A Hang könyvekben Jézus válaszol napjainkban több tízezer kérdésre. Az evangéliumok kibontása a Hang kötetekben. Újjászületés a boldogságunk kulcsa! Leghatékonyabb ima a párbeszédima! Ki a lélekkeresztelt?


A HANG megrendelése

A HANG 1-43. letöltése

A HANG-összes letöltése

HANG-tárgymutató letöltése

Máté-evangélium

Márk-evangélium

Lukács-evangélium

János-evangélium


Jézus tanításai a Hang kötetekben és az evangéliumokban


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN ORSZÁG

Ország az országokban

      A Hang tanításai

Legyen kezdőoldalam!

Frissítés: 2016. 12. 04.      


ÉGI BÉKE A FÖLDÖN
Hang lapozó
Hang kereső
Hang-fórum
A Hang szerzője
Heti frissítések
Léleképítő idézetek
Hang-közösségek
A Hang terjesztése
Esthajnal magazin
Mária üzenetei
Bannerjeink

 GONDOLKODÁS 
ÁTALAKÍTÁSA  

Tanulás

Ima

Közösség

 ÚJJÁSZÜLETÉS  

Jézus tanításai a Hang kötetekben. Az evangéliumok kibontása a mai kor emberének nyelvezetén.
Készítette és szerkeszti: Nagy Péter
Mobil: 06/30/202-5553
E-mail: info KUKAC web-hang PONT hu
Webcím:http://web-hang.hu

Michelangelo - Pieta

NEMZETKÖZI OLDALAK
english  English
deutsch  Deutsch
italiano  Italiano
espanol  Espanol
ha pucckom  Ha pucckom

W-H INTERNET STÚDIÓ
Országos hirdetések
Budapesti hirdetések
Link- és bannercsere

GOOGLE HIRDETÉSEK
Google

Jézus a Létbentartó


Jézus a Kezdet!
Jézus az Ajtó!
Jézus, az Abszolút Első!
Jézus az Út!
Jézus az Iránytű!
Jézus az egyetlen Kiút!
Jézus az Értelem!
Jézsu az Egy(szerű)!
Jézus az Igazság!
Jézus az Élet!
Jézus az Erő!
Jézus a Megszabadító!
Jézus a Gyógyító!
Jézus az Egész-ség! Jézus a Szeretet!
Jézus a Türelem!
Jézus az Irgalom!
Jézus a Megbocsátás!
Jézus a Fény!
Jézus a Világosság!
Jézus a Hűség!
Jézus a belső Béke!
Jézus az Otthon!
Jézus a Harmónia!


Égi béke a Földön


Jézus, Aki épít!
Jézus, Aki buzdít!
Jézus, Aki vigasztal!
Jézus a Boldogság!
Jézus az Öröm!
Jézus az Evangélium!
Jézus Aki Szelíd!
Jézus, Aki Alázatos!
Jézus a mindent Adó!
Jézus a Jelen!
Jézus a Létbentertó!
Jézus a Győztes!
Jézus a Forrás!
Jézus a Belső Tűz!
Jézus az Égi Szerelem!
Jézus az Égi Béke!
Jézus az Időtlenség!
Jézus a Közösség!
Jézus a Váltó!
Jézus a Vég!
Jézus a Hang!
A Hang Jézus!
Evangélium a Hangban!


Jézus a Teremtő


EMBER, RÖVID AZ ÉLET...

Ember, rövid az élet,
tegnap születtél,
holnap sírban vagy.

Minden kincsed a lélek.
Ez az egyetlen,
mely tiéd marad.

Minden más, miért futsz,
légvár csak, álom,
mely szertefoszlik
a halálos ágyon.

Ember, rövid az élet,
egyetlen kincsed a lélek!
Gondold meg nagyon,
gondold meg nagyon!


A Hang Jézus evangéliuma!
*
Az evangélium Jézus Hangja!
*
Jézus az evangélium Hangja!


Jézus az evangélium Hangja!KÖTELÉKEINK
Célunk: vissza a tiszta forráshoz!

A Bokor közösség értékeiből tanulva - amelyet Jézus a Hangban a világ legradikálisabban Őt követő közösségének nevez - a Szentlélek Hangja nevű kisközösségünk, amelynek tagja a web-hang.hu szerkesztője is - önmagára nézve öt köteléket dolgozott ki. Ezek megismerését és esetleges elfogadását felajánljuk a világ összes Égi Béke a Földön kisközösségének. Minden közösség, illetve közösségi tag természetesen szabadon döntheti el, hogy e kötelékeket önmagára nézve vállalja-e. Kötelékeink szövege általában 18 másodpercenként változik, kivéve az ötödiket, mert annak a terjedelme hosszabb. A kötelékek szövege a magyarázataikkal együtt kissé lentebbről le is tölthető pdf formátumban. A kötelékek főoldalról való ismételt elolvasásához pedig frissíteni kell a weboldalt.

