A Hang könyvekben Jézus válaszol napjainkban több tízezer kérdésre. Az evangéliumok kibontása a Hang kötetekben. Újjászületés a boldogságunk kulcsa! Leghatékonyabb ima a párbeszédima! Ki a lélekkeresztelt?


A HANG megrendelése

A HANG 1-43. letöltése

A HANG-összes letöltése

HANG-tárgymutató letöltése

Máté-evangélium

Márk-evangélium

Lukács-evangélium

János-evangélium


Jézus tanításai a Hang kötetekben és az evangéliumokban


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN ORSZÁG

Ország az országokban

      A Hang tanításai

Legyen kezdőoldalam!

Frissítés: 2023. 05. 28.      


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Hang lapozó
Hang kereső
Hang-fórum
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Bannerjeink

 GONDOLKODÁS 
ÁTALAKÍTÁSA  

Tanulás

Ima

Közösség

 ÚJJÁSZÜLETÉS  

Jézus tanításai a Hang kötetekben. Az evangéliumok kibontása a mai kor emberének nyelvezetén.
Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
E-mail: info KUKAC web-hang PONT hu
Webcím:http://web-hang.hu

Michelangelo - Pieta

NEMZETKÖZI OLDALAK
english  English
deutsch  Deutsch
italiano  Italiano
espanol  Espanol
ha pucckom  Ha pucckom

W-H INTERNET STÚDIÓ
Országos hirdetések
Budapest
Bannercsere

GOOGLE HIRDETÉSEK
Google

Jézus a Létbentartó


Jézus a Kezdet!
Jézus az Ajtó!
Jézus, az Abszolút Első!
Jézus az Út!
Jézus az Iránytű!
Jézus az egyetlen Kiút!
Jézus az Értelem!
Jézsu az Egy(szerű)!
Jézus az Igazság!
Jézus az Élet!
Jézus az Erő!
Jézus a Megszabadító!
Jézus a Gyógyító!
Jézus az Egész-ség! Jézus a Szeretet!
Jézus a Türelem!
Jézus az Irgalom!
Jézus a Megbocsátás!
Jézus a Fény!
Jézus a Világosság!
Jézus a Hűség!
Jézus a belső Béke!
Jézus az Otthon!
Jézus a Harmónia!


Égi béke a Földön


Jézus, Aki épít!
Jézus, Aki buzdít!
Jézus, Aki vigasztal!
Jézus a Boldogság!
Jézus az Öröm!
Jézus az Evangélium!
Jézus Aki Szelíd!
Jézus, Aki Alázatos!
Jézus a mindent Adó!
Jézus a Jelen!
Jézus a Létbentertó!
Jézus a Győztes!
Jézus a Forrás!
Jézus a Belső Tűz!
Jézus az Égi Szerelem!
Jézus az Égi Béke!
Jézus az Időtlenség!
Jézus a Közösség!
Jézus a Váltó!
Jézus a Vég!
Jézus a Hang!
A Hang Jézus!
Evangélium a Hangban!


Jézus a Teremtő


EMBER, RÖVID AZ ÉLET...

Ember, rövid az élet,
tegnap születtél,
holnap sírban vagy.

Minden kincsed a lélek.
Ez az egyetlen,
mely tiéd marad.

Minden más, miért futsz,
légvár csak, álom,
mely szertefoszlik
a halálos ágyon.

Ember, rövid az élet,
egyetlen kincsed a lélek!
Gondold meg nagyon,
gondold meg nagyon!


A Hang Jézus evangéliuma!
*
Az evangélium Jézus Hangja!
*
Jézus az evangélium Hangja!


Jézus az evangélium Hangja!A HANG SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY WEBLAPJA
Rendezvényeink


A HANG KÖNYVEK JOGI KIADÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI

A könyvkiadás jogi előírásait a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény tartalmazza, ami itt olvasható: Szerzői jogi törvény A szerzői jogi alapfogalmak magyarázattát pedig itt olvashatjátok el: Szerzői jogi alapfogalmak

E jogszabályok, valamint a Hang Szociális Alapítvány jogszerű alapító okirata, illetve Dombi Ferenc jogi végrendelete szerint a Hang könyvek kiadásának és tisztáságuk megőrzésének egyedüli jogosultja a Hang Szociális Alapítvány. Aki a Hang Szociális Alapítvány megkerülésével magyar, vagy idegen nyelven Hang könyveket, vagy ezekből válogatásokat ad ki, az jogsértést követ el.

