmise hang anyagát kazettán megkaptam. A "testvéri kötelékkel kell megkötöznöm magam" tanításban elmondja pap testvérem mit ért ezen kijelentés alatt.

Elképzelhetőnek tartom, hogy ezek a tartalmak valahol, gyökerükben, valamikor ugyanazon Forrásból fakadtak, de a felszínen helytelenül megfogalmazva, mint elrontott jó jelennek meg, válnak Jézus nélkülivé.
Még ha ez így is lenne, - hogy gyökerükben a Szent Szellemből erednek - számomra akkor is érthetőbb, tisztább, egyértelműbb, követhetőbb a meggyőződésem szerinti Evangéliumok Jézusának a Hangban kibontott tanítása, amihez ragaszkodom, és kitartok mellette, mert számomra ez a meglátott JÓ!

Mi lehet a megoldás?

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Ne féljünk szétszakítani azt, ami már régen elszakadt! A Szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a félelem, amely megbénítja az ember lelkét. Senkinek nem mondok újat azzal, hogy a Szeretet - nem ártás megbocsátás, segítés - tanítása el lett rontva. Én azt gondolom, eljött az ideje annak, hogy az Égi Béke a Földön közösségben végleg elszakadjanak azok a szálak, amelyek még megvannak, úgy, hogy a Hang tanírására, vagy a Bokor tanítására mondott igenje és nemje következtében, mindenki a látásmódjának megfelelő helyre, közösségbe kerüljön.

Vissza a Forráshoz!

"Nincs más forrás, amely épít, buzdít, vígasztal, csak az Én szívem. Minden erő, amely eláraszt, lelkem ereje benned, hogy tudj tanúságot tenni mellettem." 9 / 733.

Úgy gondolom, a keretnek illeszkednie kell a tartalomhoz.
Helyesnek azt tartanám, hogy csak a Hang tanítását felvállaló közösség hordozza tovább, az ÉGI BÉKE A FÖLDÖN nevet, mert különben fából vaskarika lesz az egész.
Ebben a közösségben, csak a Hang tanításában szikla szilárdan álló, azt tanító, megélő, erkölcsileg hiteles ember és pap végezné a Szentmise bemutatást, és a prédikációt.
Véleményem szerint, a Hang tanításának keveredésmentesnek kell maradnia, mert csak akkor lesz tiszta és egyértelmű.
Természetesen a Szentmisén való részvétel nem lenne feltételhez kötve.

Ezen levelem megírására, nem a mások megmentésének szándéka késztetett, hanem az, hogy a Hang tanításának hitelességét meg kérdőjelző, Jézus tanítását -szerintem- helytelenül megfogalmazó, testvéreimmel nem akarok bűnrészességet vállalni az által, hogy néma maradok. Ennek eredménye lehet az is, hogy mások elindulnak az önmaguk megmentésének jézusi útján.
/János 14,6./

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Dombi Feri bácsi tanítását tartalmazó hanganyagot, melynek címe: Életközösség - Bokor, reinkarnáció- megtérés. 1998.11.05. 2v. Lejátszási idő 25 perc 19mp.

Petróczi István

Vissza az előző oldalra Főoldal

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax-matáv: (1) 431 7657
Fax-westel: 06-30-8077 451
Mobiltelefon: 06-30-202 5553