A Hang könyvekben Jézus válaszol napjainkban több tízezer kérdésre. Az evangéliumok kibontása a Hang kötetekben. Újjászületés a boldogságunk kulcsa! Leghatékonyabb ima a párbeszédima! Ki a lélekkeresztelt?


A HANG megrendelése

A HANG 1-43. letöltése

A HANG-összes letöltése

HANG-tárgymutató letöltése

Máté-evangélium

Márk-evangélium

Lukács-evangélium

János-evangélium


Jézus tanításai a Hang kötetekben és az evangéliumokban


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN ORSZÁG

Ország az országokban

      A Hang tanításai

Legyen kezdőoldalam!

Frissítés: 2019. 04. 14.      


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Hang lapozó
Hang kereső
Hang-fórum
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Bannerjeink

 GONDOLKODÁS 
ÁTALAKÍTÁSA  

Tanulás

Ima

Közösség

 ÚJJÁSZÜLETÉS  

Jézus tanításai a Hang kötetekben. Az evangéliumok kibontása a mai kor emberének nyelvezetén.
Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
Mobil: 06/30/202-5553
E-mail: info KUKAC web-hang PONT hu
Webcím:http://web-hang.hu

Michelangelo - Pieta

NEMZETKÖZI OLDALAK
english  English
deutsch  Deutsch
italiano  Italiano
espanol  Espanol
ha pucckom  Ha pucckom

W-H INTERNET STÚDIÓ
Országos hirdetések
Budapesti hirdetések
Link- és bannercsere

GOOGLE HIRDETÉSEK
Google

Jézus a Létbentartó


Jézus a Kezdet!
Jézus az Ajtó!
Jézus, az Abszolút Első!
Jézus az Út!
Jézus az Iránytű!
Jézus az egyetlen Kiút!
Jézus az Értelem!
Jézsu az Egy(szerű)!
Jézus az Igazság!
Jézus az Élet!
Jézus az Erő!
Jézus a Megszabadító!
Jézus a Gyógyító!
Jézus az Egész-ség! Jézus a Szeretet!
Jézus a Türelem!
Jézus az Irgalom!
Jézus a Megbocsátás!
Jézus a Fény!
Jézus a Világosság!
Jézus a Hűség!
Jézus a belső Béke!
Jézus az Otthon!
Jézus a Harmónia!


Égi béke a Földön


Jézus, Aki épít!
Jézus, Aki buzdít!
Jézus, Aki vigasztal!
Jézus a Boldogság!
Jézus az Öröm!
Jézus az Evangélium!
Jézus Aki Szelíd!
Jézus, Aki Alázatos!
Jézus a mindent Adó!
Jézus a Jelen!
Jézus a Létbentertó!
Jézus a Győztes!
Jézus a Forrás!
Jézus a Belső Tűz!
Jézus az Égi Szerelem!
Jézus az Égi Béke!
Jézus az Időtlenség!
Jézus a Közösség!
Jézus a Váltó!
Jézus a Vég!
Jézus a Hang!
A Hang Jézus!
Evangélium a Hangban!


Jézus a Teremtő


EMBER, RÖVID AZ ÉLET...

Ember, rövid az élet,
tegnap születtél,
holnap sírban vagy.

Minden kincsed a lélek.
Ez az egyetlen,
mely tiéd marad.

Minden más, miért futsz,
légvár csak, álom,
mely szertefoszlik
a halálos ágyon.

Ember, rövid az élet,
egyetlen kincsed a lélek!
Gondold meg nagyon,
gondold meg nagyon!


A Hang Jézus evangéliuma!
*
Az evangélium Jézus Hangja!
*
Jézus az evangélium Hangja!


Jézus az evangélium Hangja!A HANG SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY WEBLAPJA

Miséink, 2109. évi lelkigyakorlataink és Hang-táborunk helyszinét és időpontját a rendezvényeink menüpontnál tekinthetitek meg.

Adód 1%-nak felajánlásával most Te is segíthetsz minket! A Hang Szociális Alapítvány adószáma: 18683648-1-41

Ha ez az adószám nem működne, akkor ezzel az adószámmal próbálkozz: 18683648-1-42

Az utolsó két számjegy az adózó székhelye szerinti területi adóhatóság kódja. Alapítványunk székhelye pedig a közlmúltban változott meg, így lehetséges, hogy az 1-es végződésű adószám még nem múködik.

A HANG KÖNYVEK JOGI KIADÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI

A könyvkiadás jogi előírásait a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény tartalmazza, ami itt olvasható: Szerzői jogi törvény A szerzői jogi alapfogalmak magyarázattát pedig itt olvashatjátok el: Szerzői jogi alapfogalmak

E jogszabályok, valamint a Hang Szociális Alapítvány jogszerű alapító okirata, illetve Dombi Ferenc jogi végrendelete szerint a Hang könyvek kiadásának és tisztáságuk megőrzésének egyedüli jogosultja a Hang Szociális Alapítvány. Aki a Hang Szociális Alapítvány megkerülésével magyar, vagy idegen nyelven Hang könyveket, vagy ezekből válogatásokat ad ki, az jogsértést követ el.

A közösség tagjainak erkölcsi kötelessége az alapítvány felé jelezni, ha tudomásukra jut, hogy valakinek ilyen szándéka van, vagy utólag megtudták, hogy ilyen kiadásra sor került.

Hang Szociális Alapítvány természetesen folyamatosan gondoskodik a Hang könyvek kiadásáról és terjesztéséről, és egyben felelős e könyvek tisztaságának megőrzéséért.

Az esetlegesen megjelenő olyan kiadások, válogatások, amelyek címe nem A HANG, és kiadóként nem a Hang Szociális Alapítvány van feltüntetve, JOGSÉRTŐEN KIADOTT HAMIS KIADÁSOK!

ÉGIBÉKE A FÖLDÖN HÍRLEVÉL

Feliratkozás    Leiratkozás

Hírlevél-minták: 2019. január / február

Hírlevelünk többnyire havonta jelenik meg, kivéve két - általában - nyári hónapot. Ezekben legtöbbször tematikus kigyűjtéseket és egyéb írásokat teszünk közzé, valamint videó, film és/vagy könyv-ajánlókat. Az E-mail címetek megadása mellett a nevetekre van szükség, de megköszönjük, ha lakhelyeteket (ország, község) is megírjátok.

KÖTELÉKEINK
Célunk: vissza a tiszta forráshoz!