A közösség tagjainak erkölcsi kötelessége az alapítvány felé jelezni, ha tudomásukra jut, hogy valakinek ilyen szándéka van, vagy utólag megtudták, hogy ilyen kiadásra sor került.

Hang Szociális Alapítvány természetesen folyamatosan gondoskodik a Hang könyvek kiadásáról és terjesztéséről, és egyben felelős e könyvek tisztaságának megőrzéséért.

Az esetlegesen megjelenő olyan kiadások, válogatások, amelyek címe nem A HANG, és kiadóként nem a Hang Szociális Alapítvány van feltüntetve, JOGSÉRTŐEN KIADOTT HAMIS KIADÁSOK!


HÍRLEVELEK

Feliratkozás    Leiratkozás

Az Égi Béke a Földön hírlevelek hónap elején a hirlevel kukac web-hang pont hu címről érkeznek, és itt lehet megrendelni, vagy lemondani.

A korunk súlyos problémáira vonatkozó magánlevelek az info kukac web-hang pont hu címről érkeznek, és itt lehet megrendelni, vagy lemondani. Megjelenésük időszakos.

A földönkívüli angyalok elragadtatást felkészítő magánlevelei - nevük az ő nyelvükön Biofomok, ami tisztaszívűeket jelent - a tisztaszivuek kukac web-hang pont hu címről érkeznek, és itt lehet megrendelni, vagy lemondani. Megjelenésük időszakos.

Akármelyik címről iratkozol fel, kezdetben mindegyik hírlevelet postázom. Ennek kiinduló oka, hogy mindegyik téma napi szinten érint mindenkit. Pár elolvasása után meglátásod szerint arról iratkozol le, amelyik téma nem érdekel, kivéve, ha előre jelzed, hogy már elvele melyik témát nem kéred.

Az elragadtatás korábbi információiról a http://web-hang.hu/elragadtatas/index.html címen olvashatsz.

Az Égi Béke a Földön hírlevelek tartalma elsősorban az evangéliumok és a Hang könyvek, illetve Bulányi György egyes írásain alapulnak.

A hírlevelek küldésében általában nyáron, vagy koraősszel két hónapos szünetet tartunk.

Égi Béke a Földön hírlevél-minták:

2019. január Mindenki önmagáért felel

2019. február Öngyilkosság

2020. szeptember: Az evangéliumokból és a Hang könyvekből kiragadott idézetek értelmezési problémái

A VILÁGKATASZTRÓFÁRA, ELRAGADTATÁSRA ÉS EGYÉB ALAPPROBLÉMÁKRA VONATKOZÓ HÍRLEVELEK LETÖLTÉSE


KÖTELÉKEINK
Célunk: vissza a tiszta forráshoz!

A magyarországi Égi Béke a Földön közösség önmagára nézve öt köteléket dolgozott ki. Ezek megismerését, és esetleges elfogadását felajánljuk a világ összes Égi Béke a Földön kisközösségének. Minden közösség, illetve közösségi tag természetesen szabadon döntheti el, hogy e kötelékeket önmagára nézve vállalja-e. Kötelékeink szövege általában 18 másodpercenként változik, kivéve az ötödiket, mert annak a terjedelme hosszabb. A kötelékek szövege a magyarázataikkal együtt kissé lentebbről le is tölthető PDF formátumban. A kötelékek főoldalról való ismételt elolvasásához pedig frissíteni kell a weboldalt.

Kötelékeink letöltése magyarázatokkal


Lektorált HANG CD ingyenes letöltése név- és tárgymutatóval, hanganyagokkal és további értékes könyvekkel!
Kérlek terjeszd a jó hírt és ha van lehetőséged, írd a CD-re az anyagot! Letöltéshez a CD borítóra kell kettintani.

(Letöltési idő Internetsebessgétől függően átlagosan kb. 8-10 perc.)