Kötelékeink letöltése magyarázatokkal

LEKTORÁLT HANG CD ingyenes letöltése név- és tárgymutatóval, hanganyagokkal és további értékes könyvekkel! Kérlek terjeszd a jó hírt és ha van lehetőséged, a CD-re írt anyagot!
(Letöltési idő Internetsebessgétől függően átlagosan kb. 8-10 perc.)

1993 és 2002 között Jézus Urunk válaszokat adott írásban feltett kérdésekre egy magyar katolikus papon keresztül. Az így keletkezett 4770 "építő, buzdító és vígasztaló" levél 43 kötetben került publikálásra. Küldetésünknek tekintjük, hogy elterjesszük ezeket a szavakat az egész világon, és hogy buzdítsunk a négy evangélium ezen szemszögből való (újra)olvasására, és ennek megfelelően egy értelmes, új élet elkezdésére. (A WEB-HANG támogatói)

From 1993-2002 our Lord Jesus was giving answers to written questions through a Hungarian Catholic priest. The resulting 4770 "building, consoling and exhorting" letters were published in 43 volumes. We deem it our mission to disseminate these words the world over and invite you to re-read the 4 Gospels in this revealing light and to start - accordingly - a meaningful life anew. (The supporters of WEB-HANG /Web-Voice/)

Dombi Ferenc miséi - 1-49. rész (2009. 06. 02- 08.)
TV-riportok Feri bácsival
Kiss Mónika: Lélelszirmok

Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája!
A többi mind hiúságok hiúsága.
                                                               (Jézus)


"Az Én sorsom nemcsak kereszthalál, de feltámadás is, nemcsak szenvedés, de boldogság is! Aki Engem vállal, az sorsom mindkét oldalát vállalja, s ezáltal lesz világosság mások számára!" (Jézus Hangja)


JÉZUS A HANG-KÖNYVEKRŐL


"...a HANG könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek meg, amely minden vallást képes magában foglalni, mert alapja az Én legrégibb üzenetem, vagyis az evangéliumaim. Ennek vázát most leíratom médiumommal neked:
Eredeti bűn az önzés és a felelősség-áthárítás. Ennek leoldása a gondolkodás-átalakítás az evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a nevemben összejött közösségeitekben.
Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott JÓ mellett, hogy nyitottnak maradni annak a JOBBNAK irányában, amely VELEM, Jézussal, az evangéliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tőlem származó új evangélium! Azért nevezem ezt ALAPALÁZATNAK, mert csak erre épülhet fel minden, ami örök értékeket képes hordozni. Ez az első főparancs tartalma!
Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, és kötelessége, hogy embernek tartsa azt, aki embernek született. Ez a második főparancs tartalma!
Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az imámban kért egység, az ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen. (Jn 17;3-26)! ... A HANG könyvek tartalma ezt célozza meg! Ez az egyetlen ÚT, amellyel Én, Jézus azonosítottam magamat! Ennek ... a Földön a legnagyobb akadálya a minden vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött." (Jézus; Hang: 42/4632)


"Szeretni annyi, mint jót akarni. Élni annyi, mint meghalni tudni. A szó akkor igaz szó, ha a csend gyermeke. Csak az lát igazán, aki látja a láthatatlant, ami a láthatók mögött van. Engem el lehet hagyni, de Én nem vagyok képes senkit elhagyni. A ragaszkodás nem megkötözöttség. A ragaszkodás a szabadság hiteles gyümölcse. A megkötözöttség ragaszkodás az elrontott jóhoz. Aki Hozzám ragaszkodik, az valóban szabad." (Jézus; Hang: 4/312)


"Maguk a hitetlenek sem tudják pontosan megmondani, hogy miért nem hisznek. Azért nem tudják, mert nem akarják! Azért nem akarják, mert nem hajlandók mélyebbre ásni, nehogy magatartásuk homokalapját be kelljen ismerniük. Az emberek tehát menekülőben vannak a problémák elől, menekülőben vannak önmaguk elől, egymás elől, s mindez azért van, mert menekülőben vannak Előlem! Nem hiszik el, hogy Én vagyok a legjobb számukra! Nem hiszik el, hogy boldogságuk elől menekülnek, amikor Előlem menekülnek! Nem hiszik el, hogy Én vagyok az ÉLET! Nem hiszik el, hogy a mulandóság föláldozása az örök élet érdekében a legjobb, amit ember megtehet a földön! Nem hiszik el, hogy mindenki pontosan azért jött le a földre, hogy ezt megtegye!
És mert nem hisznek, ezért nincs boldogság, csak bódultság, nincs öröm, csak üröm, igazság helyett a gazság uralkodik, s az önszeretetet teljesen leváltja, felváltja az önzés!" (Jézus; Hang: 15/1420)


"Ég és föld elmúlnak, de az evangéliumokban, a HANG-könyvekben leírt igéim soha el nem múlnak. Ezeken nem fog az idő vasfoga. Időtlen szeretetem fogalmazódik meg ezekben igazságban, és időtlen igazságom szeretetben." (Jézus; Hang: 33/3444)


"A földön az a döntő, hogy tudjátok-e szeretni ellenségeiteket, vagy sem. A földre Velem, Jézussal, megjelent az irgalom rendje! Ennek vállalása a lényeg!"