A magyarországi Égi Béke a Földön közösség önmagára nézve öt köteléket dolgozott ki. Ezek megismerését, és esetleges elfogadását felajánljuk a világ összes Égi Béke a Földön kisközösségének. Minden közösség, illetve közösségi tag természetesen szabadon döntheti el, hogy e kötelékeket önmagára nézve vállalja-e. Kötelékeink szövege általában 18 másodpercenként változik, kivéve az ötödiket, mert annak a terjedelme hosszabb. A kötelékek szövege a magyarázataikkal együtt kissé lentebbről le is tölthető PDF formátumban. A kötelékek főoldalról való ismételt elolvasásához pedig frissíteni kell a weboldalt.

Kötelékeink letöltése magyarázatokkal

LEKTORÁLT HANG CD ingyenes letöltése név- és tárgymutatóval, hanganyagokkal és további értékes könyvekkel! Kérlek terjeszd a jó hírt és ha van lehetőséged, a CD-re írt anyagot!
(Letöltési idő Internetsebessgétől függően átlagosan kb. 8-10 perc.)

1993 és 2002 között Jézus Urunk válaszokat adott írásban feltett kérdésekre egy magyar katolikus papon keresztül. Az így keletkezett 4770 "építő, buzdító és vígasztaló" levél 43 kötetben került publikálásra. Küldetésünknek tekintjük, hogy elterjesszük ezeket a szavakat az egész világon, és hogy buzdítsunk a négy evangélium ezen szemszögből való (újra)olvasására, és ennek megfelelően egy értelmes, új élet elkezdésére. (A WEB-HANG támogatói)

From 1993-2002 our Lord Jesus was giving answers to written questions through a Hungarian Catholic priest. The resulting 4770 "building, consoling and exhorting" letters were published in 43 volumes. We deem it our mission to disseminate these words the world over and invite you to re-read the 4 Gospels in this revealing light and to start - accordingly - a meaningful life anew. (The supporters of WEB-HANG /Web-Voice/)

Dombi Ferenc miséi - 1-49. rész (2009. 06. 02- 08.)
TV-riportok Feri bácsival

Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája!
A többi mind hiúságok hiúsága.
                                                               (Jézus)


"Az Én sorsom nemcsak kereszthalál, de feltámadás is, nemcsak szenvedés, de boldogság is! Aki Engem vállal, az sorsom mindkét oldalát vállalja, s ezáltal lesz világosság mások számára!" (Jézus Hangja)


JÉZUS A HANG-KÖNYVEKRŐL


"...a HANG könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek meg, amely minden vallást képes magában foglalni, mert alapja az Én legrégibb üzenetem, vagyis az evangéliumaim. Ennek vázát most leíratom médiumommal neked:
Eredeti bűn az önzés és a felelősség-áthárítás. Ennek leoldása a gondolkodás-átalakítás az evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a nevemben összejött közösségeitekben.
Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott JÓ mellett, hogy nyitottnak maradni annak a JOBBNAK irányában, amely VELEM, Jézussal, az evangéliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tőlem származó új evangélium! Azért nevezem ezt ALAPALÁZATNAK, mert csak erre épülhet fel minden, ami örök értékeket képes hordozni. Ez az első főparancs tartalma!
Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, és kötelessége, hogy embernek tartsa azt, aki embernek született. Ez a második főparancs tartalma!
Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az imámban kért egység, az ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen. (Jn 17;3-26)! ... A HANG könyvek tartalma ezt célozza meg! Ez az egyetlen ÚT, amellyel Én, Jézus azonosítottam magamat! Ennek ... a Földön a legnagyobb akadálya a minden vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött." (Jézus; Hang: 42/4632)


"Szeretni annyi, mint jót akarni. Élni annyi, mint meghalni tudni. A szó akkor igaz szó, ha a csend gyermeke. Csak az lát igazán, aki látja a láthatatlant, ami a láthatók mögött van. Engem el lehet hagyni, de Én nem vagyok képes senkit elhagyni. A ragaszkodás nem megkötözöttség. A ragaszkodás a szabadság hiteles gyümölcse. A megkötözöttség ragaszkodás az elrontott jóhoz. Aki Hozzám ragaszkodik, az valóban szabad." (Jézus; Hang: 4/312)


"A kereszt és a ragyogás sokat mond! A kereszt eltűnik, de a ragyogás megmarad! Erre is azt kell mondanom: 'Akinek füle van, hallja meg!'" (Jézus - A Hang: 37/3971)


"Maguk a hitetlenek sem tudják pontosan megmondani, hogy miért nem hisznek. Azért nem tudják, mert nem akarják! Azért nem akarják, mert nem hajlandók mélyebbre ásni, nehogy magatartásuk homokalapját be kelljen ismerniük. Az emberek tehát menekülőben vannak a problémák elől, menekülőben vannak önmaguk elől, egymás elől, s mindez azért van, mert menekülőben vannak Előlem! Nem hiszik el, hogy Én vagyok a legjobb számukra! Nem hiszik el, hogy boldogságuk elől menekülnek, amikor Előlem menekülnek! Nem hiszik el, hogy Én vagyok az ÉLET! Nem hiszik el, hogy a mulandóság föláldozása az örök élet érdekében a legjobb, amit ember megtehet a földön! Nem hiszik el, hogy mindenki pontosan azért jött le a földre, hogy ezt megtegye!
És mert nem hisznek, ezért nincs boldogság, csak bódultság, nincs öröm, csak üröm, igazság helyett a gazság uralkodik, s az önszeretetet teljesen leváltja, felváltja az önzés!" (Jézus; Hang: 15/1420)


"Ég és föld elmúlnak, de az evangéliumokban, a HANG-könyvekben leírt igéim soha el nem múlnak. Ezeken nem fog az idő vasfoga. Időtlen szeretetem fogalmazódik meg ezekben igazságban, és időtlen igazságom szeretetben." (Jézus; Hang: 33/3444)


"A földön az a döntő, hogy tudjátok-e szeretni ellenségeiteket, vagy sem. A földre Velem, Jézussal, megjelent az irgalom rendje! Ennek vállalása a lényeg!"


"Akik Enyéim, azok tudják, hogy ellenségszeretettel politizálni nem lehet, s ellenségszeretet nélkül pedig Engem képviselni nem lehet. Előbb-utóbb mindenkinek el kell döntenie, hogy akar-e minden áron ( csak így lehet) képviselni Engem, vagy nem akar." (Jézus; Hang 8/600)


Az evangéliumok és a Jézus tanításait tartalmazó Hang-kötetek szoros kapcsolatáról az evangéliumok letöltésénél olvashatsz.