1993 és 2002 között Jézus Urunk válaszokat adott írásban feltett kérdésekre egy magyar katolikus papon keresztül. Az így keletkezett 4770 "építő, buzdító és vígasztaló" levél 43 kötetben került publikálásra. Küldetésünknek tekintjük, hogy elterjesszük ezeket a szavakat az egész világon, és hogy buzdítsunk a négy evangélium ezen szemszögből való (újra)olvasására, és ennek megfelelően egy értelmes, új élet elkezdésére. (A WEB-HANG támogatói)

From 1993-2002 our Lord Jesus was giving answers to written questions through a Hungarian Catholic priest. The resulting 4770 "building, consoling and exhorting" letters were published in 43 volumes. We deem it our mission to disseminate these words the world over and invite you to re-read the 4 Gospels in this revealing light and to start - accordingly - a meaningful life anew. (The supporters of WEB-HANG /Web-Voice/)

Dombi Ferenc miseprédikációinak letöltése
(400 MB/zip - vírusmentes)
TV-riportok Feri bácsival

Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája!
A többi mind hiúságok hiúsága.
                                                               (Jézus)


"Az Én sorsom nemcsak kereszthalál, de feltámadás is, nemcsak szenvedés, de boldogság is! Aki Engem vállal, az sorsom mindkét oldalát vállalja, s ezáltal lesz világosság mások számára!" (Jézus Hangja)


JÉZUS A HANG-KÖNYVEKRŐL


"...a HANG könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek meg, amely minden vallást képes magában foglalni, mert alapja az Én legrégibb üzenetem, vagyis az evangéliumaim. Ennek vázát most leíratom médiumommal neked:
Eredeti bűn az önzés és a felelősség-áthárítás. Ennek leoldása a gondolkodás-átalakítás az evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a nevemben összejött közösségeitekben.
Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott JÓ mellett, hogy nyitottnak maradni annak a JOBBNAK irányában, amely VELEM, Jézussal, az evangéliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tőlem származó új evangélium! Azért nevezem ezt ALAPALÁZATNAK, mert csak erre épülhet fel minden, ami örök értékeket képes hordozni. Ez az első főparancs tartalma!
Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, és kötelessége, hogy embernek tartsa azt, aki embernek született. Ez a második főparancs tartalma!
Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az imámban kért egység, az ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen. (Jn 17;3-26)! ... A HANG könyvek tartalma ezt célozza meg! Ez az egyetlen ÚT, amellyel Én, Jézus azonosítottam magamat! Ennek ... a Földön a legnagyobb akadálya a minden vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött." (Jézus; Hang: 42/4632)


"Szeretni annyi, mint jót akarni. Élni annyi, mint meghalni tudni. A szó akkor igaz szó, ha a csend gyermeke. Csak az lát igazán, aki látja a láthatatlant, ami a láthatók mögött van. Engem el lehet hagyni, de Én nem vagyok képes senkit elhagyni. A ragaszkodás nem megkötözöttség. A ragaszkodás a szabadság hiteles gyümölcse. A megkötözöttség ragaszkodás az elrontott jóhoz. Aki Hozzám ragaszkodik, az valóban szabad." (Jézus; Hang: 4/312)


"A kereszt és a ragyogás sokat mond! A kereszt eltűnik, de a ragyogás megmarad! Erre is azt kell mondanom: 'Akinek füle van, hallja meg!'" (Jézus - A Hang: 37/3971)


"Maguk a hitetlenek sem tudják pontosan megmondani, hogy miért nem hisznek. Azért nem tudják, mert nem akarják! Azért nem akarják, mert nem hajlandók mélyebbre ásni, nehogy magatartásuk homokalapját be kelljen ismerniük. Az emberek tehát menekülőben vannak a problémák elől, menekülőben vannak önmaguk elől, egymás elől, s mindez azért van, mert menekülőben vannak Előlem! Nem hiszik el, hogy Én vagyok a legjobb számukra! Nem hiszik el, hogy boldogságuk elől menekülnek, amikor Előlem menekülnek! Nem hiszik el, hogy Én vagyok az ÉLET! Nem hiszik el, hogy a mulandóság föláldozása az örök élet érdekében a legjobb, amit ember megtehet a földön! Nem hiszik el, hogy mindenki pontosan azért jött le a földre, hogy ezt megtegye!
És mert nem hisznek, ezért nincs boldogság, csak bódultság, nincs öröm, csak üröm, igazság helyett a gazság uralkodik, s az önszeretetet teljesen leváltja, felváltja az önzés!" (Jézus; Hang: 15/1420)


"Ég és föld elmúlnak, de az evangéliumokban, a HANG-könyvekben leírt igéim soha el nem múlnak. Ezeken nem fog az idő vasfoga. Időtlen szeretetem fogalmazódik meg ezekben igazságban, és időtlen igazságom szeretetben." (Jézus; Hang: 33/3444)


"A földön az a döntő, hogy tudjátok-e szeretni ellenségeiteket, vagy sem. A földre Velem, Jézussal, megjelent az irgalom rendje! Ennek vállalása a lényeg!"