"Akik Enyéim, azok tudják, hogy ellenségszeretettel politizálni nem lehet, s ellenségszeretet nélkül pedig Engem képviselni nem lehet. Előbb-utóbb mindenkinek el kell döntenie, hogy akar-e minden áron ( csak így lehet) képviselni Engem, vagy nem akar." (Jézus; Hang 8/600)


Az evangéliumok és a Jézus tanításait tartalmazó Hang-kötetek szoros kapcsolatáról az evangéliumok letöltésénél olvashatsz.

2012. augusztus 15-én, Nagy-Boldogasszony napján Medjugorje egén volt látható.
(kinagyítható képek)

Medjugorje egén 2012. ugusztus 15-én

Medjugorje egén 2012. ugusztus 15-én


ÜZENETEK

Keressük azoknak a nem magyar anyanyelvű, de magyarul is jól tudó testvérek segítségét, akik első lépésben a Feri bácsi éleletét és a Hangot 17 oldalban bemutató írásunkkat anyanyelvükre ingyen lefordítanák. Ez utóbbi anyagot E-mailben tudjuk megküldeni. E-mail címünk és telefonszámunk fentebb látható. Minden leendő külföldi olvasó, és látogató nevében előre is nagyon köszönjük a segítséget! A fordítások fontossága kapcsán Jézust idézzük:

"Fontosnak tartom, hogy e könyvek olvasása révén induljon el országotokban egy olyan gondolkodás-átalakítási folyamat, amely mint kovász, képes az egész világot átjárni! Misszióra, küldetésre hívlak tehát benneteket, e könyvek által!"


ÚJ, BŐVÍTETT TARTALOMMAL! "Merre menjek?" Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai (PDF)

Az Urantia-könyv megjelenése óta néhányan kezdeményezték (lásd pl. korábbi fórumbeírások), hogy a web-hang.hu oldala más Jézussal foglalkozó könyvekkel is foglalkozzon, így pl. az Urantiával. A cikk válasz arra, hogy az Urantiával miért nem foglalkozunk.


"Kedves Hang olvasók! Sopronban és környékén párommal keresünk olyan embereket, akik szívesen beszélgetnének a Hang kötetekben megfogalmazott üzenetekről, útmutatásokról, hogy azok hasznossá váljanak számunkra, s beépíthessük mindennapi életünkbe. Elérhetőség: szerjoga@gmail.com"

"Komolyan érdeklődöm a Hang útja iránt, és keresek Abonyban, vagy Cegléden olyan embert, akivel tudnék erről beszélgetni. Egyelőre nem akarok semmilyen vallási közösségbe átlépni, vagy éppen újat alapítani. Aki szeretné velem felvenni a kapcsolatot, a menesig@freemail.hu e-mail címre írhat."

"Kedves Hang olvasók! Veszprém, Siófok, Székesfehérvár környékén keresek olyan embereket, akik szívesen beszélgetnének a Hang kötetekben megfogalmazott üzenetekről, útmutatásokról, hogy azok hasznossá váljanak számunkra, s beépíthessük mindennapi életünkbe. Elérhetőség: bensout@freemail.hu"


A Hang E-könyv változata

Elkészült a Hang E-könyv változata (E-book), ami letölthető oldalunkról .prc formátumban. Az E-könyv - ami egykötetes - egyelőre a lektorálatlan Hang-kötetekből készült el, ami tartalmazza a Web-Hang főoldaláról letölthető név- és tárgymutatót is. Az E-könyv nagy értéke, hogy a név- és tárgymutatóban Hang-levelek számai, valamint a Hangban előforduló szentírási helyek hiperlinkek formájában vannak meg. Az egyes kulcsszavakhoz tartozó Hang-levelek így egy kattintással elérhetőek, a Hang-levelekben szereplő szentírási helyek pedig a név-és tárgymutatóból az Interneten elérhető Károli Biblia megfelelő helyére vezetnek.

Az E-könyv nem csak E-bookkal olvasható, hanem számítógéppel is, ha ahhoz a felhasználó megfelelő programot tölt le. Az egyik ilyen ingyenes program a Mobipocket Reader. Aki más E-book által használt fájltípust tud használni, annak konvertáláshoz javasoljuk az ugyancsak ingyenes Calibre program letöltését.

A fenti E-könyvet Gyergyói László készítette el, akinek köszönjük sokunk számára értékes munkáját!


Szeretettel ajánljuk olvasásra egyik közösségi tagunk honlapját, amelynek rövid leírása így hangzik: "Jézus Krisztus tanításának terjesztése és magyarázata az Evangéliumok és a Hang-könyvek alapján." A honlap a www.evangelium.ucoz.hu webcímen tekinthető meg.