2012. augusztus 15-én, Nagy-Boldogasszony napján Medjugorje egén volt látható.
(kinagyítható képek)

Medjugorje egén 2012. ugusztus 15-én

Medjugorje egén 2012. ugusztus 15-én


ÜZENETEK

Kedves Testvérek!

Felhívom figyelmeteket egy hamarosan megjelenő, szép kivitelű művészeti albumra, amit Kiss Mónika, az Égi Béke a Földön közösségünk tagja készített. Az albumban 45 vers-rajz "testvér-pár" található. A könyv megrendelhető nála, mely mind magunknak, mind másoknak bármely alkalomra, pl. karácsonyra is csodálatos ajándék lehet. A részleteket, valamint a könyvből ízelítőt is bemutatva itt tekinthetitek meg: Művészeti album - Jézus - Hang Égi Béke a Földön


Keressük azokat a Szeged (környékieket), akik érdeklődnek Jézus iránt, olvassák a HANG - könyveket, a KIO -ot, és ezek alapján szeretnének egy új közösséget alkotni, közösséghez tartozni. Célunk Jézus minél jobban történő megismerése, megértése az Evangéliumok, a HANG - könyvek és a KIO könyvekben felismerhető Jézus tanításai alapján.

Elérhetőségünk: dombijozsi113 KUKAC gmail PONT com

Tel.: 8-14:00 óra között: +36 203278148


Kedves Hang olvasók! Kecskemét és környékén keresek olyan embereket, akik olvassák a Hang-könyveket, és szeretnének beszélgetni a benne lévő tartalmakról és útmutatásokról. Aki szeretne velem beszélgetni, közösen tanulni, nemcsak a Hang-könyvekből, hanem az evangéliumokból is, az írjon a következő címemre: antal.kovcs KUKAC gmail PONT com


"Kedves Hang olvasók! Sopronban és környékén párommal keresünk olyan embereket, akik szívesen beszélgetnének a Hang kötetekben megfogalmazott üzenetekről, útmutatásokról, hogy azok hasznossá váljanak számunkra, s beépíthessük mindennapi életünkbe. Elérhetőség: szerjoga@gmail.com"

"Komolyan érdeklődöm a Hang útja iránt, és keresek Abonyban, vagy Cegléden olyan embert, akivel tudnék erről beszélgetni. Egyelőre nem akarok semmilyen vallási közösségbe átlépni, vagy éppen újat alapítani. Aki szeretné velem felvenni a kapcsolatot, a menesig@freemail.hu e-mail címre írhat."

"Kedves Hang olvasók! Veszprém, Siófok, Székesfehérvár környékén keresek olyan embereket, akik szívesen beszélgetnének a Hang kötetekben megfogalmazott üzenetekről, útmutatásokról, hogy azok hasznossá váljanak számunkra, s beépíthessük mindennapi életünkbe. Elérhetőség: bensout@freemail.hu"


A Hang E-könyv változata

Elkészült a Hang E-könyv változata (E-book), ami letölthető oldalunkról .prc formátumban. Az E-könyv - ami egykötetes - egyelőre a lektorálatlan Hang-kötetekből készült el, ami tartalmazza a Web-Hang főoldaláról letölthető név- és tárgymutatót is. Az E-könyv nagy értéke, hogy a név- és tárgymutatóban Hang-levelek számai, valamint a Hangban előforduló szentírási helyek hiperlinkek formájában vannak meg. Az egyes kulcsszavakhoz tartozó Hang-levelek így egy kattintással elérhetőek, a Hang-levelekben szereplő szentírási helyek pedig a név-és tárgymutatóból az Interneten elérhető Károli Biblia megfelelő helyére vezetnek.

Az E-könyv nem csak E-bookkal olvasható, hanem számítógéppel is, ha ahhoz a felhasználó megfelelő programot tölt le. Az egyik ilyen ingyenes program a Mobipocket Reader. Aki más E-book által használt fájltípust tud használni, annak konvertáláshoz javasoljuk az ugyancsak ingyenes Calibre program letöltését.

A fenti E-könyvet Gyergyói László készítette el, akinek köszönjük sokunk számára értékes munkáját!


ÚJ, BŐVÍTETT TARTALOMMAL! "Merre menjek?" Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai (PDF)


Az Urantia-könyv megjelenése óta néhányan kezdeményezték (lásd pl. korábbi fórumbeírások), hogy a web-hang.hu oldala más Jézussal foglalkozó könyvekkel is foglalkozzon, így pl. az Urantiával. A cikk válasz arra, hogy az Urantiával miért nem foglalkozunk.


Szeretettel ajánljuk olvasásra egyik közösségi tagunk honlapját, amelynek rövid leírása így hangzik: "Jézus Krisztus tanításának terjesztése és magyarázata az Evangéliumok és a Hang-könyvek alapján." A honlap a www.evangelium.ucoz.hu webcímen tekinthető meg.


Román nyelvű Hang-idéztek web-címe: http://vocealuiisus.blogspot.ro


Miért járjunk közösségbe és hogyan bonyolítsuk le az összejöveteleket?

Párbeszédima a Közösségi Hármas Aranyszabály betartásának jelentőségéről
(+ a témához kapcsolódó Hang-levelek és a Közösségi Hármas Aranyszabály jelentőségének kiegészítő magyarázata)

A jézusi közösség ismérveiről szóló összes anyag letöltése


KÖZÖSSÉGET KERESŐKNEK FONTOS! A Hang könyveket egyedül tanulók komoly problémája, hogy találjanak a környezetükben jézusi közösséget. Magyarországon, de különösen külföldön érzik nagyon egyedül magukat a tanulásban és problémáik, fontosabb döntéseik megbeszélésében.

Készítünk ezért egy olyan bel-, és külföldi adatbázist, ahol szerepel a nevetek, a földrajzi hely, ahol laktok (ország, megye/állam, és város/falu), valamint az elérhetőségetek. Az email címetek mindenképp szükséges. A telefonszámotokat megadhatjátok most, vagy később kicserélitek. Kérlek, írjátok meg még, hogy milyen korosztályhoz tartoztok, jelentkezésetekig hány Hang könyvet olvastatok el, és mennyire ismeritek az evangéliumokat. Leveleteket a Web-Hang lenti e-mail címére küldjétek.

A lista nem nyilvános, az elérhetőség természetesen csak a Hang útját járok kapcsolatfelvételére, és kapcsolattartására szolgál.

A listán lévők tájékoztatást fognak kapni a közelükben lévő új jelentkezőről, és kapcsolatot létesíthetnek vele közösség alapítása, közösségbe járás, vagy csak időnkénti kötetlenebb beszélgetés céljából. Az új jelentkezők pedig így vehetik fel a kapcsolatot a környezetükben lakó Hang könyveket tanulókkal. További fontos információk!