"Akik Enyéim, azok tudják, hogy ellenségszeretettel politizálni nem lehet, s ellenségszeretet nélkül pedig Engem képviselni nem lehet. Előbb-utóbb mindenkinek el kell döntenie, hogy akar-e minden áron ( csak így lehet) képviselni Engem, vagy nem akar." (Jézus; Hang 8/600)


Az evangéliumok és a Jézus tanításait tartalmazó Hang-kötetek szoros kapcsolatáról az evangéliumok letöltésénél olvashatsz.

2012. augusztus 15-én, Nagy-Boldogasszony napján Medjugorje egén volt látható.
(kinagyítható képek)

Medjugorje egén 2012. ugusztus 15-én

Medjugorje egén 2012. ugusztus 15-én


ÜZENETEK

Kedves Testvérek! Ajka, Veszprém és Székesfehérvár környékéről keresek olyan Hang tanítványokat, akikkel kapcsolatba léphetek. Elérhetőségem: j3391 KUKAC gmail PONT hu


Ismered Jézust? Tanuljunk együtt Jézusról az Evangéliumok és a HANG - könyvek alapján!
Keressük azokat a Szegedieket, akik érdeklődnek Jézus iránt, olvassák a HANG - könyveket, a KIO -ot, és szeretnének ezekről beszélgetni, közösen tanulni!

Elérhetőségünk: dombijozsi113 KUKAC gmail PONT com

Tel.: 8-16:00 óra között: +36 203278148


Kedves Hang olvasók! Kecskemét és környékén keresek olyan embereket, akik olvassák a Hang-könyveket, és szeretnének beszélgetni a benne lévő tartalmakról és útmutatásokról. Aki szeretne velem beszélgetni, közösen tanulni, nemcsak a Hang-könyvekből, hanem az evangéliumokból is, az írjon a következő címemre: antal.kovcs KUKAC gmail PONT com


"Kedves Hang olvasók! Sopronban és környékén párommal keresünk olyan embereket, akik szívesen beszélgetnének a Hang kötetekben megfogalmazott üzenetekről, útmutatásokról, hogy azok hasznossá váljanak számunkra, s beépíthessük mindennapi életünkbe. Elérhetőség: szerjoga@gmail.com"

"Komolyan érdeklődöm a Hang útja iránt, és keresek Abonyban, vagy Cegléden olyan embert, akivel tudnék erről beszélgetni. Egyelőre nem akarok semmilyen vallási közösségbe átlépni, vagy éppen újat alapítani. Aki szeretné velem felvenni a kapcsolatot, a menesig@freemail.hu e-mail címre írhat."

"Kedves Hang olvasók! Veszprém, Siófok, Székesfehérvár környékén keresek olyan embereket, akik szívesen beszélgetnének a Hang kötetekben megfogalmazott üzenetekről, útmutatásokról, hogy azok hasznossá váljanak számunkra, s beépíthessük mindennapi életünkbe. Elérhetőség: bensout@freemail.hu"


"Merre menjek?" Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai (PDF)


Az Urantia-könyv megjelenése óta néhányan kezdeményezték (lásd pl. korábbi fórumbeírások), hogy a web-hang.hu oldala más Jézussal foglalkozó könyvekkel is foglalkozzon, így pl. az Urantiával. A cikk válasz arra, hogy az Urantiával miért nem foglalkozunk.


Szeretettel ajánljuk olvasásra egyik közösségi tagunk honlapját, amelynek rövid leírása így hangzik: "Jézus Krisztus tanításának terjesztése és magyarázata az Evangéliumok és a Hang-könyvek alapján." A honlap a www.evangelium.ucoz.hu webcímen tekinthető meg.


Román nyelvű Hang-idéztek web-címe: http://vocealuiisus.blogspot.ro


Miért járjunk közösségbe és hogyan bonyolítsuk le az összejöveteleket?

Párbeszédima a Közösségi Hármas Aranyszabály betartásának jelentőségéről
(+ a témához kapcsolódó Hang-levelek és a Közösségi Hármas Aranyszabály jelentőségének kiegészítő magyarázata)

A jézusi közösség ismérveiről szóló összes anyag letöltése


KÖZÖSSÉGET KERESŐKNEK FONTOS! A Hang könyveket egyedül tanulók komoly problémája, hogy találjanak a környezetükben jézusi közösséget. Magyarországon, de különösen külföldön érzik nagyon egyedül magukat a tanulásban és problémáik, fontosabb döntéseik megbeszélésében.

