Vissza az előző oldalra Főoldal

"...minden fellelt fényvíz Mária jelenések helyeiről származik!"

Fényvizek alkalmazási területei
- Gyógyvizek a szivárványszínek frekvenciáival -

Az oldal nyomtatása

A milanói biológusnő Dr. Enza Maria Ciccolo 20 éve foglalkozik a fényvizek jelenségével. Ezek olyan vizek, amelyek a fénynek mind a hét frekvenciáját, ezáltal a fény teljes spektrumát tartalmazzák. A biológus-kutatónő az első fényvizet 1984-ben a Dél - Franciaország -i zarándokhelyen, Lourdes-ban fedezte fel. Akkor annak a titoknak akart nyomára jönni, hogy a legkülönfélébb emberek ugyanazon medence vizébe merülve miért nem fertőzik meg egymást. Legnagyobb meglepetésére ún. agglutinációs teszt (kórokozók halmozódása) azt az eredmény mutatta, hogy a Lourdes-i víz a baktériumokat és a mikroorganizmusokat, mint pl. kórokozókat neutralizálja, és azok elveszítik agresszivitásukat. Dr. Ciccolo felfedezte továbbá, hogy ez a víz a teljes fényspektrumot tartalmazza, ezáltal a fénynek mind a 7 frekvenciáját, amelyek együtt alkotják a fehér fényt, amely egyidejűleg a szivárvány hét színére felbontható. Ezek után indult el a biológusnő további fényvizek felkutatására.
Több ezer vízmintát tesztelt, de csak nagyon kevésnél volt fellelhető mind a hét frekvencia.
De minden fellelt fényvíz Mária jelenések helyeiről származik! Így pl. Lourdes (Dél-Franciaország), Fatima (Portugália) San Damiano Piacenza (Olaszország), Montichiari, Brescia (Olaszország), Medjugorje (Bosznia), Efezus (Palesztína), Santa Maria della Fontana (Olaszország).
A Wemding-i (Svábország) vízpróbánál szintén megtalálta a kutatónő a fénynek mind a hét frekvenciáját, és ezzel először nyert megállapítást, hogy a "Mária Brünnlein" (Mária kutacskája) zarándokhely vize is fényvíz! Így talált hosszú kutatásai során Dr. Ciccolo Bajorországban is fényvizet, amely a felsőfrank Heroldsbach-beli Forchheim-ből származik. Ez a víz, amely szintén tartalmazza mind a hét fényfrekvenciát erősen polarizált és meghatározó fő frekvenciája a 160 herzes G. frekvencia. Ezzel a hatása hasonló az olasz San Damianoi és a Maria Brünnlein-i vizek hatásához.
Dr Enza Maria Ciccolo abból indul ki, hogy ezek a vizek a Mária jelenések fényjelensége által információt vettek fel, amelyek a mai napig változatlan energiával gyógyítóan hatnak ezeken a helyeken.
A Lourdes-i barlangforrás környékéből vett talajminták is tartalmazták azokat a frekvenciaminőségeket, amit a fényvíz. Ennek a magyarázata, hogy ezen, helyek közvetlen környezete is energetikai töltést kapott, és ez az energia a hely és az emberek javára sugárzik, azóta is.