A Beszélgetések Jézussal című oldalunkon közösségi tagjaink párbeszédimái olvashatóak.


A FÓRUMRÓL: A fórum két fő részre tagozódik, az egyiken a Hang tanításával kapcsolatos témákat, a másikon a Hang közösségek problémáival kapcsolatos kérdéseket beszélhetitek meg. Utóbbi újabb két részre tagozódik, a külföldi és a belföldi közösségek életére. Ezeken belül - felhasználói név és jelszó választása után - bárki bármilyen témát létrehozhat, amit meg szeretne beszélni másokkal. A "Hang közösségek" - "Belföld részben" pl. az inárcsi nagyközösség létrehozhat magának saját vitafórumot. Ugyancsak a "Belföld" részben létre hozhatja bárki saját kisközösségének fórumát "Új téma létrehozásával", vagy aki közösséget keres, illetve alapítana, létrehozhatja "A közösséget keresünk", vagy "Új közösséget alapítunk" témát. A "Hang közösségek" - "Külföld" részben pl. bárki létrehozhat az országában élő magyarok számára "Új témaként" saját fórumot, ami nagyon hasznos a Hang útját járok egymásra találásában és a kapcsolattartásban. A fórumot különösen hasznosnak tartjuk a külföldi magyarok saját országukon belüli egymásra találásában. A fórumot használjátok bátran, földrajzi helytől függetlenül így is tartsunk össze az utolsó időkben. Belépés: FÓRUM


Egyik Hang útján járó kisközösségünk az alábbi információk közzétételét kérte:

"Kedves Olvasó!
E helyen szeretnénk figyelmedbe ajánlani a 2011. szeptember 8-án megjelent társlapunkat, a www.remenyhang.hupont.hu weboldalt, melyen a MÁRIA JELENÉSEK TANÚIHOZ hasonlatosan, Mária szól a világhoz olyan médiumok által, akik megjelenése óta elfogadták a HANG tanításait.
Minden ember a maga tudati szintjén képes a kapcsolatot megteremteni a szellemvilággal, ezért szükségünk van az egymás által kapott ÉGI üzenetekre, ha NÖVEKEDNI AKARUNK A SZERETETBEN. Ezek hiteles voltáról - az evangéliumok Jézusának tanítása alapján -, saját üdvösségének érdekében, mindenkinek magának kell meggyőződnie."


"Szeretettel ajánlom figyelmetekbe honlapomat, amelynek címe: web-hang.hu/hegeduhang/ (Kiss Mónika)"


ELHATÁROLJUK MAGUNKAT A SZOBI ÁLHANG KÖZÖSSÉGTŐL! ENNEK A TÁRSASÁGNAK SEMMI KÖZE A DOMBI FERENC KÖRÉ GYŰLT "ÉGI BÉKE A FÖLDÖN" KÖZÖSSÉGHEZ. A HANG KÖTETEK NEVÉVEL VISSZÉLNEK. További részletek TovábbFÓRUM   CHAT VENDÉGKÖNYV

Szűz Mária legutóbbi üzenete

Medjugorje - 2019. április 2.


MAGAZIN - 2019. április

Megváltás


Kovács László: Bokortörténet


Dobronay László halálélménye - részlet
Beszélgető partnere Domján László agykontrolloktató


16. HÉT
(2019. 04. 15 - 21.)


FERI BÁCSI TANÍTÁSAI

Szentelt víz

Elhangzott: 1999. 01. 28.

File-formátum: MP3/Zip
Idő: 7 perc 23 mp.
Méret összesen: 3,31 MB.

(A magnókazettákra vett hanganyagot témák szerint Juhos Bandi bácsi dolgozza fel, és írja CD-re.)

LETÖLTHETŐ ZENÉK

Bless the Lord my Soul

Előadó: Melinda Dumitrescu

File-formátum: WMA/Zip
Idő: 2 perc 49 mp.
Méret: 2,56 MB.

(Minden olyan együttes zenéjét szívesen bemutatjuk, akiknek zeneszámai Jézus lelkületét hordozzák!)


PÁRBESZÉDIMÁINK

Beszélgetések Jézussal


VERSEK, ÍRÁSOK, RAJZOK, HANG-ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

http://web-hang.hu/hegeduhang

GONDOLAT

"Jelen életed egyetlen élet! Ez többé meg nem ismétlődhet. Ezért nagyon fontos, hogy átgondolt döntések sorozata jellemezze életedet. Nagyon szeretném, ha döntéseidet Velem hoznád meg."

(Jézus; Hang: 30/3093)

HANG-LEVÉL

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: MIÉRT NEM ISTEN SZÓL HOZZÁNK KÖZVETLENÜL?

1. Miért nem Isten szól odaátról, ha mindenható és hatalmas?
2. A tenger-elméletünkről mi a véleménye a HANG-nak?
3. Jézus miért jött a Földre?
4. Miért lenne Isten HÁRMASSÁG?
5. Ha Isten mindent tud, akkor miért fontos számára az ember a Földön?
6. Hogyan lehet Isten velünk LÉTAZONOSSÁGBAN?
7. Szenvedés nélküli szeretet még a Mennyországban sincs jelenleg? Mi az, hogy jelenleg? Ott is van idő? Van tér is?
8. Hogyan állhatnak közelebb a szentek és angyalok az emberhez, mint Isten?
9. A szentek túlzott tisztelete nem juttat vakvágányra bennünket?

A HANG válasza:

"Drága Barátaim!

Nagyon örülök kérdéseiteknek! Igen, mert e kérdések arról tesznek tanúságot, hogy gondolkodó, szellemi emberek vagytok, akik nem akarnak szériában gyártott elméletekkel ruházkodni, hanem belülről, önmagatok által és önmagatokra szabott nézetek irányításától remélitek azt, hogy lelki, szellemi fejlődéseteket biztosítani tudjátok.
Az ilyen szellemi alapállásnak addig van létjogosultsága, amíg a nyitottság és a tanulékonyság jellemez benneteket. Föltett kérdéseitek ezt igazolják.
Mielőtt válaszolnék kérdéseitekre, előre kell bocsátanom pár gondolatot:

1. Minden olyan valóság megismerése, amely nem érzékszerveitek megtapasztalásain nyugszik, az vagy kikövetkeztetés útján (logikus gondolkodás), vagy tekintélyelv (hit) alapján szerezhető meg.