Román nyelvű Hang-idéztek web-címe: http://vocealuiisus.blogspot.ro

Az első Hang könyvet Nagy Sándor ingyen lefordította román nyelvre és találtunk egy román anyanyelvű lektort, aki a lektorálásért 14 000 Ft-ot, illetve ennek megfelelő értékű lejt kér. Abban szeretnénk olvasóink segítségét kérni, hogy segítsenek nekünk a pénz össszegyűjtésében. Már fejenként ezer forint, illetve ehhez hasonló értékű lej is sokat jelentene, mert nem sok pénzről van szó. Az utalásához szükséges banki adatok a következők:

UTALÁS LEJBEN:

NAGY SÁNDOR
LAMIITEI utca 31/10
MAROSVÁSÁRHELY, MAROS megye
540349

A Bank adatai:
Banca Transilvania, sucursala Tg. Mures, ROMANIA
cont IBAN: RO65BTRL02701201I86612XX
SWIFT kód: BTRLRO 22.

UTALÁS FONRINTBAN:

NAGY SÁNDOR
LAMIITEI utca 31/10
MAROSVÁSÁRHELY, MAROS megye
540349

A Bank adatai:
BANCA TRANSILVANIA, suc. TG. MURES
Számlaszám (IBAN kód): RO38BTRL02712201I86612XX
SWIFT kód: BTRLRO 22.


Miért járjunk közösségbe és hogyan bonyolítsuk le az összejöveteleket?

Párbeszédima a Közösségi Hármas Aranyszabály betartásának jelentőségéről
(+ a témához kapcsolódó Hang-levelek és a Közösségi Hármas Aranyszabály jelentőségének kiegészítő magyarázata)

A jézusi közösség ismérveiről szóló összes anyag letöltése


KÖZÖSSÉGET KERESŐKNEK FONTOS! A Hang könyveket egyedül tanulók komoly problémája, hogy találjanak a környezetükben jézusi közösséget. Magyarországon, de különösen külföldön érzik nagyon egyedül magukat a tanulásban és problémáik, fontosabb döntéseik megbeszélésében.

Készítünk ezért egy olyan bel-, és külföldi adatbázist, ahol szerepel a nevetek, a földrajzi hely, ahol laktok (ország, megye/állam, és város/falu), valamint az elérhetőségetek. Az email címetek mindenképp szükséges. A telefonszámotokat megadhatjátok most, vagy később kicserélitek. Kérlek, írjátok meg még, hogy milyen korosztályhoz tartoztok, jelentkezésetekig hány Hang könyvet olvastatok el, és mennyire ismeritek az evangéliumokat. Leveleteket a Web-Hang lenti e-mail címére küldjétek.

A lista nem nyilvános, az elérhetőség természetesen csak a Hang útját járok kapcsolatfelvételére, és kapcsolattartására szolgál.

A listán lévők tájékoztatást fognak kapni a közelükben lévő új jelentkezőről, és kapcsolatot létesíthetnek vele közösség alapítása, közösségbe járás, vagy csak időnkénti kötetlenebb beszélgetés céljából. Az új jelentkezők pedig így vehetik fel a kapcsolatot a környezetükben lakó Hang könyveket tanulókkal. További fontos információk!


A Beszélgetések Jézussal című oldalunkon közösségi tagjaink párbeszédimái olvashatóak.


A FÓRUMRÓL: A fórum két fő részre tagozódik, az egyiken a Hang tanításával kapcsolatos témákat, a másikon a Hang közösségek problémáival kapcsolatos kérdéseket beszélhetitek meg. Utóbbi újabb két részre tagozódik, a külföldi és a belföldi közösségek életére. Ezeken belül - felhasználói név és jelszó választása után - bárki bármilyen témát létrehozhat, amit meg szeretne beszélni másokkal. A "Hang közösségek" - "Belföld részben" pl. az inárcsi nagyközösség létrehozhat magának saját vitafórumot. Ugyancsak a "Belföld" részben létre hozhatja bárki saját kisközösségének fórumát "Új téma létrehozásával", vagy aki közösséget keres, illetve alapítana, létrehozhatja "A közösséget keresünk", vagy "Új közösséget alapítunk" témát. A "Hang közösségek" - "Külföld" részben pl. bárki létrehozhat az országában élő magyarok számára "Új témaként" saját fórumot, ami nagyon hasznos a Hang útját járok egymásra találásában és a kapcsolattartásban. A fórumot különösen hasznosnak tartjuk a külföldi magyarok saját országukon belüli egymásra találásában. A fórumot használjátok bátran, földrajzi helytől függetlenül így is tartsunk össze az utolsó időkben. Belépés: FÓRUM


Egyik Hang útján járó kisközösségünk az alábbi információk közzétételét kérte:

"Kedves Olvasó!
E helyen szeretnénk figyelmedbe ajánlani a 2011. szeptember 8-án megjelent társlapunkat, a www.remenyhang.hupont.hu weboldalt, melyen a MÁRIA JELENÉSEK TANÚIHOZ hasonlatosan, Mária szól a világhoz olyan médiumok által, akik megjelenése óta elfogadták a HANG tanításait.
Minden ember a maga tudati szintjén képes a kapcsolatot megteremteni a szellemvilággal, ezért szükségünk van az egymás által kapott ÉGI üzenetekre, ha NÖVEKEDNI AKARUNK A SZERETETBEN. Ezek hiteles voltáról - az evangéliumok Jézusának tanítása alapján -, saját üdvösségének érdekében, mindenkinek magának kell meggyőződnie."


"Szeretettel ajánlom figyelmetekbe honlapomat, amelynek címe: web-hang.hu/hegeduhang/ (Kiss Mónika)"


ELHATÁROLJUK MAGUNKAT A SZOBI ÁLHANG KÖZÖSSÉGTŐL! ENNEK A TÁRSASÁGNAK SEMMI KÖZE A DOMBI FERENC KÖRÉ GYŰLT "ÉGI BÉKE A FÖLDÖN" KÖZÖSSÉGHEZ. A HANG KÖTETEK NEVÉVEL VISSZÉLNEK. További részletek TovábbFÓRUM   CHAT VENDÉGKÖNYV

MAGAZIN - 2016. december

Advent és karácsony

Kovács László: Bokortörténet

Dobronay László halálélménye - részlet
Beszélgető partnere Domján László agykontrolloktató

49. HÉT
(2016. 12. 05. - 09.)


FERI BÁCSI TANÍTÁSAI

A házasságról

Elhangzott: 1998. 09. 20.

File-formátum: MP3/Zip
Idő: 6 perc 2 mp.
Méret összesen: 2,67 MB

(A magnókazettákra vett hanganyagot témák szerint Juhos Bandi bácsi dolgozza fel, és írja CD-re.)

LETÖLTHETŐ ZENÉK

Kol Rina

Előadó: Melinda Dumitrescu

File-formátum: WMA/Zip
Idő: 3 perc 17 mp.
Méret: 2,97 MB

(Minden olyan együttes zenéjét szívesen bemutatjuk, akiknek zeneszámai Jézus lelkületét hordozzák!)


PÁRBESZÉDIMÁINK

Beszélgetések Jézussal


SZÉP VERSEINK

Kiss Mónika versei

HETI GONDOLAT

"Az volna a legjobb számodra, ha te a kapudöngetés helyett azt hallanád meg, hogy Én az ajtód előtt állok, és kopogtatok. Mert aki meghallja az Én kopogtatásomat, ahhoz bemegyek, s lakást veszek benne. Az Én kopogtatásaim nagyon is hallhatók. A körülményeid zajából ki kell hallanod e kopogtatásokat!"

Jézus - A Hang: 27/2709

Témáink:

"Aki elhagyott, az azért hagyott el, mert ő olyan. Te annak szenveded következményeit, hogy hozzámentél olyan emberhez, aki ilyenre képes. Minden olyan cselekedet, amely az erkölcs területére tartozik, nagyon komoly átgondolást igényel. Nem lehet sem játéktér, sem kísérleti laboratórium az a terület, ahol a boldogságotokról van szó! Ott csak értelmes elszántságnak van helye!"

"Minden szülő csak annyit tehet családjáért, amennyit a lelkiismerete elbír. Tehát bűnrészességet soha nem szabad vállalni. Döntések elé kell állítanod fiadat, mint ahogy ő is döntések elé állít téged. És amint ő sem állhat melléd, ha olyan a döntésed vele szemben, hogy lelkiismerete nem bírja elviselni, úgy te sem állhatsz mellé, nem segíthetsz olyasmiben neki, amiről tudod, hogy Nekem nem kedves. Tehát ismerned kell saját szabadságodnak határait, és azon belül csak az történhet, amit te akarsz. De azért csak te felelsz! És nem háríthatod át fiadra a felelősséget!"

Az abortuszról: "Akit egyszer valahol megöltek, az nem próbálkozik ott többé!"

"Én csak akkor tudok neked megbocsátani mindent, ha te is meg tudsz mindenkinek bocsátani mindent. Megbocsátani annyit jelent, mint Rám bízni az illető sorsát, tehát szabaddá válni tőle az ítélkezés területén."

"Én vagyok minden szellemi-lelki vezetés gyökere. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Lelkem minden szellemi létezőnek ad valamilyen szerepet. Ilyen szerep a szellemi vezető szerepe is. A szellemi vezetők változnak az egyes ember életében, mint a tanárok is, ahogy a diák egyre magasabb fokú iskolába kezd járni."

"A magad megjavítása a feladatod. Ez önismeret nélkül nem megy. Az önismeret megszerzésére pedig a körülötted élők viselkedése az a tükör, amelyben megláthatod magadat. A viselkedésedre való reagálásukból megtudhatod, hogy hol tartasz."