Készítünk ezért egy olyan bel-, és külföldi adatbázist, ahol szerepel a nevetek, a földrajzi hely, ahol laktok (ország, megye/állam, és város/falu), valamint az elérhetőségetek. Az email címetek mindenképp szükséges. A telefonszámotokat megadhatjátok most, vagy később kicserélitek. Kérlek, írjátok meg még, hogy milyen korosztályhoz tartoztok, jelentkezésetekig hány Hang könyvet olvastatok el, és mennyire ismeritek az evangéliumokat. Leveleteket a Web-Hang lenti e-mail címére küldjétek.

A lista nem nyilvános, az elérhetőség természetesen csak a Hang útját járok kapcsolatfelvételére, és kapcsolattartására szolgál.

A listán lévők tájékoztatást fognak kapni a közelükben lévő új jelentkezőről, és kapcsolatot létesíthetnek vele közösség alapítása, közösségbe járás, vagy csak időnkénti kötetlenebb beszélgetés céljából. Az új jelentkezők pedig így vehetik fel a kapcsolatot a környezetükben lakó Hang könyveket tanulókkal. További fontos információk!


A Beszélgetések Jézussal című oldalunkon közösségi tagjaink párbeszédimái olvashatóak.


A FÓRUMRÓL: A fórum két fő részre tagozódik, az egyiken a Hang tanításával kapcsolatos témákat, a másikon a Hang közösségek problémáival kapcsolatos kérdéseket beszélhetitek meg. Utóbbi újabb két részre tagozódik, a külföldi és a belföldi közösségek életére. Ezeken belül - felhasználói név és jelszó választása után - bárki bármilyen témát létrehozhat, amit meg szeretne beszélni másokkal. A "Hang közösségek" - "Belföld részben" pl. az inárcsi nagyközösség létrehozhat magának saját vitafórumot. Ugyancsak a "Belföld" részben létre hozhatja bárki saját kisközösségének fórumát "Új téma létrehozásával", vagy aki közösséget keres, illetve alapítana, létrehozhatja "A közösséget keresünk", vagy "Új közösséget alapítunk" témát. A "Hang közösségek" - "Külföld" részben pl. bárki létrehozhat az országában élő magyarok számára "Új témaként" saját fórumot, ami nagyon hasznos a Hang útját járok egymásra találásában és a kapcsolattartásban. A fórumot különösen hasznosnak tartjuk a külföldi magyarok saját országukon belüli egymásra találásában. A fórumot használjátok bátran, földrajzi helytől függetlenül így is tartsunk össze az utolsó időkben. Belépés: FÓRUM


ELHATÁROLJUK MAGUNKAT A SZOBI ÁLHANG KÖZÖSSÉGTŐL! ENNEK A TÁRSASÁGNAK SEMMI KÖZE A DOMBI FERENC KÖRÉ GYŰLT "ÉGI BÉKE A FÖLDÖN" KÖZÖSSÉGHEZ. A HANG KÖTETEK NEVÉVEL VISSZÉLNEK. További részletek TovábbFÓRUM VENDÉGKÖNYV

Szűz Mária legutóbbi üzenete

Medjugorje - 2023. május 25.


Kovács László: Bokortörténet


Dobronay László halálélménye - részlet
Beszélgető partnere Domján László agykontrolloktató


Kedves Testvérek!

A magyar parlament ez év nyarán a COVID 19 oltások kötelező tétele miatt módosította az 1997. évi CLIV (154-es) egészségügyi törvényt, ami 2021-től lép érvénybe. Minderről a média nem tájékoztatta a közvéleményt. A törvény szerint, ha a kötelezőoltást valaki megtagadja, akkor az erőszakkal is beadható. Maga a törvény szó szerint elismeri, hogy a védőoltástól az ember súlyos egészségkárosodást szenvedhet, megrokkanhat vagy meghalhat. Tovább ...


22. HÉT
(2023. 05. 29. - 06. 04.)


FERI BÁCSI TANÍTÁSAI

A lélek fejlődése

Elhangzott: 1998. 06. 26. és 09. 19.

File-formátum: MP3/Zip
Idő: 7 perc 30 mp.
Méret összesen: 4,25 MB

(A magnókazettákra vett hanganyagot témák szerint Juhos Bandi bácsi dolgozza fel, és írja CD-re.)