2. Minden olyan valóság, amelyet csak tükör által, homályban láthattok, tehát tekintélyelv alapján fogadtok el [ilyenek az anyagon túli létből az erkölcsi magatartásotokra (a boldogságotokra) hatással lévő felismerések], csak annyiban rendelkezhet kötelező erővel, amennyiben itt és most értelemmel is alátámaszthatók. Tehát késznek kell lennetek arra, hogy lecseréljétek vagy módosítsátok teóriátokat olyan - szintén lecserélhető, módosítható - teóriára, amely egyértelműbb feleletet ad a jelenben felmerülő kérdéseitekre.

3. Meg kell még említenem, hogy leveletekre adandó válaszom sok tekintetben újabb kérdéseket vethet fel, ezért érdemes lenne elgondolkodnotok azon, hogy nem lenne-e okosabb egy személyes találkozást megbeszélni médiumommal, amikor is a közvetlen párbeszéd előnyeit felhasználva tisztultabb fogalmi rend birtokába kerülhetnétek. Ezek után megpróbálok tömören válaszolni felvetett kérdéseitekre:

1. Először is a SZERETET ISTENE és az ISTEN SZERETETE nem lehetnek egymással ellentétben! Ez azt jelenti, hogy Isten, aki létbentartó módon van jelen teremtményeiben, éppen azáltal tudja boldogítani terem-ményeit, ha bevonja őket olyan partneri szerep vállalásába, mely lehetővé teszi számukra a bennük lévő jelenlétének, tehát a bennük lévő SZERETETNEK, általuk tudatosan vállalt kiáradását. Ezért, ha nem feltétlenül szükséges, Isten nem szokta kikerülni teremtményei felhasználását.
Másodszor pedig Isten nem mindenható abszolút értelemben. Abszolút értelemben a mindenhatóság = fából vaskarika. Isten még azt sem teheti meg, hogy ne kárhozzon el az, aki el akar kárhozni. Finomabban: Isten nem teheti meg, hogy ne létezzen az, aki Nélküle akar létezni. Mint ahogy azt sem teheti meg, hogy Nélküle boldog legyen az, aki boldogságra, tehát Istenre van teremtve! Aki tehát Isten nélkül akar létezni, az csak boldogtalanul létezhet!
Ha tehát Isten nem abszolút mindenható, akkor nem lehet abszolút mindentudó sem, mivel Isten tulajdonságai azonosak Isten lényegével! Isten nem a teremtményei jövőjének ismeretében teremthette meg Önmagára a szellemi lényeget, hanem saját szeretetének, szeretete erejének tudatában tette ezt. Ez a SZERETET előbb-utóbb mindenkit át fog ölelni, mert előbb-utóbb mindenki rá fog jönni SZABADON, hogy boldogságát, tehát élete értelmét és célját másképpen nem érheti el! A SZERETET hatalma éppen a kiszolgáltatottságában van! Szerény hasonlattal élve, egy gyermek hatalma és ereje éppen kiszolgáltatottságában van. Kiszolgáltatottsága miatt áll VÉDELEM alatt! A SZERETET LEGYŐZHETETLEN! Éppen azáltal, hogy nem vállalja a harcot! Nem árt, megbocsát és ad! AZ ISTEN ILYEN!

2. A tenger-elméletről nem a leghízelgőbb a véleményem, bár sok megnyugtató momentumot tartalmaz. Maga az egész a problematikus! A tenger ugyanis nem cseppekből áll! Cseppnek azt a vízmennyiséget nevezitek, amely a Föld vonzása következtében elválik a tengertől. A tenger nem cseppekből áll, mint ahogy azt sem lehet mondani, hogy bögre-vizekből áll! Bár, mint mondottam, megnyugtató és termékenyítő gondolatnak tűnik az, hogy amint a Föld vonzása képes leválasztani valamely vízrészt a tengertől, előbb-utóbb mégis oda tér vissza, az ember is, a boldogságra teremtett szellemi létező is ki van téve annak a szomorú sorsnak, hogy a Föld vonzása leválasztja a SZERETETRŐL, ahová ezután csak keserves szenvedések, áldozatok árán juthat vissza.
Mégis, e teóriában az első gomb valahogy félre van gombolva. Szerencsésebbnek tűnik az a hasonlat, amelyet Én mondottam egykor: "Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők" (János 15;5). Mostani tudatotoknak talán még jobban megfelelne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy Atyám a Nap, Én vagyok a Napsugár, melynek Fénye és Melege a SZENTLÉLEK, ti pedig ennek a Napsugárnak, mely hullámzásnak is, részecskéknek is felfogható, valamiképpen megélői, élvezői lehettek, míg le nem váltok Rólam, illetve ha visszatértek Hozzám! Földre-jöttömnek egyik értelme éppen az volt, hogy emberi szinten elmondjam és megmutassam nektek, hogyan lehet eljutni Hozzám, és hogyan lehet megmaradni Bennem.

3. És ezzel már át is térek harmadik kérdésetekre.
Isten oldaláról nézve, Nekem el KELLETT jönnöm. Miért? A szerető, teremtő Isten lényegével azonos, tehát Részéről szükséges az, hogy teremtsen. De az is szükséges, hogy Önmagához méltót teremtsen. Önmagához viszont csak Ő Maga méltó! Ezért logikailag Istenben az volt az ELSŐ, hogy teremtményesüljön. Ez történt meg Általam! Bennem úgy teremtményesült meg az Isten, mint sem Előttem, sem Utánam soha senki másban! Teremtményi szinten azt lehet mondani, hogy Isten pontosan olyan, mint Jézus! "Aki Engem látott, az látta az Atyát is" (János 14;9)! Velem betelt az idő (Márk 1;15)! A teremtmény oldaláról is megtörtént az, ami Isten oldaláról egyáltalán megtörténhet. E teljességgel elkezdődött tehát a mulandó világnak, mint CÉLNAK, a vége. E pillanattól kezdve már csak ESZKÖZ JELLEGŰ, már csak annak van CÉL-értelme, ami túlmutat a mulandóság határain. Ezért értelmetlen minden rang- és uralmi kórság! E pillanattól kezdve minden eszköz arra, hogy Általam, Velem és Bennem átértékelődjön a mulandó világ olyan múlhatatlan valósággá, amelyben Isten lesz minden mindenben, de nem úgy, mint a tengerbe visszatérő tengercsepp, hanem úgy, mint a parázsba került szén, amely szintén parázzsá válik!