"Természetesen lehet pénzért gyógymasszázst csinálni. Az más kérdés, hogy mi van akkor, ha ezzel valaki nem találja meg a számítását. Ennek nem az az oka, hogy eddig pénzért csinálta."

Kérdező: LEHET JÉZUS A SZELLEMI VEZETŐM?

1. Férjem, aki házasemberként elhagyva családját vett el feleségül, elhagyott. Ez annak következménye, hogy miattam elhagyta előző családját?
2. Fiúnk nagyon hasonlít apjához. Mit tehetek e téren?
3. Rádöbbentem abortuszaim szörnyűségére. Jelenlegi fiam vajon az, akit már egyszer elvetettem?
4. Nem tudok mindent megbocsátani volt férjemnek.
5. Lehet Jézus a szellemi vezetőm?
6. Mit tehetek azért, hogy a körülöttem élők kapcsolata javuljon?
7. A gyógymasszázst csinálhatom üzletszerűen?

A HANG válasza:

Jézus evangéliumi tanításai a Hang-könyvekben "Gyermekem!

1. Gyermekem! Aki elhagyott, az azért hagyott el, mert ő olyan. Te annak szenveded következményeit, hogy hozzámentél olyan emberhez, aki ilyenre képes. Minden olyan cselekedet, amely az erkölcs területére tartozik, nagyon komoly átgondolást igényel. Nem lehet sem játéktér, sem kísérleti laboratórium az a terület, ahol a boldogságotokról van szó! Ott csak értelmes elszántságnak van helye!

2. Minden szülő csak annyit tehet családjáért, amennyit a lelkiismerete elbír. Tehát bűnrészességet soha nem szabad vállalni. Döntések elé kell állítanod fiadat, mint ahogy ő is döntések elé állít téged. És amint ő sem állhat melléd, ha olyan a döntésed vele szemben, hogy lelkiismerete nem bírja elviselni, úgy te sem állhatsz mellé, nem segíthetsz olyasmiben neki, amiről tudod, hogy Nekem nem kedves. Tehát ismerned kell saját szabadságodnak határait, és azon belül csak az történhet, amit te akarsz. De azért csak te felelsz! És nem háríthatod át fiadra a felelősséget!

3. Akit egyszer valahol megöltek, az nem próbálkozik ott többé!

4. Én csak akkor tudok neked megbocsátani mindent, ha te is meg tudsz mindenkinek bocsátani mindent. Megbocsátani annyit jelent, mint Rám bízni az illető sorsát, tehát szabaddá válni tőle az ítélkezés területén.

5. Én vagyok minden szellemi-lelki vezetés gyökere. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Lelkem minden szellemi létezőnek ad valamilyen szerepet. Ilyen szerep a szellemi vezető szerepe is. A szellemi vezetők változnak az egyes ember életében, mint a tanárok is, ahogy a diák egyre magasabb fokú iskolába kezd járni.

6. A magad megjavítása a feladatod. Ez önismeret nélkül nem megy. Az önismeret megszerzésére pedig a körülötted élők viselkedése az a tükör, amelyben megláthatod magadat. A viselkedésedre való reagálásukból megtudhatod, hogy hol tartasz.

7. Természetesen lehet pénzért gyógymasszázst csinálni. Az más kérdés, hogy mi van akkor, ha ezzel valaki nem találja meg a számítását. Ennek nem az az oka, hogy eddig pénzért csinálta.

Megáldalak a BÉKÉM LELKÉVEL!"

Jézus - A Hang: 10/833


VIDEÓ

Ime a jézusi és a hagyományos keresztény ember különbsége!
A film főszereplőjéből többször, hosszan Jézus beszél hozzánk!

SZENTEK

Nem fontos...

Az ember érthetetlen,
logikátlan és önző.
NEM FONTOS,
SZERESD ŐT!

Ha jót teszel,
önös céljaidnak tudják be.
NEM FONTOS,
TÉGY JÓT!

Ha megvalósítod céljaidat,
hamis barátokra és őszinte ellenségekre lelsz.
NEM FONTOS,
VALÓSÍTSD MEG CÉLJAIDAT!

A jót, amit ma teszel,
holnapra elfelejtik.
NEM FONTOS,
TÉGY JÓT!

A tisztesség és az őszinteség
sebezhetővé tesz.
NEM FONTOS,
LÉGY ŐSZINTE ÉS TISZTESSÉGES!

Amit évekig építettél,
egy perc alatt romokba dőlhet.
NEM FONTOS,
ALKOSS!

Pórul járhatsz,
ha segítesz az embereknek.
NEM FONTOS,
SEGÍTS NEKIK!

A legjobbat adod magadból,
és verés a köszönet.
NEM FONTOS,
ADD MAGADBÓL A LEGJOBBAT!