LETÖLTHETŐ ZENÉK

Bach gounod ave maria

Előadó: Melinda Dumitrescu

File-formátum: WMA/Zip
Idő: 5 perc 09 mp.
Méret: 4,65 MB.


PÁRBESZÉDIMÁINK

Beszélgetések Jézussal


VERSEK, ÍRÁSOK, RAJZOK, HANG-ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

http://web-hang.hu/hegeduhang

GONDOLAT

"... csak ajánlani tudom a keleti filozófiák, vallások meditatív alkalmazását, mint eszközöket, hogy ne sodorjon el benneteket a civilizáció áldásainak nevezett átka, vagyis az a gépesített rohanás, mely szinte lehetetlenné teszi a csendes Rám figyelést."

Jézus - A Hang: 5/405

Témáink:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben

Kérdező: RÉSZLET EGY LEVÉLRE ADOTT VÁLASZBÓL

Részlet egy anyagi problémákkal küzdő, és e téren segítséget kérő levélre adott válaszból:

MÉDIUM: "Bennem valóban szól Jézus, de Ő csak morális kérdésekben ad eligazítást, mint tette kétezer évvel ezelőtt, amikor a názáreti Ács alakjában, mint vándortanító, elindult hirdetni, hogy Vele elérkezett az Isten országa, melyet mindaz megtalál, aki hajlandó az Ő szándéka és tanítása szerint átalakítani a gondolkodását (Márk 1;15).
Ha tehát erkölcsi kérdésekben, tehát az Isten gondolata szerinti boldogsága érdekében terjeszt kérdéseket a HANG elé, akkor azokat írja meg, s én megküldöm Önnek a HANG válaszát. De a mulandó élet anyagi problémáiban sem kétezer évvel ezelőtt, sem most nem ad olyan tanácsot, ami anyagi gazdagodáshoz vezethetne.
Jézustól tehát nem lehet várni, hogy olyan segítséget adjon, amelynek következtében gondolkodás-átalakítás nélkül is el tudná mondani valaki, hogy elég a pénze."

Jézus - A Hang: 13/1159

Jézus - Hang

A Passió c. film főszereplőjével készült riport és elementáris tanúságtétele - Jim Caviezel


SZENTEK

Nem fontos...

Az ember érthetetlen,
logikátlan és önző.
NEM FONTOS,
SZERESD ŐT!

Ha jót teszel,
önös céljaidnak tudják be.
NEM FONTOS,
TÉGY JÓT!

Ha megvalósítod céljaidat,
hamis barátokra és őszinte ellenségekre lelsz.
NEM FONTOS,
VALÓSÍTSD MEG CÉLJAIDAT!

A jót, amit ma teszel,
holnapra elfelejtik.
NEM FONTOS,
TÉGY JÓT!

A tisztesség és az őszinteség
sebezhetővé tesz.
NEM FONTOS,
LÉGY ŐSZINTE ÉS TISZTESSÉGES!

Amit évekig építettél,
egy perc alatt romokba dőlhet.
NEM FONTOS,
ALKOSS!

Pórul járhatsz,
ha segítesz az embereknek.
NEM FONTOS,
SEGÍTS NEKIK!

A legjobbat adod magadból,
és verés a köszönet.
NEM FONTOS,
ADD MAGADBÓL A LEGJOBBAT!

(Teréz Anya)

IMA

Reggeli ima

Oh édes Istenem,
hálát rebeg lelkem,
hogy felkeltetted napod
a mai reggelen.
Vágyik rád lelkem,
hogy Veled töltekezzem,
bármerre visz az utam,
Te leszel énvelem.
Te leszel a gondolatom,
Érted emelem a karom.
Áldj meg Uram engem,
hogy vigyázzak Rád nagyon.


Mária és az Arkangyal

Esti ima

Oh édes Istenem,
hálát rebeg lelkem,
hogy egész napon át
úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
szent Fiadnak vére
mossa le kegyesen
szívemet fehérre.
Virrasszon felettem
gondviselő szemed.
Kérlek, óvd az éjjel
testemet, lelkemet.
Szűzanyám és Őrangyalom,
legyetek énvelem. Ha Ti rám vigyáztok,
nyugodt lesz éjjelem.


LEKTORÁLT HANG-KÖNYVEKET TARTALMAZÓ CD LETÖLTÉSE, SOK MÁS ÉRTÉKES ANYAGGAL
(A Cd borítójára kell kattintani a letöltéshez.)