4. Mivel a SZERETET mindig az ajándékozás valamilyen formája, ezért léte csak akkor lehetséges, ha van AJÁNDÉKOZÓ, van AJÁNDÉKOZOTT és van AJÁNDÉK. Ha bármelyik hiányzik e háromból, már nem létezhet szeretet-megnyilvánulás! És négy sem lehetséges, mert akkor a három közül valamelyiknek duplikálódnia kell.
Isten HÁROMSÁGA nem egyszerű elnevezés csupán, hanem értelemmel alátámasztható MISZTÉRIUM! Az Isten-kép egyik eltorzulási formája az EGY-ISTEN túlhangsúlyozása a HÁROMSÁGOS ISTEN rovására, tagadására. Akik ezt teszik, azok valójában Velem, Jézussal sem tudnak lényegében mit kezdeni, csupán felületi szinten, leszűkített kapcsolatban tudnak élni Velem. Emlékképpé zsugorodom életükben, s Lelkem ereje ezáltal nem képes megfelelő szabadságot biztosítani másoknak velük szemben, így úgy gondolják, hogy mindig szükségük van hatalmi támogatásra. Sajnos, ez nemcsak azokkal történik meg, akik tagadják Isten HÁROMSÁGÁT, hanem azokkal is, akik hirdetik ugyan, de úgy elmisztifikálják, hogy gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni vele, tehát gyakorlatilag tagadják azt.
Így épült a Sátán az ÉN TITOKZATOS TESTEMBEN hatalmi struktúrává! Így azok, akik nem fogadják el, vagy elfogadják, de csak elméleti síkon Isten HÁROMSÁGÁT, azok önmagukkal sem tudnak mit kezdeni olyan értelemben, hogy a szőlőtő-szőlővessző LÉTAZONOSSÁGOT FELFOGHATNÁK. Valamikor ezt így fejeztem ki: "Ha valaki szeret Engem, az Atya is szereti őt, hozzá megyünk és lakást veszünk nála" (János 14;23). Sőt!, szinte mind a HAT (6) megjelenési formámat bizonyos értelemben képzelgésnek tartják, s nem tudják elfogadni azokat megélhető realitásoknak. E megjelenési formáim a HANG köteteiben megtalálhatók.

5. Mivel Isten nem lehet abszolút értelemben mindenható, éppen így mindentudó is csak annyiban lehet, amennyiben ez mindenki javát szolgálja. Tehát bután az Isten sem tudhat semmit. Nem tudhat pl. olyat, hogy te egyszerre vagy szabad is meg nem is ugyanabban a helyzetben és irányban. A predestináció azért képtelenség, mert Istent buta módon abszolutizálja. Az ember és az egész teremtés Istennek is érdekes! De nem azért, mert nem tudja, hogy mi jön ki belőle, hanem azért, amiért egy művésznek érdekes az alkotása. Maga a megvalósítás, a megvalósulás az izgalmas.
Isten bizonyos értelemben elég önmagának (ezért SZENTHÁROMSÁG), egy másik értelemben pedig nem, mivel nemcsak befelé képes élni, hanem teremtményeiben, teremtményei felé is. Megjelenési formái Neki is nélkülözhetetlenül fontosak!

6. Istennél a szabad választás azt jelenti, hogy amit akar, az Van, amit nem akar, az nincs. Szellemi teremtményei akarhatják azt, amit Ő akar, tehát ami van, és akarhatják azt, amit nem akar, vagyis ami nincs, ami csak látszat. Amikor azt akarja valaki, amit Isten akar, akkor Isten Lelke élteti őt. Ez jelenti a LÉTAZONOSSÁGOT! Isten Lelke a teremtményeiben is azonos saját AKARATÁVAL! Amikor valaki tudatosan nem akarja azt, amit Isten akar, akkor ez a LÉTAZONOSSÁG csupán létbentartássá degradálódik. Ez csak a szellemi létezőknél lehetséges, mivel szabadságuk, választási szabadságuk révén képesek kiszorítani Istent erkölcsi életük területéről, tehát akarhatnak boldogtalanok lenni. Isten csak ezen a területen kiszolgáltatott a teremtményeinek. Más területen abszolút ÚR! Az valami mérhetetlen nagy megtiszteltetés a teremtmények felé, s ugyanakkor az önszeretet tartalma, hogy vigyázhatnak, sőt vigyázniuk is kell Istenre, ha boldogok akarnak lenni!

7. A mennyek országa és a földi élet vonatkozásban vannak egymással. E vonatkozás egyik pontján nincs "jelenleg", de a másik pontján VAN! E kérdésetek válaszában tehát arról van szó, hogy mindaddig, míg a Földön bárki boldogtalanná teheti önmagát, Isten, aki bizonyos értelemben MAGA A MENNYORSZÁG, szenved emiatt. A szeretéssel elvileg mindig együtt jár a szenvedés. Gyakorlatilag viszont csak addig, amíg van szenvedést okozó. A szenvedést okozóknak a Földön kell megszűnniük, hogy a Mennyországban se legyen szenvedés. Ezt a vonatkozás természete követeli!
Itt meg kell még említenem, hogy Isten és teremtményei vonatkozásában mindig van, tehát a mennyek országában is van a teremtmények oldalán olyan, amit időhöz lehet hasonlítani, mivel a teremtményekben itt is van változás, kommunikálás, fejlődés, kibontakozás. A látás-szeretés, még jobban látás, még jobban szeretés végtelenre nyitottan transzformálják egymást. A mennyek országa kicsit sem unalmas állapot! Apostolom erre érzett rá az 1. János 3;2-ben.
Amit pedig a "térről" mondottatok, arról tudnotok kell, hogy a tér nem egy önálló valóság, hanem az anyagnak az a tulajdonsága, hogy viszonyítható más anyaghoz. A Földön (és nemcsak a Földön) az időről is azt lehet mondani (ismét azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben), hogy nem létezik teremtményektől, mozgástól független, önálló léttel. A múlt és a jövő a JELEN "tulajdonsága". Egyik sincs a maga valóságában sem a jelenben, sem a jelen nélkül. A múlt azért múlt, mert már nincs. A jövő azért jövő, mert még nincs. A jelen mindig hordoz valamit abból, ami volt, és abból, ami lesz. Ami volt, azt az emlékezés szintjén, ami lesz, azt az elgondolás, tervezés, fejlődés, haladás szintjén. Tehát minden teremtett létező a maga létsíkjának megfelelő szintjén hordoz egy olyan tulajdonságot, amely alapján lehet múltról vagy jövőről beszélni vele kapcsolatban, illetve ha szellem lény, tud beszélni mással kapcsolatban.