(Teréz Anya)

IMA

Reggeli ima

Oh édes Istenem,
hálát rebeg lelkem,
hogy felkeltetted napod
a mai reggelen.
Vágyik rád lelkem,
hogy Veled töltekezzem,
bármerre visz az utam,
Te leszel énvelem.
Te leszel a gondolatom,
Érted emelem a karom.
Áldj meg Uram engem,
hogy vigyázzak Rád nagyon.


Mária és az Arkangyal

Esti ima

Oh édes Istenem,
hálát rebeg lelkem,
hogy egész napon át
úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
szent Fiadnak vére
mossa le kegyesen
szívemet fehérre.
Virrasszon felettem
gondviselő szemed.
Kérlek, óvd az éjjel
testemet, lelkemet.
Szűzanyám és Őrangyalom,
legyetek énvelem. Ha Ti rám vigyáztok,
nyugodt lesz éjjelem.


A HANG-KÖTETEK LETÖLTÉSE

Dombi Ferenc Hang könyveinek letöltése doc formátumban

Dombi Ferenc, a Hang kötetek szerzője

Hang 01. Hang 02. Hang 03. Hang 04. Hang 05. Hang 06. Hang 07.
Hang 08. Hang 09. Hang 10. Hang 11. Hang12. Hang 13. Hang 14.
Hang 15. Hang 16. Hang 17. Hang 18. Hang 19. Hang 20. Hang 21.
Hang 22. Hang 23. Hang 24. Hang 25. Hang 26. Hang 27. Hang 28.
Hang 29. Hang 30. Hang 31. Hang 32. Hang 33. Hang 34. Hang 35.
Hang 36. Hang 37. Hang 38. Hang 39. Hang 40. Hang 41. Hang 42.
Hang 43.

Egy kötet 110-120 oldal, így a Word dokumentum megnyitásakor türelmesen várj 1-2 percet! A kötetek végén tartalomjegyzék van, ami megegyezik a feltett kérdésekkel. A könyveket, vagy a számodra fontos kédéseket és válaszokat - ha lehetőséged van rá - érdemes kinyomtatnod.

A Hang összes kötete egy Word dokumnetumban

6,21 Mb

Dombi Ferenc Hang könyveinek letöltése pdf formátumban

Hang 01.

Hang 02.

Hang 03.

Hang 04.

Hang 05.

Hang 06.

Hang 07.

Hang 08.

Hang 09.

Hang 10.

Hang 11.

Hang 12.

Hang 13.

Hang 14.

Hang 15.

Hang 16.

Hang 17.

Hang 18.

Hang 19.

Hang 20.

Hang 21.

Hang 22.

Hang 23.

Hang 24.

Hang 25.

Hang 26.

Hang 27.

Hang 28.

Hang 29.

Hang 30.

Hang 31.

Hang 32.

Hang 33.

Hang 34.

Hang 35.

Hang 36.

Hang 37.

Hang 38.

Hang 39.

Hang 40.

Hang 41.

Hang 42.

Hang 43.

Az összes Hang-könyv egyben, pdf formátum zip-be tömörítve

16,5 Mb

Dombi Ferenc csütörtöki tanításainak letöltése pdf formátumban

1. kötet

2. kötet

3. kötet

4. kötet

A Hang E-könyv változata

Elkészült a Hang E-könyv változata (E-book), ami letölthető oldalunkról .prc formátumban. Az E-könyv - ami egykötetes - egyelőre a lektorálatlan Hang-kötetekből készült el, ami tartalmazza a Web-Hang főoldaláról letölthető név- és tárgymutatót is. Az E-könyv nagy értéke, hogy a név- és tárgymutatóban Hang-levelek számai, valamint a Hangban előforduló szentírási helyek hiperlinkek formájában vannak meg. Az egyes kulcsszavakhoz tartozó Hang-levelek így egy kattintással elérhetőek, a Hang-levelekben szereplő szentírási helyek pedig a név-és tárgymutatóból az Interneten elérhető Károli Biblia megfelelő helyére vezetnek.

Az E-könyv nem csak E-bookkal olvasható, hanem számítógéppel is, ha ahhoz a felhasználó megfelelő programot tölt le. Az egyik ilyen ingyenes program a Mobipocket Reader. Aki más E-book által használt fájltípust tud használni, annak konvertáláshoz javasoljuk az ugyancsak ingyenes Calibre program letöltését.

A fenti E-könyvet Gyergyói László készítette el, akinek köszönjük sokunk számára értékes munkáját!

Mizerákné Kovács Katalin:

A Hang kötetek tárgymutatója

A Tárgymutató 123 oldal és 519 kb. Felhívjuk a figyelmet az anyag elején található "Használati útmutatóra", továbbá jelezzük, hogy a Tárgymutató vége tartalmazza a Szentírás azon idézett helyeit, amelyekre az adott Hang-levelek hivatkoznak. A Tárgymutató a kinyomtatott kötetek alapján készült, így a levelek számozása nem minden esetben egyezik meg a lektorálás előtti Internetes anyaggal.