A LEKTORÁLATLAN HANG-KÖTETEK LETÖLTÉSE
(II. kiadás, amiből a Hang kereső is készült)

Dombi Ferenc lektorálatlan Hang könyveinek letöltése doc formátumban

Dombi Ferenc, a Hang kötetek szerzője

Hang 01. Hang 02. Hang 03. Hang 04. Hang 05. Hang 06. Hang 07.
Hang 08. Hang 09. Hang 10. Hang 11. Hang12. Hang 13. Hang 14.
Hang 15. Hang 16. Hang 17. Hang 18. Hang 19. Hang 20. Hang 21.
Hang 22. Hang 23. Hang 24. Hang 25. Hang 26. Hang 27. Hang 28.
Hang 29. Hang 30. Hang 31. Hang 32. Hang 33. Hang 34. Hang 35.
Hang 36. Hang 37. Hang 38. Hang 39. Hang 40. Hang 41. Hang 42.
Hang 43.

Egy kötet 110-120 oldal, így a Word dokumentum megnyitásakor türelmesen várj 1-2 percet! A kötetek végén tartalomjegyzék van, ami megegyezik a feltett kérdésekkel. A könyveket, vagy a számodra fontos kédéseket és válaszokat - ha lehetőséged van rá - érdemes kinyomtatnod.

A Hang összes kötete egy Word dokumnetumban

6,21 Mb

Dombi Ferenc Hang könyveinek letöltése pdf formátumban

Hang 01.

Hang 02.

Hang 03.

Hang 04.

Hang 05.

Hang 06.

Hang 07.

Hang 08.

Hang 09.

Hang 10.

Hang 11.

Hang 12.

Hang 13.

Hang 14.

Hang 15.

Hang 16.

Hang 17.

Hang 18.

Hang 19.

Hang 20.

Hang 21.

Hang 22.

Hang 23.

Hang 24.

Hang 25.

Hang 26.

Hang 27.

Hang 28.

Hang 29.

Hang 30.

Hang 31.

Hang 32.

Hang 33.

Hang 34.

Hang 35.

Hang 36.

Hang 37.

Hang 38.

Hang 39.

Hang 40.

Hang 41.

Hang 42.

Hang 43.

Az összes Hang-könyv egyben, pdf formátum zip-be tömörítve

16,5 Mb

Dombi Ferenc csütörtöki tanításainak letöltése pdf formátumban

1. kötet

2. kötet

3. kötet

4. kötet

A Hang E-könyv változata

Elkészült a Hang E-könyv változata (E-book), ami letölthető oldalunkról .prc formátumban. Az E-könyv - ami egykötetes - egyelőre a lektorálatlan Hang-kötetekből készült el, ami tartalmazza a Web-Hang főoldaláról letölthető név- és tárgymutatót is. Az E-könyv nagy értéke, hogy a név- és tárgymutatóban Hang-levelek számai, valamint a Hangban előforduló szentírási helyek hiperlinkek formájában vannak meg. Az egyes kulcsszavakhoz tartozó Hang-levelek így egy kattintással elérhetőek, a Hang-levelekben szereplő szentírási helyek pedig a név-és tárgymutatóból az Interneten elérhető Károli Biblia megfelelő helyére vezetnek.

Az E-könyv nem csak E-bookkal olvasható, hanem számítógéppel is, ha ahhoz a felhasználó megfelelő programot tölt le. Az egyik ilyen ingyenes program a Mobipocket Reader. Aki más E-book által használt fájltípust tud használni, annak konvertáláshoz javasoljuk az ugyancsak ingyenes Calibre program letöltését.

A fenti E-könyvet Gyergyói László készítette el, akinek köszönjük sokunk számára értékes munkáját!

Mizerákné Kovács Katalin:

A Hang kötetek tárgymutatója

A Tárgymutató 123 oldal és 519 kb. Felhívjuk a figyelmet az anyag elején található "Használati útmutatóra", továbbá jelezzük, hogy a Tárgymutató vége tartalmazza a Szentírás azon idézett helyeit, amelyekre az adott Hang-levelek hivatkoznak. A Tárgymutató a kinyomtatott kötetek alapján készült, így a levelek számozása nem minden esetben egyezik meg a lektorálás előtti Internetes anyaggal.

Köszönjük Kati rendkívül értékes, rengeteg időt igénylő, önkéntes munkádat!