8. Mivel a szentek is, az angyalok is TEREMTETT lények, és nem egylényegűek a TEREMTŐVEL, ezért a MEGTAPASZTALÁS felületi szintjén közelebb vannak egymáshoz, mint a Teremtő hozzájuk. Szó sincs arról, hogy jobban szerethetnék vagy jobban megérthetnék egymást, mint ahogy a Teremtő érti teremtményeit, de igenis szó van arról, hogy a FEJLŐDÉST, az önmagukra és egymásra vonatkozást jobban megtapasztalják, mint teszi ezt Teremtőjük. Isten ettől nem kevesebb, mert a teremtmények relatív tökéletessége Istenhez viszonyítva tökéletlenség. Isten pl. nem tud járni. Tehát a járás megtapasztalása terén a járni tudók közelebb vannak egymáshoz, mint Teremtőjükhöz. De a járást megtapasztalható képesség, mely tökéletesség a maga nemében, ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt jelen van, tökéletlenség.
A szentek és angyalok tehát Istenhez viszonyított tulajdonságaikban közelebb állnak egymáshoz, mint Istenhez. Tehát a tökéletlenségük viszonylatában. ( A járás tökéletlenség ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt ott van!). A teremtmények boldogtalansága lehetséges. A Teremtő boldogtalansága nem lehetséges. Ilyen értelemben a teremtmények közelebb lehetnek egymáshoz, mint a Teremtőjük őhozzájuk.

9. A rossz nem más, mint egy elrontott jó. Soha nem szabad negligálni, elhanyagolni egy jót azért, mert elrontható. A szentek tisztelete is elrontható, tehát lehet bálványimádás, az Isten tisztelete is elrontható, tehát lehet babona, a szeretet is elrontható, tehát lehet önzés, stb. De sem ezek, sem más olyan érték, amely JÓ, de el lehet rontani, nem jogosíthat fel senkit arra, hogy ne tartsa azt jónak!
A HITET, a REMÉNYT, a SZERETETET nem lehet eltúlozni, de mindegyiket el lehet rontani. Ennek ellenére, határtalanul kell HINNI, REMÉLNI, SZERETNI

! Megáldalak benneteket a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 11/957

Jézus - Hang

VIDEÓ

Ime a jézusi és a hagyományos keresztény ember különbsége!
A film főszereplőjéből többször, hosszan Jézus beszél hozzánk!

SZENTEK

Nem fontos...

Az ember érthetetlen,
logikátlan és önző.
NEM FONTOS,
SZERESD ŐT!

Ha jót teszel,
önös céljaidnak tudják be.
NEM FONTOS,
TÉGY JÓT!

Ha megvalósítod céljaidat,
hamis barátokra és őszinte ellenségekre lelsz.
NEM FONTOS,
VALÓSÍTSD MEG CÉLJAIDAT!

A jót, amit ma teszel,
holnapra elfelejtik.
NEM FONTOS,
TÉGY JÓT!

A tisztesség és az őszinteség
sebezhetővé tesz.
NEM FONTOS,
LÉGY ŐSZINTE ÉS TISZTESSÉGES!

Amit évekig építettél,
egy perc alatt romokba dőlhet.
NEM FONTOS,
ALKOSS!

Pórul járhatsz,
ha segítesz az embereknek.
NEM FONTOS,
SEGÍTS NEKIK!

A legjobbat adod magadból,
és verés a köszönet.
NEM FONTOS,
ADD MAGADBÓL A LEGJOBBAT!

(Teréz Anya)

IMA

Reggeli ima

Oh édes Istenem,
hálát rebeg lelkem,
hogy felkeltetted napod
a mai reggelen.
Vágyik rád lelkem,
hogy Veled töltekezzem,
bármerre visz az utam,
Te leszel énvelem.
Te leszel a gondolatom,
Érted emelem a karom.
Áldj meg Uram engem,
hogy vigyázzak Rád nagyon.


Mária és az Arkangyal

Esti ima

Oh édes Istenem,
hálát rebeg lelkem,
hogy egész napon át
úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
szent Fiadnak vére
mossa le kegyesen
szívemet fehérre.
Virrasszon felettem
gondviselő szemed.
Kérlek, óvd az éjjel
testemet, lelkemet.
Szűzanyám és Őrangyalom,
legyetek énvelem. Ha Ti rám vigyáztok,
nyugodt lesz éjjelem.


A HANG-KÖTETEK LETÖLTÉSE

Dombi Ferenc Hang könyveinek letöltése doc formátumban

Dombi Ferenc, a Hang kötetek szerzője

Hang 01. Hang 02. Hang 03. Hang 04. Hang 05. Hang 06. Hang 07.
Hang 08. Hang 09. Hang 10. Hang 11. Hang12. Hang 13. Hang 14.
Hang 15. Hang 16. Hang 17. Hang 18. Hang 19. Hang 20. Hang 21.
Hang 22. Hang 23. Hang 24. Hang 25. Hang 26. Hang 27. Hang 28.
Hang 29. Hang 30. Hang 31. Hang 32. Hang 33. Hang 34. Hang 35.
Hang 36. Hang 37. Hang 38. Hang 39. Hang 40. Hang 41. Hang 42.
Hang 43.

Egy kötet 110-120 oldal, így a Word dokumentum megnyitásakor türelmesen várj 1-2 percet! A kötetek végén tartalomjegyzék van, ami megegyezik a feltett kérdésekkel. A könyveket, vagy a számodra fontos kédéseket és válaszokat - ha lehetőséged van rá - érdemes kinyomtatnod.

A Hang összes kötete egy Word dokumnetumban

6,21 Mb

Dombi Ferenc Hang könyveinek letöltése pdf formátumban

Hang 01.

Hang 02.

Hang 03.

Hang 04.

Hang 05.

Hang 06.

Hang 07.

Hang 08.

Hang 09.

Hang 10.

Hang 11.

Hang 12.

Hang 13.

Hang 14.

Hang 15.

Hang 16.

Hang 17.

Hang 18.

Hang 19.

Hang 20.

Hang 21.

Hang 22.

Hang 23.

Hang 24.

Hang 25.

Hang 26.

Hang 27.

Hang 28.

Hang 29.

Hang 30.

Hang 31.

Hang 32.

Hang 33.

Hang 34.

Hang 35.

Hang 36.

Hang 37.

Hang 38.

Hang 39.

Hang 40.

Hang 41.

Hang 42.

Hang 43.