Köszönjük Kati rendkívül értékes, rengeteg időt igénylő, önkéntes munkádat!

Hogyan keressem meg problémáimra a választ, a számítógépemre letöltött Hang-kötetekben?


VIDA-EVANGÉLIUMOK

A Vida-evangéliumok olvasása html formátumban, keresési funkcióval

A Vida-evangéliumok kiinduló oldala

A Vida-evangéliumok letöltése doc formátumban

Máté-evangélium

Márk-evangélium

Lukács-evangélium

János-evangélium

Az összes Vida-evangélium egyben, doc formátumban

A Vida-evangéliumok letöltése pdf formátumban

Máté-evangélium

Márk-evangélium

Lukács-evangélium

János-evangélium

Az összes Vida-evangélium egyben, pdf formátumban

"A Szentírásban rangsorolni kell! Csak azokban a sorokban él a Szentlélek lángja, amelyek hozzáigazíthatók az evangéliumaimhoz! A keresztények közötti meg nem értés egyik legsúlyosabb forrása az, hogy nem evangéliumaimhoz igazítjátok a Biblia többi részét, hanem azonos szintűnek tartjátok minden sorát. Pedig könnyen beláthatnátok, hogy így a Bibliából mindent ki lehet olvasni, és az ellenkezőjét is! Tehát érdemben használhatatlan! Arra kérlek benneteket, hogy az evangéliumaimat olvassátok nagy buzgósággal, és a Szentírás többi részével csak annyiban foglalkozzatok, amennyiben össze tudjátok egyezteti evangéliumaimmal." (Jézus/A Hang: 21/2092)

Az evangélium görög eredetű szó (euangelion), a jelentése jó hír, örömhír. Az újszövetség 4 evangéliumot ismer, amelyet Márk, Máté, Lukács és János írt. Közülük Márk, Máté és Lukács szinoptikusok, azaz együttlátóak voltak. Evangéliumaikat ezért szinoptikus evangéliumoknak is nevezzük. Ezekben az evangéliumokban Jézus emberi mivolta hangsúlyosabb ("Ember Fia"), nyelvezetük egyszerűbb és sok példabeszédet tartalmaznak. Az ő evangéliumaik galileai történeteket írnak le. János evangéliuma egyedi. Ez az evangélium filozofikusabb, Jézus isteni mivoltát emeli ki, júdeai és jeruzsálemi történeteket mond el és nincs benne példabeszéd.

A fenti evangéliumok elégségesek ahhoz, hogy jézusi emberré váljunk. A Hang kötetek ezeket az evangéliumokat, Jézus tanításait fejtik ki a mai kor emberének nyelvezetén, Márk, Máté, Lukács és János evangéliumával teljes összhangban.

Vannak még az úgynevezett apokrif, azaz rejtett evangéliumok, amelyek a mai Bibliában nem szerepelnek. Ezek közül néhány: Az igazság evangéliuma, Bertalan evangéliuma, Egyiptomiak evangéliuma, Evangélium Mária (Magdolna) szerint, Fülöp evangéliuma, Gamaliel evangéliuma, Júdás evangéliuma, (Szűz) Mária evangéliuma, Nikodémosz evangéliuma, Péter evangéliuma, Tamás evangéliuma, Zsidókeresztények evangéliumai, stb.MEGRENDELÉSEK

Dombi Ferenc "A Hang" köteteinek megrendelése

Kundra István:
mobil: 06-30-324 0304
(1026 Budapest Törökvész Lejtő 18/a)

"Dombi Ferenc "Csütörtöki tanítások" című köteteinek megrendelése:

Szabó János:
vezetékes telefon: 26/341-468
(2011 Budakalász, Hegyalja út 10.)A GONDOLKODÁS ÁTALAKÍTÁSÁTÓL AZ ÚJJÁSZÜLETÉSIG

Természetesen az egész oldal szöveges része ezt a célt szolgálja, itt azonban egy-egy fontos témát illetően alaposabb anyaggyűjtést is közzéteszünk. Az erre vonatkozó munkát később kezdjük el, és ezt erőnhöz, időnkhőz mérten folyamatosan végezzük. A munka beindítását az üzeneteknél majd jelezzük.

Abszolút Első    Advent    Boldogság    Párbeszédima    Szerelem    Szentlélek   

(Fordítandó anyagok)PARTNEREK

est.hu - ORSZÁGOS PROGRAMAJAÁNLÓ

Hang Szociális Alalpítvány
Bokor Közösség

Bocs Alapítvány
Linkweb.hu - linkgyűjtemény
drimmun.com


A Hang könyvekben Jézus válaszol napjainkban több tízezer kérdésre. Az evangéliumok kibontása a Hang kötetekben. Újjászületés a boldogságunk kulcsa! Leghatékonyabb ima a párbeszédima! Ki a lélekkeresztelt?