Hogyan keressem meg problémáimra a választ, a számítógépemre letöltött Hang-kötetekben?


VIDA-EVANGÉLIUMOK

A Vida-evangéliumok olvasása html formátumban, keresési funkcióval

A Vida-evangéliumok kiinduló oldala

A Vida-evangéliumok letöltése doc formátumban

Máté-evangélium

Márk-evangélium

Lukács-evangélium

János-evangélium

Az összes Vida-evangélium egyben, doc formátumban

A Vida-evangéliumok letöltése pdf formátumban

Máté-evangélium

Márk-evangélium

Lukács-evangélium

János-evangélium

Az összes Vida-evangélium egyben, pdf formátumban

"A Szentírásban rangsorolni kell! Csak azokban a sorokban él a Szentlélek lángja, amelyek hozzáigazíthatók az evangéliumaimhoz! A keresztények közötti meg nem értés egyik legsúlyosabb forrása az, hogy nem evangéliumaimhoz igazítjátok a Biblia többi részét, hanem azonos szintűnek tartjátok minden sorát. Pedig könnyen beláthatnátok, hogy így a Bibliából mindent ki lehet olvasni, és az ellenkezőjét is! Tehát érdemben használhatatlan! Arra kérlek benneteket, hogy az evangéliumaimat olvassátok nagy buzgósággal, és a Szentírás többi részével csak annyiban foglalkozzatok, amennyiben össze tudjátok egyezteti evangéliumaimmal." (Jézus/A Hang: 21/2092)

Az evangélium görög eredetű szó (euangelion), a jelentése jó hír, örömhír. Az újszövetség 4 evangéliumot ismer, amelyet Márk, Máté, Lukács és János írt. Közülük Márk, Máté és Lukács szinoptikusok, azaz együttlátóak voltak. Evangéliumaikat ezért szinoptikus evangéliumoknak is nevezzük. Ezekben az evangéliumokban Jézus emberi mivolta hangsúlyosabb ("Ember Fia"), nyelvezetük egyszerűbb és sok példabeszédet tartalmaznak. Az ő evangéliumaik galileai történeteket írnak le. János evangéliuma egyedi. Ez az evangélium filozofikusabb, Jézus isteni mivoltát emeli ki, júdeai és jeruzsálemi történeteket mond el és nincs benne példabeszéd.

A fenti evangéliumok elégségesek ahhoz, hogy jézusi emberré váljunk. A Hang kötetek ezeket az evangéliumokat, Jézus tanításait fejtik ki a mai kor emberének nyelvezetén, Márk, Máté, Lukács és János evangéliumával teljes összhangban.

Vannak még az úgynevezett apokrif, azaz rejtett evangéliumok, amelyek a mai Bibliában nem szerepelnek. Ezek közül néhány: Az igazság evangéliuma, Bertalan evangéliuma, Egyiptomiak evangéliuma, Evangélium Mária (Magdolna) szerint, Fülöp evangéliuma, Gamaliel evangéliuma, Júdás evangéliuma, (Szűz) Mária evangéliuma, Nikodémosz evangéliuma, Péter evangéliuma, Tamás evangéliuma, Zsidókeresztények evangéliumai, stb.MEGRENDELÉSEK

Dombi Ferenc "A Hang" könyvek, ezek Név-és tárgymutatója, valamint a "Csütörtöki tanítások" megrendelése:

Kundra István

Mobil: 06-30-324 0304


(Megjegyzés: A"Csütörtöki tanítások" Feri bácsi csütörtötki csoportja megnófelvételeinek gépelt változatát tartalmazza.)A GONDOLKODÁS ÁTALAKÍTÁSÁTÓL AZ ÚJJÁSZÜLETÉSIG

Természetesen az egész oldal szöveges része ezt a célt szolgálja, itt azonban egy-egy fontos témát illetően alaposabb anyaggyűjtést is közzéteszünk. Az erre vonatkozó munkát később kezdjük el, és ezt erőnhöz, időnkhőz mérten folyamatosan végezzük. A munka beindítását az üzeneteknél majd jelezzük.

Abszolút Első    Advent    Boldogság    Párbeszédima    Szerelem    Szentlélek   

(Fordítandó anyagok)


A Hang könyvekben Jézus válaszol napjainkban több tízezer kérdésre. Az evangéliumok kibontása a Hang kötetekben. Újjászületés a boldogságunk kulcsa! Leghatékonyabb ima a párbeszédima! Ki a lélekkeresztelt?