Az összes Hang-könyv egyben, pdf formátum zip-be tömörítve

16,5 Mb

Dombi Ferenc csütörtöki tanításainak letöltése pdf formátumban

1. kötet

2. kötet

3. kötet

4. kötet

A Hang E-könyv változata

Elkészült a Hang E-könyv változata (E-book), ami letölthető oldalunkról .prc formátumban. Az E-könyv - ami egykötetes - egyelőre a lektorálatlan Hang-kötetekből készült el, ami tartalmazza a Web-Hang főoldaláról letölthető név- és tárgymutatót is. Az E-könyv nagy értéke, hogy a név- és tárgymutatóban Hang-levelek számai, valamint a Hangban előforduló szentírási helyek hiperlinkek formájában vannak meg. Az egyes kulcsszavakhoz tartozó Hang-levelek így egy kattintással elérhetőek, a Hang-levelekben szereplő szentírási helyek pedig a név-és tárgymutatóból az Interneten elérhető Károli Biblia megfelelő helyére vezetnek.

Az E-könyv nem csak E-bookkal olvasható, hanem számítógéppel is, ha ahhoz a felhasználó megfelelő programot tölt le. Az egyik ilyen ingyenes program a Mobipocket Reader. Aki más E-book által használt fájltípust tud használni, annak konvertáláshoz javasoljuk az ugyancsak ingyenes Calibre program letöltését.

A fenti E-könyvet Gyergyói László készítette el, akinek köszönjük sokunk számára értékes munkáját!

Mizerákné Kovács Katalin:

A Hang kötetek tárgymutatója

A Tárgymutató 123 oldal és 519 kb. Felhívjuk a figyelmet az anyag elején található "Használati útmutatóra", továbbá jelezzük, hogy a Tárgymutató vége tartalmazza a Szentírás azon idézett helyeit, amelyekre az adott Hang-levelek hivatkoznak. A Tárgymutató a kinyomtatott kötetek alapján készült, így a levelek számozása nem minden esetben egyezik meg a lektorálás előtti Internetes anyaggal.

Köszönjük Kati rendkívül értékes, rengeteg időt igénylő, önkéntes munkádat!

Hogyan keressem meg problémáimra a választ, a számítógépemre letöltött Hang-kötetekben?


VIDA-EVANGÉLIUMOK

A Vida-evangéliumok olvasása html formátumban, keresési funkcióval

A Vida-evangéliumok kiinduló oldala

A Vida-evangéliumok letöltése doc formátumban

Máté-evangélium

Márk-evangélium

Lukács-evangélium

János-evangélium

Az összes Vida-evangélium egyben, doc formátumban

A Vida-evangéliumok letöltése pdf formátumban

Máté-evangélium

Márk-evangélium

Lukács-evangélium

János-evangélium

Az összes Vida-evangélium egyben, pdf formátumban

"A Szentírásban rangsorolni kell! Csak azokban a sorokban él a Szentlélek lángja, amelyek hozzáigazíthatók az evangéliumaimhoz! A keresztények közötti meg nem értés egyik legsúlyosabb forrása az, hogy nem evangéliumaimhoz igazítjátok a Biblia többi részét, hanem azonos szintűnek tartjátok minden sorát. Pedig könnyen beláthatnátok, hogy így a Bibliából mindent ki lehet olvasni, és az ellenkezőjét is! Tehát érdemben használhatatlan! Arra kérlek benneteket, hogy az evangéliumaimat olvassátok nagy buzgósággal, és a Szentírás többi részével csak annyiban foglalkozzatok, amennyiben össze tudjátok egyezteti evangéliumaimmal." (Jézus/A Hang: 21/2092)

Az evangélium görög eredetű szó (euangelion), a jelentése jó hír, örömhír. Az újszövetség 4 evangéliumot ismer, amelyet Márk, Máté, Lukács és János írt. Közülük Márk, Máté és Lukács szinoptikusok, azaz együttlátóak voltak. Evangéliumaikat ezért szinoptikus evangéliumoknak is nevezzük. Ezekben az evangéliumokban Jézus emberi mivolta hangsúlyosabb ("Ember Fia"), nyelvezetük egyszerűbb és sok példabeszédet tartalmaznak. Az ő evangéliumaik galileai történeteket írnak le. János evangéliuma egyedi. Ez az evangélium filozofikusabb, Jézus isteni mivoltát emeli ki, júdeai és jeruzsálemi történeteket mond el és nincs benne példabeszéd.

A fenti evangéliumok elégségesek ahhoz, hogy jézusi emberré váljunk. A Hang kötetek ezeket az evangéliumokat, Jézus tanításait fejtik ki a mai kor emberének nyelvezetén, Márk, Máté, Lukács és János evangéliumával teljes összhangban.

Vannak még az úgynevezett apokrif, azaz rejtett evangéliumok, amelyek a mai Bibliában nem szerepelnek. Ezek közül néhány: Az igazság evangéliuma, Bertalan evangéliuma, Egyiptomiak evangéliuma, Evangélium Mária (Magdolna) szerint, Fülöp evangéliuma, Gamaliel evangéliuma, Júdás evangéliuma, (Szűz) Mária evangéliuma, Nikodémosz evangéliuma, Péter evangéliuma, Tamás evangéliuma, Zsidókeresztények evangéliumai, stb.MEGRENDELÉSEK

Dombi Ferenc "A Hang" könyvek, ezek Név-és tárgymutatója, valamint a "Csütörtöki tanítások" megrendelése:

Kundra István

Mobil: 06-30-324 0304


(Megjegyzés: A"Csütörtöki tanítások" Feri bácsi csütörtötki csoportja megnófelvételeinek gépelt változatát tartalmazza.)A GONDOLKODÁS ÁTALAKÍTÁSÁTÓL AZ ÚJJÁSZÜLETÉSIG

Természetesen az egész oldal szöveges része ezt a célt szolgálja, itt azonban egy-egy fontos témát illetően alaposabb anyaggyűjtést is közzéteszünk. Az erre vonatkozó munkát később kezdjük el, és ezt erőnhöz, időnkhőz mérten folyamatosan végezzük. A munka beindítását az üzeneteknél majd jelezzük.

Abszolút Első    Advent    Boldogság    Párbeszédima    Szerelem    Szentlélek   

(Fordítandó anyagok)PARTNEREK

est.hu - ORSZÁGOS PROGRAMAJAÁNLÓ

Bocs Alapítvány

Linkweb.hu - linkgyűjtemény
drimmun.com


A Hang könyvekben Jézus válaszol napjainkban több tízezer kérdésre. Az evangéliumok kibontása a Hang kötetekben. Újjászületés a boldogságunk kulcsa! Leghatékonyabb ima a párbeszédima! Ki a lélekkeresztelt?