Minden fényvíz jobbra forgó forgásmintájú és korlátlanul szaporítható higítással. 9 csepp fényvíz, pl. elég ahhoz, hogy egy liter forrás vagy csapvizet 24 órán belül a mindenkori fényvíz gyógyító frekvenciájával informáljon. Egy rezonancia teszt segítségével megállapítható, hogy a talált fényvizek melyik frekvenciája a legerősebb. Ugyanis mindegyik fényfrekvenciának saját speciális hullámhossza és rezgésszáma van.
Ezzel kapcsolatban fontos tudnunk, hogy az emberi test szervei és szövetei is saját meghatározott hullámhosszon és frekvencián rezegnek. Egy betegség esetén ezek az eredeti rezgésminták jelentős eltéréseket mutatnak. Ezek az eltérések már akkor mérhetővé válnak, mielőtt még a szervben manifesztálódnának.
Terápiai szempontból ez azt jelenti, hogy finomenergetikai síkon a rezgésmintázatai eredmény alapján a betegség megállapítható még annak szervi megnyilvánulása előtt. Így a fényvizek célzott alkalmazásával a megfelelő rezgésszint helyreállításával lehetséges a gyógyítás.
Ennek tudását és gyakorlati alkalmazását a kutatónő szemináriumokon oktatja. Olaszországban és Svájcban már több holisztikus szemléletű terapeuta alkalmazza sikerrel a Dr. Ciccolo által kifejlesztett "fényvíz-terápiát". Kémiailag semmi különbség sem mutatható ki a fényvizek és egyéb vizek között, de különböző mérési módszerekkel mérhető az energetikai állapot változása egy fényvíz kezelés után. Így pl. bőrellenállás érték, ph - érték változása volt mérhető, továbbá erősen devitalizált kis élőlények életenergiával való újrafeltöltése.
A hosszú, évekig tartó kísérletezés a talajjal és a vizekkel olyan eredményre vezetett, hogy feltűnő struktúraváltozásokat tudtak elérni bizonyos már elalgásodó tavak esetében. A 90-es évek végén, pl. az Adria partjának algásodását fényvíz alkalmazásával oldották meg sikerrel, olajfakártevőt sikerült egy ültetvényből fényvíz bevetésével elűzni, és a Garda-tó akkor már halott vizét sikerült a fényvíz bevetésével újra élővé változtatni. Egy további tulajdonsága a fényvíznek az élesztő-erjesztő képesség. Egy fényvízzel összekevert liszt /tészta/ rendkívül jól megkel, és az így keletkezett élesztő túléli a magas sütő hőmérsékletet a kenyérben is, élő marad és baktérium gátló képessége lesz. Még valami különlegeset talált Dr. Ciccolo a fényvízben. Megállapította, hogy a két hidrogén atom /H2/ kötése az egy oxigénatomhoz pontosan 108 fokos szögben történik, amely nemcsak megfelel az aranymetszés természetes arányának, hanem a szakrális geometriában a tökéletes, harmonikus rend jele. Dr. Ciccolo ennek a speciális molekuláris mintának tulajdonította a fényvíz gyógyhatását.
Az "Alessi" olasz tervező cég kifejlesztett egy rombusz - piramist az aranymetszés arányai szerint, amelyben a betáplált fényvizet energetikailag felerősítik, és az így keletkező energiamező közvetlenül hat az emberi sejtvízre és ily módon segíti az ember és környezete harmonizálását.
Minden a Dr. Enza Maria Ciccolo által analizált fényvíz a 2.5 Hz és 160 Hz közt mért frekvencia mellett még egészen rendkívüli módon, olyan energiamintákat mutat, amelyek a polarizált energia, elektromos energia, mágneses energia jelenlétére is utalnak.
Közismert, hogy a polarizált energia a Kozmoszból származó ősenergia. Nevezik Matrixnak is, amelyben a formák elektromos és mágneses energiaként sugároznak szét. Mindhárom energiaforma megtalálható az emberi testben is. A polarizált energia a születéstől a halálig fokozatosan csökken, az elektromos, pedig ellenkezően, növekszik. Mivel minden fényvíz tartalmaz polarizált energiát, ezzel lehetővé teszi az ember számára, hogy a polarizált energia szinten tartsa, vagy újra felépítse a formákat az elektromos és a mágneses energia összeharmonizálása által, és így a korfüggő negatív hatásokkal, szemben működjön.
A fényvizek emberre, állatra és környezetre ható gyógyító energiájának optimális kihasználása céljából Dr. Ciccolo egy nap 24óráját 3x8 órás ritmusra osztotta, és pedig a szerint, hogy ezekben a fázisokban milyen különböző energiaminőségek az uralkodóak. Az első fázis, amely reggeli 3-kor kezdődik és 11-ig tart - ebben az elektromos energia az uralkodó. Ezután a mágneses energia következik 11-től 19 óráig. A zárás a polarizált energiáé 19-től 3-ig.

Az egyes fényvizek minőségének megfelelően ajánl Dr. Ciccolo:

1. fázisban: keverék Lourdes, Fatima, Sta Maria della Fontana és Efezus
2. fázisban: keverék Fatima, Montichiari, Sta Maria della Fontana Efezus
3. fázisban: keverék Fatima, Medjugorje, San Damjano, Sta Maria della Fontana, Efezus.

Ezek a keverékek nemcsak az emberre hatnak gyógyítóan, hanem az állatokra és a növényekre is. Mivel a fényvizek hatásukat a bennük lévő mikro információk továbbadásával fejtik ki, elég belőlük néhány csepp, hogy pl. ciszternákat, esővíztartályokat információval lássanak el és tisztítsanak ki.

Forrás: Visionen 2/2004 száma

Fordította: Déri Anna

A fényvízről további részletek németül a www.lichtwaesser.ch webcímen olvashatóak.

Vissza az előző oldalra Főoldal

Információ

E-mail: Web-Hang
Telefon/üzenetrögzítő: (1) 262 7177
Fax: (1) 431 7657
Mobil: 06-30-202 5553