Vissza az előző oldalra Főoldal


FÓRUM

Kérdés:

"E fórumban még senki sem utalt arra, hogy a Hang bizonyos kérdésekben ortodox katolikus felhangú, másokban (pl. lélekvándorlás) a new age nem éppen keresztény álláspontját képviseli?"

Válasz:

Kedves .......!

Az oldal nyomtatása

Mások a mércéink, máshoz viszonyítunk, így ennek következményeként számos dologban eltér kettőnk véleménye. Én - mint Feri bácsi is - az univerzális hitet vallom magaménak, melynek tartalma ki van fejtve a Hang kötetekben. (Ezek "buzgó olvasójának" indokolatlan részleteznem.) Mi nem vagyunk vallásosak, Jézus sem volt az, ezért feszítették keresztre. Éltetünk eligazításában nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek. A Bibliából mindent ki lehet olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is. Így aztán a Biblia teljesen alkalmatlan arra, hogy a Biblia alapján állók egységre jussanak, bárhogy is akarják. Szinte egyetlen vallás, felekezet sem számol ezzel. A Hang útját járók a Bibliában radikálisan rangsorolnak, mindent az evangéliumok alapján mérnek le. Az Ótestamentumot, Pált és másokat is. A Hang kötetek pedig sehol nincsenek ellentmondásban az evangéliumokkal, amelyek egyébként az evangéliumokban magjában meglévő gondolatokat bontják ki a mai ember nyelvezetén. A katolikus egyház képviselői semmi konkrét cáfolattal, érvvel nem tudtak még előállni a Hangot illetően, már több, mint 10 éve.

Számunkra a katolikus Egyház tanítóhivatalának hivatalos álláspontja nem mérce. Nem egy speciális hithez viszonyítunk tehát, nem az érdekel, hogy mivel egyeztethető össze a katolikus hit, és mivel nem. A speciális hit fogalma megint csak le van írva számos helyen a Hang kötetekben.

Összefoglalva: Számunkra az jelent értéket, ami a szívünkbe be van vésve. A papírra vetett betűkből pedig az fontos számunkra, ami felismerhetően Istentől jött, és így a szívünket, értelmünket megnyugtatja. A katolikus Egyház tanítóhivatalának hivatalos álláspontja pedig emberek műve, és mint lenni szokott, valós és valótlan állításokat is tartalmaz. Az egyházi intézmények emberek alkotásai, ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak, mint minden más intézmény. Itt jegyzem még meg, hogy az intézmények lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása, ez pedig nem Jézus, hanem a Sátán világa. A Sátán legnagyobb csalija ma a Biblia, a vallás és a minél nagyobb tudás megszerzésére való ösztönzés. A Sátán az egyházakban, fekezetekben is jelen van.

Milyen érdekes (vagy sem), hogy az eltelt századokban egyszerű, szegény, kiszolgáltatott laikus embereknek, vagy gyerekeknek jelent meg, pl. Jézus és Mária, nem pedig az egyházi okosoknak. A kereszténynek nevezett vallási intézmények élén ma is sok írástudó áll. Nem csak a zsidók körében, Jézus idejében voltak írástudók, hanem a Jézus utáni keresztény egyházakban, felekezetekben is kitermelődtek.

Szinte minden szellemi irányzatban vannak valós és valótlan állítások, így az nem értékelhető, nem jelenthet minősítést, hogy pl. a New Age egyes ezoterikus tanai, vagy a keleti misztikus tanítások megegyeznek a Hanggal. Ez nem a Hangra nézve negatív, hanem azt jelenti, hogy a New Age és a keleti tanok is tartalmaznak hitelt érdemlő gondolatokat.

Én szakirodalomnak nem az emberek által kreált műveket tartom, hanem ami Istentől származik. Eszerint lényeges különbség van a lélekvándorlás és reinkarnáció tartalma között. Ráadásul az általam ismert keleti tanok is lélekvándorlásról beszélnek és eszerint emberi lélek is költözhet állatba, növénybe, amit a Hang tagad. Isten ugyanis az embert, és nem például a cserebogarat, vagy a lucernát teremtette saját képmására és hasonlatosságára. Az általam ismert nyugati szakirodalom, a pszichiáterek, pszichológusok, orvosok és a hipnotizőrök által írt könyvek pedig a reinkarnáció kifejezést használják, ami alatt csak az emberi testben való újraszületést értik.

Írod, hogy Origenész egyes tanait zsinaton ítélték el, s ezek között volt - ha nem is külön kiemelve - az újjászületésé is. Az újjászületést leszámítva valóban sokan mondják ezt az 553-as ökomenikus zsinatról, kiegészítve azzal, hogy ezzel párhuzamosan ekkor tisztították meg a Szentírást a reinkarnációra vonatkozó szövegektől is. Ha így is volt - nem tudom - nem végeztek alapos munkát, mert ki kellett volna venniük az alábbiakat: Márk 8, 27-28., Máté 11, 13-15., Máté 16, 13-14., Máté 17, 10-13. János 9, 1-3. Mindemellet még nagyon sok Szent foglalt állást kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett. Ami az újjászületést illeti, ezt soha, senki nem ítélte el, ez tévedés. Az újjászületés és újraszületés gyökeresen más. Az újjászületés létéről maga Jézus beszél az evangéliumokban Nikodémusnak, ami elengedhetetlen feltétele a Menyorszába kerülésnek.

Engem a józan ész is a reinkarnáció elfogadására késztet. Úgy gondolom ugyanis, hogy Isten jobb, mint egy átlagember. Márpedig átlagemberek intézményeiben, pl. egy iskolában sem büntetik a bukott tanulót azzal, hogy soha nem folytathatja tanulmányait, nem kell örök életére butának maradnia, mert évet ismételhet, sőt pótvizsgát is tehet. Még az ember is így gondolja, hát még a tőle jobb Isten! Számomra a reinkarnáció egyáltalán nem hit kérdése. Nem hiszem, hanem tudom, hogy van. A szabadság valóban abszolút értékű, mert ez a szeretet másik neve. Most a belső szabadságról beszélek. Az emberek önbüntetése valóban létezik, örök kárhozat azonban nincs. Csak világkorszakra vonatkozó kárhozat van, ilyenek pl. a megátalkodottak. Az örök kárhozatot - ami szeretetlenség lenne - maga Jézus cáfolta, pl. János evangéliumában, amikor azt mondta, hogy előbb-utóbb mindenkit Magához vonz. "Életfogytiglani" büntetés Isten világában nincs, sőt semmilyen büntetés sincs, mert minden rosszat az ember okoz magának. Az Istent szeretőknek nem, mert nekik minden a javára válik!

Béke Veled: Péter

Vissza az előző oldalra Főoldal

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax: (1) 431 7657
Mobil: 06-30-202 5553